Remkes: Grote kans dat vreugdevuren dit jaar doorgaan

Vreugdevuur Duindorp op het Zuiderstrand. (2016)
Vreugdevuur Duindorp op het Zuiderstrand. (2016) © Regio15
DEN HAAG - De kans is groot dat er dit jaar weer vreugdevuren zijn op het strand bij Scheveningen en Duindorp en in Escamp en Laak. Door de coronacrisis gaat het niet lukken om al voor 1 juli van dit jaar de vergunningen te verlenen. 'Desondanks is het college positief gestemd over het proces zoals dat tot nu toe is verlopen', aldus waarnemend burgemeester Johan Remkes in een brief aan de gemeenteraad.
Remkes beloofde de Duindorpers eind vorig jaar dat het vergunningstraject voor de vreugdevuren van de jaarwisseling 2020/2021 zou zijn afgerond voordat hij afscheid neemt als waarnemend burgemeester. 'Ik heb met Scheveningen de afspraak gemaakt om in januari te beginnen met het traject. En die afspraak wil ik ook met Duindorp maken. Ik wil voordat ik vertrek op 1 juli dat het vergunningtraject gericht op de jaarwisseling 20/21 is afgerond', zei hij in een filmpje dat op Facebook verscheen.
Nu schrijft hij in een brief aan de raad dat dat dus gezien de omstandigheden niet gaat lukken, maar dat de procedures al wel ver zijn gevorderd. Op 'bestuurlijk en ambtelijk niveau' zouden 'constructieve gesprekken' hebben plaatsgevonden met de beoogd organisatoren van de vuren op Scheveningen, in Duindorp, de Purmerendstraat (Escamp) en Paets van Troostwijkstraat (Laak).

Plannen ingediend

De organisatoren van Scheveningen en Duindorp hebben inmiddels hun plannen ingediend. Het stadsbestuur verwacht dat ook de organisatoren van de Paets van Troostwijkstraat en Purmerendstraat de komende periode hun plannen gaan indienen.
De brandweer heeft opnieuw een advies gegeven over de brandstapels. De voorwaarden zijn dezelfde als vorig jaar. De afmeting van een vuurstapel in de stad mag maximaal vijf meter, bij vijf meter bij drie meter zijn (in totaal 75 kubieke meter). Voor een stapel op het strand geldt dat die maximaal tien bij tien bij tien meter mag meten (duizend kubieke meter). Op die manier is het voor de brandweer nog mogelijk om het vuur eventueel te blussen.

Geen diesel

Verder staat in de voorwaarden dat vanwege de eventuele schade voor natuur en milieu alleen schone, onbewerkte en droge pallets mogen worden gebruikt. Dat betekent ook dat er geen diesel of andere 'hulpmiddelen' in de stapel mag worden verwerkt, zoals in het verleden vaak gebeurde.
Dan zijn er ook nog regels op het gebied van natuur en milieu. Zo is het eigenlijk verboden om buiten afval te verbranden. Maar het college mag hiervoor ook een ontheffing verlenen mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Dat gaat wellicht gebeuren.

Evenementenvergunning

Een van de voorwaarden is ook dat de organisatoren een evenementenvergunning moeten aanvragen. Scheveningen en Duindorp zijn daarmee al flink gevorderd. Een eerste versie werd na advies van de gemeente aangepast. Op 15 juni werd een definitieve versie ingediend. Remkes: 'De plannen laten zien dat de beoogde organisatoren hard gewerkt hebben aan het complementeren van de aanvraag. Het college is van mening dat het gaat om substantieel betere plannen in vergelijking met voorgaande jaren. Het college heeft daarom het vertrouwen dat de hulpdiensten voor 1 juli een op hoofdlijnen positief advies zullen uitbrengen.'
De organisatoren van de vuren in de Purmerendstraat en Paets van Troostwijkstraat hebben, meldt de waarnemend burgemeester, 'een professionele Haagse evenementenorganisator' gevonden die hen kan helpen bij het indienen van een complete vergunningaanvraag.

Hoe moet jaarwisseling eruit zien?

Remkes maakt verder duidelijk dat het de bedoeling was dat er een groot onderzoek zou komen naar hoe de Hagenaars denken over 'viering van de jaarwisseling en meer specifiek de vreugdevurentraditie'.
Daarvoor zou een bureau worden ingeschakeld om digitaal en op straat enquêtes uit te voeren. Dat is vanwege de coronacrisis niet door gegaan. Omdat dit waarschijnlijk ook de komende maanden niet lukt, gaat dit waarschijnlijk volgend jaar gebeuren. Wel wil het stadsbestuur proberen 'meer zicht te krijgen op hoe de bewoners in de wijken dichtbij deze vreugdevuren aankijken tegen de voorgestelde invulling van de vreugdevuren'.