Woningmarkt Delft aangepakt: 2.500 extra studentenwoningen en meer plek voor starters

DEN HAAG - De gemeente Delft creëert 2.500 extra woningen voor studenten. Ook worden de vergunningen aangescherpt, zodat bestaande huizen niet kunnen worden gesplitst in losse kamers. Daarmee wil de stad huizen beschikbaar houden voor starters en gezinnen die een huis willen kopen.

Een eigenaar die een woning in Delft wil opdelen tot drie of meer onzelfstandige kamers is sinds 2017 verplicht hiervoor een omzettingsvergunning aan te vragen. Dit geldt nu voor woningen met een WOZ-waarde boven € 265.000.

Het college wil nu af van die financiële grens om daarmee de woningvoorraad in de stad te beschermen voor starters. 'Hiermee voorkomt de gemeente dat er nog veel woningen in de bestaande woningvoorraad worden verkamerd', schrijft de gemeente.

Nieuwe vergunning

Delft denkt ook aan een nieuwe vergunning voor het opdelen van een pand in meerdere appartementen. Nu kunnen woningeigenaren hun huis vrij makkelijk bouwkundig splitsen. Daardoor zijn die woningen niet meer beschikbaar voor starters en gezinnen, aldus de gemeente.

Met een nieuwe vergunning mogen grotere woningen alleen nog worden verbouwd tot complete appartementen. Het college gaat de nieuwe vergunning voorleggen aan de gemeenteraad.

TU Delft

De gemeente verwacht dat de TU Delft de komende jaren blijft groeien. Daardoor is er meer vraag naar studentenkamers. De gemeente, TU en woningorganisatie DUWO hebben afgesproken tot 2026 minimaal 2.500 studenteneenheden bij te bouwen. 'Samen zijn grote en kleine locaties in de stad, op en rond de campus en in de regio in beeld gebracht', schrijft Delft.

Daarbij wordt gekeken naar zowel tijdelijke als permanente studentenhuisvesting. Ook praat de gemeente met Schiedam en Rijswijk over studentenhuisvesting.

Neem een student in huis

Een andere mogelijkheid om studenten een kamer te bieden, is bij een particulier in huis. 'Dit kan een win-win opleveren doordat studenten die inwonen bij hospita's ook een rol kunnen spelen bij het bestrijden van eenzaamheid onder oudere Delftenaren', vindt het college.

Met een campagne wil de gemeente Delftenaren die dat willen daarom aanmoedigen om een student in huis te nemen.

LEES OOK:

Meer over dit onderwerp:
WONINGMARKT STUDENTEN STUDENTENHUISVESTING DELFT
Deel dit artikel: