Help! Katwijk verzuipt… net als bijna alle gemeenten

KATWIJK - 'Het water staat ons aan de lippen', schrijft de Katwijkse wethouder Adger van Helden van Financiën in een brandbrief aan het kabinet. Net als bijna alle gemeenten in Nederland heeft de kustplaats grote moeite het hoofd boven water te houden. Om hun zorgen te uiten sturen zij een brief om het kabinet te bewegen meer geld beschikbaar te stellen.

'Vorig jaar moesten we al pijnlijke beslissingen nemen om de begroting sluitend te krijgen ', zegt Van Helden. 'Er dreigt weer bezuinigd te moeten worden met als belangrijkste oorzaak de oplopende kosten in het sociale domein. Voor de komende jaren moet er nog forser bezuinigd worden omdat de kosten, voor onder andere jeugdzorg, blijven stijgen. 'En daar kwam de coronacrisis nog eens bij.

'Natuurlijk kijken we ook hoe we die kosten beheersbaar krijgen', aldus de wethouder. 'Maar wij willen goede zorg en ondersteuning blijven bieden. De rijksoverheid moet echt met geld over de brug komen om ervoor te zorgen dat gemeenten hun taken fatsoenlijk uit kunnen blijven voeren. '

'Crisis slaat extra hard toe in armere wijken'

Eerder hebben de vier grote steden en de Vereniging van Nederlandse Gemeente (VNG) het kabinet al aan de mouw getrokken. 'De financiële situatie van de gemeenten in Nederland wordt onhoudbaar', schrijven zij. Al meer dan honderd Nederlandse gemeenten konden hun begroting voor dit jaar al niet of net aan sluitend krijgen en dat wordt alleen maar erger.

'Met name in de armere wijken en stedelijke vernieuwingsgebieden is er sprake van een sterke concentratie van kwetsbare huishoudens', aldus de gemeenten. 'Juist in deze wijken slaat de crisis toe.' De opstapeling van sociale problemen die er al waren, wordt versterkt. De werkloosheid was al hoog en neemt toe; het vinden van nieuw werk is moeilijker.

'Deel van de oplossing, niet van het probleem'

Aanstaande donderdag praat de Tweede Kamer met minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) over de financiële problemen bij de gemeenten. 'De rijksoverheid moet echt met geld over de brug komen om ervoor te zorgen dat gemeenten hun taken fatsoenlijk uit kunnen blijven voeren.'

De gemeenten willen dat de bijdrage van het rijk meegroeit met hun problemen. 'Tegen de achtergrond van een naderende recessie is het noodzakelijk ervoor te zorgen dat gemeenten deel van de oplossing worden', aldus de gemeenten, 'en niet, vanwege nijpende financiële omstandigheden, deel van het probleem'.

Meer over dit onderwerp:
KATWIJK KAJSA OLLONGREN VNG
Deel dit artikel: