D66 en GroenLinks: 'Geen laptopeis van Haagse scholen voor arme kinderen'

DEN HAAG - D66 en GroenLinks in de Haagse gemeenteraad maken zich zorgen over de eis die een aantal Haagse scholen aan leerlingen stellen om een laptop aan te schaffen. Zo willen scholen zich voorbereiden op een mogelijk nieuwe coronagolf. Maar volgens de partijen worden kinderen uit arme gezinnen de dupe van deze nieuwe laptopeis.

GroenLinks-raadslid Serpil Ates zegt verschillende signalen te hebben ontvangen van bezorgde ouders. 'De ouders wordt gevraagd laptops aan te schaffen, terwijl zij dit financieel niet kunnen behappen', zegt Ates. 'Veel Haagse scholieren hebben al een achterstandspositie. Daar moet nu niet nog een nieuwe drempel bijkomen.'

De laptopeis zal volgens de partijen leiden tot veel nieuwe steunaanvragen bij de Stichting Leergeld. Deze stichting helpt kinderen uit arme gezinnen en zorgt bijvoorbeeld voor laptops. 'Het is echter de vraag of Stichting Leergeld, die sinds de corona-uitbraak al 2.200 laptops voor Haagse gezinnen aanschafte, deze nieuwe aanvragen aankan', zegt Ates.

Kwetsbare kinderen

'Tijdens het hoogtepunt van de crisis zagen we dat geen laptop, ook geen onderwijs betekende', zegt D66-raadslid Fonda Sahla. 'Als scholen nu te hoge eisen gaan stellen aan arme gezinnen, dan vallen de meest kwetsbare kinderen als eerste buiten de boot.'

De raadsleden willen dat de wethouder scholen aanspoort deze eisen niet te stellen. Mochten de scholen dat wel doen dat moeten de scholen worden geholpen bij het aanschaffen van laptops. 'Als zij daar toch niet hun verantwoordelijkheid bij nemen, moet de gemeente kijken hoe we deze kinderen toch kunnen helpen', zegt Sahla.

Meer over dit onderwerp:
LAPTOP GROENLINKS D66 KINDEREN
Deel dit artikel: