Opera mag omstreden nachtvergunning houden: 'Ik vind dat vrij schokkend'

© ANP
DEN HAAG - Zalencentrum Opera mag zijn nachtvergunningen houden. Dat heeft burgemeester Johan Remkes nog op de laatste dag van zijn burgemeesterschap in Den Haag besloten. Hij legde hiermee het advies van de Adviescommissie bezwaarschriften naast zich neer, die had de burgemeester in februari al geadviseerd de verleende vergunning in te trekken. Wel mag Opera minder lang open dan volgens de oorspronkelijke nachtvergunning.
De nachtvergunningen voor Opera zijn omstreden. De gemeente Den Haag verleende vijf nachtvergunningen aan horecagelegenheden buiten het centrum van Den Haag. Het was een idee van toenmalig wethouder Richard de Mos om de stad levendiger te maken. De eerste vijf aanvragers kregen een dergelijke vergunning, als ze aan de gestelde eisen zouden voldoen. Opera vroeg twee nachtvergunningen aan, en kreeg deze in juni 2019 ook toegewezen.
Omwonenden van het zalencentrum zaten niet op de nachtvergunning te wachten en tekenden bezwaar aan. 'Je hoort 's nachts gewoon het servies uit de kast trillen door de harde bassen vanuit Opera', zo vertelde een van de omwonenden tijdens de hoorzitting in november vorig jaar. 'Je wordt er gek van.'

Vergunning aangepast

Afgelopen dinsdag, meer dan zeven maanden na de hoorzitting, deed burgemeester Remkes uitspraak op het bezwaar. Hij laat weten dat Opera de nachtvergunning mag houden, maar dat de horecagelegenheid om 5.00 uur moet sluiten, in plaats van de eerder vastgestelde 6.00 uur.
Met zijn beslissing legt Remkes het advies van de Adviescommissie bezwaarschriften naast zich neer. Volgens de Adviescommissie is de verleende nachtvergunning tegen de regels die in de Algemene Plaatselijke Verordening staan, en zou de vergunning herroepen moeten worden. Burgemeester Remkes wilde niet zover gaan en past de verleende vergunning alleen aan, in plaats van deze volledig in te trekken.

Niet rechtsgeldig

Volgens de in juni vorig jaar verleende nachtvergunning mocht Opera in de nachten van donderdag op vrijdag, vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag tot 6.00 uur open zijn. Dit is echter tegen de regels in die de gemeente Den Haag heeft gesteld. Hierin staat dat de horeca op deze dagen een uiterlijke sluitingstijd heeft van 5.00 uur. Hier mag in bijzondere gevallen van afgeweken worden, maar volgens de Adviescommissie valt de nachtvergunning niet onder de bijzondere gevallen en is de verstrekte vergunning daarom niet rechtsgeldig en moet deze volgens de Adviescommissie worden ingetrokken.
Remkes schrijft in zijn uitspraak dat hij eveneens van mening is dat er geen sprake is van een bijzonder geval, en dat Opera daarom niet tot 6.00 uur open mag zijn. Alleen wil hij de vergunning, die nog verleend is door burgemeester Pauline Krikke, niet om die reden intrekken, maar aanpassen naar een sluitingstijd van 5.00 uur, zoals ook voor de overige horeca in Den Haag geldt.

Permanente ontheffing

Naast dat Opera de drie avonden minder lang open mag zijn, heeft Remkes de verleende nachtvergunning op nog een punt aangepast. Bij de presentatie van de plannen voor de nachtvergunningen werd gezegd dat deze zouden worden verleend voor een periode van tien jaar. In de definitieve nachtvergunning stond dit niet, maar stond dat het zou gaan om een 'permanente ontheffing'. In de nieuwe nachtvergunning is nu opgenomen dat deze voor tien jaar geldt.
De bezwaarmakers gingen tijdens de hoorzitting ook nog in op de gang van zaken rond de verlening van de nachtvergunningen. Eigenaar Atilla Akyol van Opera is een goede bekende en partijgenoot van toenmalig wethouder De Mos. Volgens de bezwaarmakers duidt dit op belangenverstrengeling. De Adviescommissie legde deze bezwaren naast zich neer. 'De commissie is niet gebleken dat de burgemeester zich door persoonlijke belangen of voorkeuren heeft laten beïnvloeden', zo staat in het advies. 'Het enkele feit dat de burgemeester uitvoering geeft aan het coalitieakkoord, betekent naar de mening van de commissie niet dat de burgemeester zijn taak niet zonder vooringenomenheid heeft verricht.'

Leefklimaat niet nadelig beïnvloed

De Adviescommissie had vijf bezwaarschriften tegen de nachtvergunning ontvangen. Tijdens de hoorzitting werden deze klachten toegelicht, maar volgens hen wordt hier door politie en gemeente weinig mee gedaan. In de uitspraak van Remkes staat dat zowel de politie als de Omgevingsdienst Haaglanden geen reden zien om de nachtvergunning te weigeren. 'Deze adviezen vormen geen reden om aan te nemen dat het woon- en leefklimaat thans zo nadelig wordt beïnvloed dat ik daarom de nachtvergunning niet zal verlenen', zo schrijft Remkes.
Joey Plukaard, een van de bezwaarmakers, wist niet was hij las toen hij de uitspraak onder ogen kreeg. 'Het is net of die hele hoorzitting niet is geweest. Wij zijn daar allemaal geweest om onze klachten toe te liggen, en dan wordt er gewoon gezegd dat er niemand heeft geklaagd over Opera. Ik vind dat vrij schokkend.'

Mooi extraatje

Eigenaar Akyol kan leven met de beslissing van Remkes om de openingstijden van Opera in te korten. 'Ik wist niet eens dat er nog een zaak liep tegen de nachtvergunningen. Ik heb er persoonlijk nog niets over gehoord', vertelt hij. 'Maar het is goed dat er nu duidelijkheid is. Ik heb de nachtvergunningen niet nodig, het is alleen een mooi extraatje voor ons.'
De uitspraak van Remkes geeft Akyol wel vertrouwen over de hele gang van zaken. 'Het geeft aan dat alles volgens de regels is gegaan. Want wij zijn met Opera een hoofdpijndossier geweest voor Remkes. Ik ben er van overtuigd dat als hij de kans had gehad om ons kapot te maken, dat hij dit had gedaan. Ik geloof niet dat Remkes ons zomaar een cadeautje geeft, hij volgt de regels. Dus dat hij deze beslissing neemt maakt veel duidelijk.'

Open en bloot

Bij Plukaard is er vooral diepe teleurstelling. 'Corruptie is een ding', zo verwijst hij naar het onderzoek dat onder meer naar De Mos en Akyol loopt. 'Maar dat het zo open en bloot gebeurt, dat is toch wel wat anders', zo vervolgt hij boos. 'Er ligt een advies om de vergunning in te trekken en zonder naar ons te luisteren wordt er door de burgemeester heel wat anders besloten.'
Of de omwonenden naar de rechter stappen om het besluit van Remkes verder aan te vechten weet Plukaard nog niet. 'Daar is de uitspraak nog te vers voor. Ik heb hem net een uur geleden ontvangen en weet nog niet wat onze mogelijkheden zijn. Daar komt bij dat anderen die bezwaar gemaakt hebben op dit moment in quarantaine in Portugal zitten, dus dat maakt het extra lastig om te overleggen. Maar het is duidelijk dat wij diep teleurgesteld zijn en dat het tijd wordt dat er schoon schip wordt gemaakt bij de gemeente.'