Partij voor de Dieren: 'Kleur de Haagse daken groen'

DEN HAAG - In Den Haag moeten veel meer groene daken komen. Dat vindt de Partij voor de Dieren in de Haagse gemeenteraad. Daarom zou de gemeente de subsidieregeling die er is beter onder de aandacht moeten brengen. Ook moeten inwoners sneller in aanmerking komen voor subsidie. De partij dient hier maandag een initiatiefvoorstel over in.

In het initiatiefvoorstel 'Haagse daken kleuren groen' staan voorstellen die ervoor kunnen zorgen dat Hagenaars sneller een groen dak nemen. Volgens de Partij voor de Dieren leveren die veel voordelen op.

'Een dak dat op de lokale natuur afgestemd wordt, biedt voeding en veiligheid voor kwetsbare populaties van insecten en vogels', staat in het initiatiefvoorstel. 'Planten vangen water op en verdampen het, wat zorgt voor verkoeling en minder wateroverlast.'

Subsidie

Vanaf 2009 stimuleert Den Haag het aanleggen van groene daken met een subsidie. 'Maar deze regeling is verouderd en de gemeente laat daardoor kansen liggen', zegt fractievoorzitter Robert Barker van de Partij voor de Dieren.

Barker: 'De jaarlijkse subsidiepot voor groene daken raakt niet op. Ook komt de subsidie die wel wordt uitgegeven vooral terecht in de rijkere wijken. De subsidie bereikt daardoor niet de plekken waar groene daken het hardst nodig zijn.'

Oppervlak

De Partij voor de Dieren wil daarom dat het makkelijker wordt om subsidie aan te vragen. Nu is één van de voorwaarden om subsidie te krijgen een minimaal vastgesteld oppervlak van meer dan tien vierkante meter.

'We willen het vereiste oppervlak verlagen van tien naar zes vierkante meter', zegt Barker. 'Op die manier gaan particulieren met kleine daken eerder gebruik maken van de subsidie. Daarnaast willen we de vergoeding die de bewoners per vierkante meter krijgen afhankelijk maken van de ecologische kwaliteit van het dak. Amsterdam kiest er bijvoorbeeld voor om tien euro per vierkante meter meer te vergoeden als het dak voor vijftig procent of meer uit inheemse grassen, kruiden en struiken bestaat.'

Voordelen

Daarnaast roept de Partij voor de Dieren de gemeente op om de communicatie te verbeteren. 'Dakeigenaren moeten actief geïnformeerd worden over de voordelen van groene daken, zoals de langere levensduur', zegt Barker. 'Bijna niemand weet überhaupt dat de gemeente een subsidieregeling voor groene daken heeft. Dit moet veranderen. Zo kleuren we samen de Haagse daken groen.'

Voor de aanpassingen van de subsidieregeling is volgens de partij geen extra geld nodig. 'Maar gegeven de toegenomen ambities om te stad te vergroenen, is het wenselijk om het budget van de regeling uit te breiden', zegt Barker. 'Het is namelijk een zeer klein bedrag als je kijkt naar de hoeveelheid te vergroenen daken.' De partij wil hiervoor een deel van de opbrengst uit de verkoop van energiebedrijf Eneco gebruiken.

Lees ook: Den Haag presenteert de nieuwe klimaatplannen en dit ga jij ervan merken

Deel dit artikel: