Rekenkamer kraakt warmterotonde naar Leiden: 'Geen kritische geluiden over miljoeneninvestering'

© ANP
LEIDEN - De provincie Zuid-Holland heeft al tientallen miljoenen euro's in de warmterotonde naar Leiden geïnvesteerd, maar zonder resultaat. De restwarmte van de Rotterdamse afvalverwerker AVR zou al in 2018 gebruikt moeten worden om woningen in Leiden te verwarmen. Maar tot op de dag van vandaag ligt er nog steeds geen leiding. Uit een rapport van de Randstedelijke Rekenkamer blijkt dat vanuit de provincie kritische geluiden over deze miljoeneninvestering ontbraken.
De zogenaamde warmterotonde is een gevoelig onderwerp in de provincie. In 2016 werd het project aangekondigd, waarmee een deel van Den Haag verwarmd moet worden. Daarnaast was er de ambitie om ook Leiden en de Heinekenfabriek in Zoeterwoude te verwarmen met de restwarmte vanuit de Rotterdamse haven. In de havenstad verzorgt Warmtebedrijf Rotterdam al de verwarming van woningen met de warmte die de AVR levert.
Het Warmtebedrijf koopt bij AVR echter meer warmte in dan het in Rotterdam kan leveren, dus zo kwam men op het idee om een leiding naar Leiden aan te leggen, waarmee de woningen in Leiden verwarmd kunnen worden. Vanaf de aankondiging in 2016 investeerde de provincie al tientallen miljoenen euro's in het project met als doel om eind 2018 de Leidse woningen duurzaam te kunnen verwarmen.

Te weinig kritisch

De provincie zag in de leiding naar Leiden een mogelijkheid om woningen in de Leidse regio te voorzien van warmte en de plaatselijke gascentrale te sluiten. Hierbij heeft het provinciebestuur te weinig kritisch naar de plannen gekeken, zo concludeert de Rekenkamer nu. Dit leidde er toe dat de provincie zich in 2018 zelfs garant stelde voor de verliezen die Nuon, die de warmte in Leiden zou gaan leveren, zonder dat de provincie wist wat de risico's waren van de garantstelling. 'De provincie heeft zich laten leiden door haar ambitie ten aanzien van de warmtelevering aan de regio Leiden, waardoor kritisch tegenwicht ontbrak.'
Het is nog niet bekend wanneer de warmterotonde voor warmte in Leidse woningen kan zorgen. Het project ligt gevoelig, want Forum voor Democratie vroeg vorig jaar al om een provinciale enquête om de onderste steen boven te krijgen. In het rapport van de Rekenkamer is veel informatie zwartgemaakt, omdat deze informatie gevoelig zou zijn. Zelfs in de officiële reactie van de provincie zijn meerdere alinea's onleesbaar gemaakt.