Bewoners Haagse Waldeck Pyrmontkade en Koningin Emmakade zijn 'racebaan voor de deur' zat

DEN HAAG - Bewoners van de Waldeck Pyrmontkade en de Koningin Emmakade en directe omgeving in Den Haag hebben het gehad met de 'terreur van verkeersoverlast' voor hun deur. Ze vragen in een brandbrief aan het stadsbestuur om maatregelen. Want nu zouden deze belangrijke doorgaande wegen zijn verworden tot een 'racebaan'. 'Dat zijn wij zat.'
De bewoners klagen al langer over het drukke verkeer in de spits en vooral tijdens zomerse dagen later op de avond. Ze zeggen veel overlast te ervaren. 'Autoraces en hufterig verkeersgedrag zijn dagelijkse praktijk', schrijven ze in de brief. Ook hebben ze last van harde muziek die uit de auto's klinkt, getoeter, keihard optrekken, piepende banden, het negeren van zebrapaden en mensen die met lachgas op achter het stuur kruipen. 'Deze parade trekt dag en nacht aan ons voorbij.'
Volgens een van de initiatiefnemers, Filip Zoetewij, lijkt het erop dat de wegen van het centrum van Den Haag richting Scheveningen en weer terug een racebaan zijn geworden. 'We zien dagelijks - zeker nu het zomer wordt en de temperatuur stijgt - jongens en meiden aan ons voorbij trekken die het leuk vinden om lekker te scheuren met auto's en motoren voorzien van enorme knalpotten die voor veel geluidsoverlast zorgen.'

Gevaarlijke situaties

Maar het is, zegt hij, niet alleen de herrie die voor overlast zorgt. Omdat er ook zo hard wordt gereden, zebra's worden genegeerd en ook door rood wordt gereden, ontstaan gevaarlijke situaties. Zeker ook omdat er veel gezinnen met jonge kinderen in de omgeving wonen en er ook een kinderdagverblijf in de straat zit.
De bewoners hebben de problemen naar eigen zeggen herhaaldelijk aangekaart bij de gemeente. Die zou wel luisteren, maar er verder niets aan doen. 'Het lijkt erop dat we een dikke vinger krijgen.'

Onacceptabel

Een extra reden voor zorg voor de bewoners is dat de gemeente ook plannen heeft om de Zoutmanstraat even verderop aan te pakken. Die is smal. Daardoor is er nu al weinig plek voor auto, tram en fietser. Als er straks nieuwe, bredere trams doorheen gaan rijden, wordt de situatie onacceptabel. De gemeente is daarom recent al met een voorstel gekomen om de straat opnieuw in te richten.
Maar er wordt ook nagedacht over een verdergaand scenario waarbij de auto daar straks bijna helemaal wordt geweerd. Dat zorgt voor nog meer verkeer op de Koningin Emmakade en Waldeck Pyrmontkade, is de verwachting van de bewoners. Die zien die variant daarom helemaal niet zitten. De brief: 'De facto betekent dit dat dit college en wethouder van Asten ervoor kiezen om een snelweg midden in de stad aan te leggen, waar de wetteloosheid (nu al) regeert en bewoners zuchten onder de overlast.'

Niet gehoord

Een van de punten die daarbij extra steekt is dat de gemeente met een groot aantal bewoners- en belangenorganisaties aan het praten is over de toekomst van de Zoutmanstraat, maar dat de mensen die direct aan de alternatieve route wonen niet worden gehoord, aldus Zoetewij.
Dit terwijl de consequenties fors kunnen zijn. De gemeente overweegt bijvoorbeeld van de Waldeck Pyrmontkade en Koningin Emmakade een groene golf te maken. Zoetewij: 'Dan kan je net zo goed alle borden weghalen en er 120 kilometer van maken. Dit zijn voorstellen die nergens op slaan. Wij hebben juist behoefte aan maatregelen die de verkeersdruk en snelheid verminderen.'

Veel verzet

De bewonersorganisatie van het Zeeheldenkwartier, de Groene Eland, heeft meegedacht over de maatregelen in de Zoutmanstraat en kan in grote lijnen de voorstellen steunen voor het inpassen van de tram en het schrappen van parkeerplaatsen. Maar die organisatie proeft wel veel verzet bij bewoners en ondernemers tegen de variant waarbij verkeer wordt geweerd uit de straat en die autoluw wordt gemaakt, zegt bestuurslid Laurens Schrijnen.
Dat plan wordt later dit jaar nog voorgelegd aan de betrokkenen en dan kunnen ook de bewoners van de twee kades zeker meepraten, verzekert hij. 'De formele inspraak komt nog, maar wij waarschuwen de gemeente wel: er is veel weerstand.'

Luchtkwaliteit

Naast dat er wordt gewerkt aan een oplossing voor het vele verkeer in de Zoutmanstraat, worden ook plannen gemaakt met als doel het drukke verkeer in het noordelijk deel van het centrum aan te pakken. 'In Centrum-Noord rijdt normaal veel doorgaand autoverkeer. Dat zorgt voor problemen met drukte en de luchtkwaliteit. Bewoners, ondernemers en belangenorganisaties willen daar verbetering in brengen', zegt een woordvoerder van de gemeente.
Inmiddels is er een eerste versie van een advies. Dat wordt deze maanden besproken met betrokken organisaties en hun achterban. Na de zomer brengen die hun definitieve advies uit aan de gemeente. Daarna gaat het stadsbestuur hiermee aan de slag. Dan komt er ook een inspraakprocedure. Omdat het gaat om adviezen van bewoners, kan wethouder Robert van Asten (D66, verkeer) dan ook nog niet reageren, zegt de woordvoerder.