Nieuws

Fietsers niet meer welkom in groot deel centrum Den Haag

Fietser in de Wagenstraat in het Haagse centrum
Fietser in de Wagenstraat in het Haagse centrum © Omroep West
DEN HAAG - Het centrum van Den Haag wordt na de zomer voor een groot deel verboden gebied voor fietsers. Zij moeten vanaf oktober in de meeste straten afstappen. Die nieuwe maatregel moet een einde maken aan de 'onoverzichtelijke en gevaarlijke situatie' waarbij fietsers en wandelaars tegelijk gebruikmaken van dezelfde straten.
Volgens de gemeente is dat 'delen' van dezelfde ruimte al jaren een grote ergernis van veel bezoekers. Fietsers mogen voorlopig nog wel gebruik blijven maken van de Grote Marktstraat. Het stadsbestuur komt later met een plan om een einde te maken aan de door sommige mensen als gevaarlijk ervaren situatie hier.
Bij de herinrichting van het centrum in 2013 is ervoor gekozen om geen duidelijke scheiding te maken tussen voetganger- en fietsersgebied. De binnenstad is wat in vaktermen een shared space heet. Gevolg is dat veel mensen niet precies weten waaraan ze toe zijn. Volgens de Haagse wethouder Robert van Asten (D66, verkeer) leidt dat tot een grote hoeveelheid klachten. 'Veel bezoekers, vooral van buiten, hebben niet door dat er ook fietsers door de winkelstraten rijden. Fietsers en voetgangers kunnen na al die jaren nog steeds niet aan elkaar wennen.'
Nieuwe fietsregels centrum Den Haag
In de eerste helft van oktober gaan nieuwe regels gelden. Vanaf 11.30 uur 's morgens tot de winkels sluiten mag dan in verreweg de meeste straten niet meer worden gefietst, zoals in de Spuistraat, Vlamingstraat, Noordeinde, Hoogstraat, Schoolstraat, een deel van de Wagenstraat, een deel van de Voldersgracht, Oude Molstraat, Korte Houtstraat, de Plaats en een deel van het Plein (de zijde van de Tweede Kamer en de zijde van het Mauritshuis). Uitzondering op de nieuwe regels zijn de Grote Marktstaat, Spui, Hofweg, Raamstraat, Nieuwstraat, Dagelijkse Groenmarkt, Buitenhof, Lange Poten, het andere deel van het Plein en het Binnenhof: hier mag altijd worden gefietst.

Bezorgdiensten

Ondanks dat veel winkels voor 11.30 uur opengaan, koos de wethouder voor dit tijdstip omdat het gebied voor die tijd ook nog toegankelijk is voor onder meer vuilophalers en bezorgdiensten. Het is niet uit te leggen aan de verkeersdeelnemers dat er dan niet mag worden gefietst, terwijl vrachtwagens en auto's wel zijn toegestaan, vindt Van Asten.
Alleen op koopavond geldt het nieuwe regime ook 's avonds. Sommige winkels zijn ook op andere avonden open. Maar volgens de wethouder leidt dat niet tot zulke grote drukte dat 'conflicten tussen voetgangers en fietsers ontstaan'.

Feestdagen

De invoering van de nieuwe regels is ruim een maand voordat het winkelseizoen voor de feestdagen begint. Op deze manier hebben fietsers en winkelpubliek enkele weken de tijd om bekend te raken met de nieuwe regels, is het idee. Bij de start is er een voorlichtingscampagne en worden mensen de eerste tijd alleen nog gewaarschuwd. Daarna wordt overgegaan tot 'strikte handhaving' en worden overtreders direct beboet, stelt Van Asten.
Over de nieuwe regeling is overleg gevoerd met belanghebbenden als bewoners, ondernemers, de Fietsersbond, de wijkagent, de verkeerspolitie en bureau Binnenstad. Volgens Van Asten waren de meeste reacties positief.

Drukker

De Haagse wethouder wijst er in zijn voorstel aan de Haagse gemeenteraad op dat het de afgelopen jaren steeds drukker is geworden in de Haagse binnenstad. Er komen jaarlijkse 31 miljoen bezoekers, er werken circa 45.000 mensen en er wonen circa 20.000 mensen. Uit onderzoek blijkt dat veel mensen het delen van de ruimte als onveilig ervaren. 'Het delen van voetgangersgebied met fietsers staat daarmee op gespannen voet met een aantrekkelijk winkelklimaat.'
Het besluit van de wethouder is ook een definitieve reactie op een voorstel van de VVD in de Haagse gemeenteraad. Die partij presenteerde in mei vorig jaar het plan 'Winkels open Fietsers lopen' op de straten en pleinen. Het idee van de liberalen was dat een flink deel van het centrum tijdens winkeltijden verboden terrein zou moeten worden voor fietsers.

Grote Marktstraat

Het verbod gaat nog niet gelden voor de Grote Marktstraat omdat, aldus Van Asten, daar sprake is van een 'complex vraagstuk'. Voor deze straat wordt een apart plan gemaakt. Rond kerst moet duidelijk worden of de Gedempte Gracht en Gedempte Burgwal geschikt kunnen worden gemaakt als alternatieve route. De Haagse Stadspartij liet begin dit jaar weten het niet eens te zijn met een fietsvrije Grote Marktstraat.
Verreweg de meeste straten worden fietsvrij in Den Haag
Verreweg de meeste straten worden fietsvrij in Den Haag © Gemeente Den Haag