Zes miljoen om Haagse cultuursector door de coronacrisis heen te helpen

Nederlands Dans Theater is een van de vaste bespelers van Amare
Nederlands Dans Theater is een van de vaste bespelers van Amare © Rahi Rezvani, Nederlands Dans Theater, Mehdi Walerski, AUREUM
DEN HAAG - De gemeente Den Haag trekt zes miljoen euro uit voor culturele instellingen die door de coronacrisis in de financiële problemen zijn gekomen. 'Het zijn moeilijke tijden voor de kunst- en cultuurinstellingen in Den Haag. De sector is zwaar getroffen, sommige culturele instellingen staat het water aan de lippen', aldus wethouder Robert van Asten van cultuur.
De wethouder schrijft verder: 'We willen onze instellingen door deze moeilijke tijd heen helpen en daar waar mogelijk stabiliteit en zekerheid bieden aan een sector, die zo in het bijzonder bijdraagt aan onze mooie stad.'
'Er zijn in Den Haag ook instellingen die geen hulp van het Rijk krijgen, die daar niet voor in aanmerking komen en die vaak ook geen eigen reserves hebben. Juist ook deze instellingen gaan we met dit herstelfonds helpen. Mijn aanpak is erop gericht om het totale Haagse culturele veld te ondersteunen, daar waar nodig is met de beschikbare financiële middelen.'

Tijdelijk noodfonds

De gemeente zegt dat het noodfonds helpt om de eerste impact van de coronacrisis te beperken, maar 'het is geen structurele maatregel'. Eind dit jaar kijkt de gemeente Den Haag opnieuw naar de impact van de crisis op de toekomst van de cultuursector in 2021.
'Ondertussen blijft de gemeente voortdurend in gesprek met de sector om te horen wat nodig is, zodat gezonde instellingen overeind blijven en door kunnen gaan', aldus de wethouder.

Eerdere maatregelen

De gemeente heeft eerder ook al maatregelen genomen om de cultuursector te helpen, zoals het eerder uitbetalen van de subsidie en coulance over prestatieafspraken. 'Het geld is aanvullend op de maatregelen die het Rijk heeft genomen en geldt voor instellingen die al een subsidierelatie hebben met de gemeente én van waarde worden gezien voor de komende Kunstenplanperiode (2021 – 2024)', aldus de gemeente.
Eerder dit jaar berekende de gemeente de verwachte financiële schade in 2020, bij instellingen die subsidie krijgen van de gemeente. De totale netto schade kwam uit op zes miljoen euro. 'Hierin blijft wel een grote mate van onzekerheid zitten. De dreun die de coronacrisis aan de cultuursector heeft uitgedeeld, zal de rest van dit jaar en ook in 2021 zeker nog voelbaar zijn', zegt de gemeente.
Organisaties die in aanmerking komen voor het herstelfonds kunnen vanaf 1 augustus een aanvraag indienen via de website van de gemeente.