Instellingen

Advocaat loog tegen cliënt over zaak die al vijf jaar gestopt was

De toga die een advocaat draagt in de rechtszaal
De toga die een advocaat draagt in de rechtszaal © ANP
DEN HAAG - Een advocaat uit het ressort Den Haag heeft één van zijn cliënten bijna vijf jaar aan het lijntje gehouden door te liegen over het verloop van een procedure. De leugen kwam in 2017 aan het licht toen de man zelf informeerde bij de rechtbank en zijn zaak al in 2012 bleek te zijn gestopt. De raadsman is door de Raad van Discipline nu van het tableau geschrapt. Dat betekent dat hij niet meer mag werken als advocaat.
De hele affaire draait om een civiele procedure aangespannen tegen ene 'N'. De zaak strandt in 2012 omdat de advocaat de griffierechten, de bijdrage in de kosten voor een rechtszaak, van 1.363 euro niet betaalt.
Ook na een aanmaning in oktober van dat jaar blijft de factuur onbetaald. De advocaat maakt het bedrag uiteindelijk pas drie jaar later over, in november 2015.

'Klaar voor de zomer'

Al die tijd houdt hij zijn cliënt voor dat de zaak loopt. Zo schrijft de advocaat op 17 september 2014: 'In de zaak N. zit helaas nog geen vaart.' En: 'De procedure gaat niet nog eens vier jaren duren, dat kan ik je beloven.'
De advocaat legt uit dat de zaak is gestopt omdat de griffiekosten niet betaald waren, maar dat de dagvaarding opnieuw is aangebracht. Daarbij drukt hij de man op het hart dat er geen verdere vertraging meer zal zijn. 'Ik streef ernaar voor de zomer de procedure volledig af te wikkelen.' Dat blijkt een belofte die hij niet waar kan maken.

'Gaat gebeuren, gaat gebeuren'

Naarmate de tijd vordert houden de advocaat en cliënt contact met elkaar. Ze mailen, maar het meeste contact gaat via whatsapp. Op 1 juli 2016 stuurt de man zijn advocaat een appje: 'Ik wacht nu al vijf jaar', klaagt hij. 'Gaat gebeuren, gaat gebeuren', antwoordt de advocaat.
Als hij er op 17 augustus opnieuw naar vraagt, antwoordt de advocaat: 'Volgende week weten we meer.' Vijf dagen later is het antwoord: 'Als God het wil.' Op 23 augustus doet de advocaat een concrete belofte: 'Morgen.' Maar er komt weer niks. Ook niet als de man ernaar vraagt op de 26ste en op 13 september.

Man is het zat

Het is inmiddels 2017 als de man zijn zorgen neerlegt bij de advocaat. Maar die reageert niet meer. Als hij in april 2017 weer tevergeefs vraagt naar zijn zaak is de maat vol.
De man belt de rechtbank. Die stuurt hem het vonnis, dat dateert van 8 augustus 2012. De zaak blijkt toen al gestopt. Dan wordt het de man, naar eigen zeggen, duidelijk dat de advocaat hem al die tijd heeft voorgelogen. Hij dient een klacht in bij de deken, die ziet erop toe dat advocaten zich aan hun gedragsregels houden.

Raad van Discipline

Aan het eind van een zitting van de Raad van Discipline in april 2020 geeft de advocaat uiteindelijk toe dat hij zijn cliënt jarenlang heeft voorgelogen. Al zegt hij zelf dat hij dat 'niet bewust' deed en dat hij het zich niet meer kan herinneren. Maar volgens de Raad is het glashelder dat de advocaat aan zijn cliënt 'welbewust inhoudelijk onjuiste mededelingen heeft gedaan'.
Ook vermoedt de Raad dat de advocaat brieven, die waren bedoeld voor de man, heeft vervalst om die aan de deken te laten zien. Daarnaast heeft de advocaat, behalve zijn cliënt en de deken, ook de Raad van Discipline misleid 'door verklaringen af te leggen die in strijd zijn met de inhoud van zijn berichten aan klager', schrijven ze in hun uitspraak van 15 juli.

Geen advocaat meer

Omdat de advocaat al eerder op vingers is getikt besluit de Raad van Discipline hem het zwaarste middel op te leggen, hij mag niet weer werken als advocaat: 'De meest vergaande maatregel van schrapping [is] passend en geboden', volgens de Raad, omdat: 'Verweerder het vertrouwen in zijn beroepsuitoefening en in de advocatuur ernstig heeft geschaad.'
Naast de leugens tilt de Raad er zwaar aan dat de advocaat geen verklaring heeft willen geven voor zijn gedrag en dat hij nog steeds niet inziet dat hij fout zit. Ook heeft hij de Raad niet kunnen overtuigen met zijn excuses en blijft hij zijn cliënt de schuld geven. 'Verweerder heeft de belangen van zijn cliënt geschaad en zijn gedraging raakt aan de kernwaarden vakkundigheid en integriteit.'