Den Haag verbiedt verkoop van lachgas op straat

Een vrouw gebruik lachgas
Een vrouw gebruik lachgas © ANP
DEN HAAG - De verkoop van lachgas op straat wordt in Den Haag verboden. Ook wil de gemeente het gebruik van 'ballonnetjes' op evenementen gaan ontmoedigen. Dat staat in een voorstel van wethouder Hilbert Bredemeijer (CDA) aan de gemeenteraad.
De wethouder zegt zich 'grote zorgen' te maken over het gebruik van het gas, vooral door jongeren. 'Niet alleen veroorzaken ze veel overlast in onze speeltuintjes, op straat en op het strand, ook riskeren ze grote risico's voor de eigen gezondheid en die van anderen. Hoog tijd om deze schadelijke straathandel aan banden te leggen,' stelt hij.
In de Haagse gemeenteraad leeft bij een aantal partijen al langer de wens om tot een verbod op lachgas te komen. De grootste partij in de gemeenteraad, Hart voor Den Haag, drong vorige week tijdens een raadsdebat over veiligheid nog aan op de maatregelen. Oppositiepartij ChristenUnie/SGP diende in september vorig jaar zelfs een initiatiefvoorstel in met als doel de verkoop en het gebruik aan banden te leggen.

Veiligheid

Bredemeijer reageert maandag op dat laatste plan. Het neemt grote delen ervan over. Het college van burgemeester en wethouder wil de 'Verordening straathandel Den Haag' zo aanpassen dat er kan worden gehandhaafd op de verkoop van lachgas op openbare plaatsen, bij gebouwen en op publieke plekken. Dit 'in het belang van de veiligheid, openbare orde en volksgezondheid'.
De gemeenteraad moet nog instemmen met het voorstel. Als dat tijdens de eerste vergadering na de zomer gebeurt, kan het verbod per 1 oktober ingaan in de hele stad. De bedoeling is dat daarna ook flink wordt gehandhaafd, zodat de overlast die het gebruik ervan veroorzaakt wordt aangepakt. Daarbij gaat het, aldus de wethouder, onder meer om 'hinderlijk gedrag, rondslingerende hulzen en andere troep die blijft liggen'.

Opiumwet

De afgelopen jaren heeft het Haagse stadsbestuur bij het Rijk aangedrongen om werk te maken van een landelijk lachgasverbod. Eind vorig jaar werd bekend dat staatssecretaris Paul Blokhuis en minister Ferd Grapperhaus hieraan ook werken.
Lachgas gaat waarschijnlijk per begin volgend jaar onder de Opiumwet vallen, waarmee het recreatief gebruik is verboden. 'Het recreatief gebruik van lachgas kan ontzettend schadelijk zijn en zelfs bij beperkt gebruik al tot serieuze gezondheidsschade leiden. Een 'ballonnetje' is echt niet zo onschuldig als het lijkt, dat wordt nu duidelijk. Het recreatief gebruik van lachgas heeft zich ontwikkeld tot een drugsprobleem', aldus Blokhuis in juni van dit jaar.

Evenementen

De gemeente Den Haag loopt met de nieuwe regels op de landelijke maatregelen vooruit door de verkoop op straat nu aan banden te leggen. Vanwege die aanpassing van de wet, wordt het gebruik en verkoop van lachgas tijdens evenementen nog niet direct verboden door de gemeente. Wel worden organisatoren tijdens de procedure om een vergunning te krijgen erop gewezen 'dat de verkoop van lachgas op het evenemententerrein onwenselijk is'.
Daarnaast gaat de gemeente is gesprek met jongeren en hun ouders over het gebruik van lachgas. Dit komt bovenop de voorlichting die al wordt gegeven. Ook doet de gemeente een oproep aan winkeliers en winkeliersverenigingen om lachgasgebruik en bijvoorbeeld het aanprijzen van slagroompatronen in etalages te ontmoedigen.

'Overwegend positief'

De ChristenUnie/SGP, de partij die een voorstel voor het verbieden van lachgas indiende, stelt dat het tien maanden heeft geduurd voordat het stadsbestuur nu dan met een reactie komt. Maar fractievoorzitter Pieter Grinwis is wel blij dat het college 'evenals mijn fractie, helemaal klaar is met lachgas'. Vandaar hij ook 'overwegend positief' is.
Wel onderstreept Grinwis dat zijn voorstel veel verder ging. Hij pleitte voor een verkoopverbod van lachgas, een gebruiksverbod op straat en een verbod op gebruik bij festivals en evenementen. De fractievoorzitter: 'Vooruitlopend op de stemming over ons initiatiefvoorstel in de gemeenteraad dit najaar, voert het college gelukkig al wel een deel van het voorstel uit, door verkoopverbod per 1 oktober 2020 aan te kondigen. Helaas houdt daar de dadendrang van het college op. Voor het aan banden leggen van het gebruik wacht het college namelijk op landelijke regelgeving.'

Niet lukken

Hij vreest dat dat nog lang kan gaan duren omdat de plannen nog door het kabinet moeten en ook de Tweede en Eerste Kamer nog akkoord moeten gaan. 'Ik kan u één ding voorspellen: dat gaat allemaal niet lukken voor 1 januari 2021, de datum waar het college op mikt en als argument gebruikt om daar maar op te wachten. Wachten op het andere Den Haag kan lang duren, dat weten we in het echte Den Haag maar al te goed.'
Daarom gaat de ChristenUnie/SGP het eigen voorstel om het recreatief gebruik van lachgas te verbieden zeker handhaven. 'Hoe eerder we niet alleen de verkoop van lachgas, maar ook het recreatieve gebruik van lachgas in onze stad aan banden kunnen leggen, en daarmee de overlast en auto-ongelukken, hoe beter dat is.'

Zomer

Ook de grootste partij van Den Haag, Hart voor Den Haag, vindt het jammer dat het verbod pas over enkele maanden van kracht wordt. Daardoor is er nog wel de hele zomer last van overlast, vreest raadslid Arjen Dubbelaar.
Rober Barker van de Partij voor de Dieren noemt het 'goed' dat de lachgasverkoop in Den Haag aan banden wordt gelegd. 'Doordat het overal te verkrijgen is kunnen kinderen makkelijk aan de drug komen en dit is schadelijk. Ook komen de patronen en ballonnen in grote hoeveelheden op straat en in de natuur terecht.'