Delft wil gevaarlijke rotonde aanpakken, maar weet nog niet hoe

DELFT - De gevaarlijkste rotonde van Delft? 'Ik durf zelfs wel te zeggen dat het een van de gevaarlijkste plekken van Nederland is', zegt het Delftse SP-raadslid Marjon Kok. Het Delflandplein in de wijk Voorhof. Van een afstandje ziet het er mooi uit: prachtige bloemen en struiken omzomen het. Maar, zeggen Kok en vele fietsers, voetgangers en omwonenden: schijn bedriegt.
'Je weet dat je voorrang hebt. Maar toch is het niet zo dat auto's altijd stoppen', zegt de ene fietser. 'Ja, heel gevaarlijk', aldus de volgende passant. 'Vooral als je niet de auto bent. Je moet naar zoveel kanten uitkijken. Dat is echt geen doen'. En een chauffeur van een horeca-groothandel die even wat goederen aan het lossen is, vertelt dat hij toch echt wel iets is gewend. 'Maar dit is echt wel héél onoverzichtelijk. Vooral voor groot verkeer. Je moet alles aan alle kanten in de gaten houden. Dat kan gewoon niet. Ik kom hier bijna elke dag en hier gebeurt bijna altijd wat. Het is echt levensgevaarlijk.'
Vandaar dat de oppositie in de Delftse gemeenteraad onder aanvoering van de SP wil dat er maatregelen worden getroffen. 'Wij zijn er echt naar van. Veiligheid is zo belangrijk voor mensen. Iedereen moet veilig in Delft kunnen wonen en zich ook veilig kunnen voelen. Daarom hebben we het weer op de agenda gezet', aldus raadslid Kok.

Ingewikkelde situatie

Haar partij vroeg vorig jaar om opheldering over de verkeerssituatie op het plein aan het gemeentebestuur. Dat liet daarop een onderzoek uitvoeren door een adviesbureau. Dat komt nu tot de conclusie dat er sprake is van een ingewikkelde situatie. Er rijden vrachtwagens, auto's, scooters, fietsen. Er lopen wandelaars en dan zijn er nog bussen en trams met hun eigen verkeerslichten. 'Samen met omgevingsinvloeden, zoals begroeiing en bebording, zorgt dit voor een complexe taak van elke verkeersdeelnemer die continue zijn focus moet verplaatsen.'
Het Delflandplein in de Delft. | Foto Omroep West
Het Delflandplein in de Delft. | Foto Omroep West
Komt bij dat die fietsers ook nog in twee richtingen over de rotonde rijden. Gevaarlijk, want: 'Zeker op de drukke fietsoversteken moet gemotoriseerd verkeer zoeken naar een opening in de fietsersstroom om het fietspad te kunnen kruisen. Gemerkt wordt dat daarbij regelmatig zodanig de focus op één fietsrichting wordt gelegd, dat vervolgens bij het oprijden wordt verzuimd opnieuw te kijken naar de andere richting.' Bovendien rijden die fietsers vaak ook nog hard, werd gesignaleerd.

Snoeien van bosjes

Het bureau komt ook met een groot aantal ideeën om de situatie te verbeteren. Dat gaat van tamelijk eenvoudig en goedkoop zoals het snoeien van de bosjes en bomen tot tamelijk ingrijpend en duur als het aanpassen van de fietspaden. Die zouden nog maar in één richting mogen worden gebruikt, tegen de klok in.
Verder zou er kunnen worden gesneden in het woud aan border en moet de belijning op de weg wat eenvoudiger 'zodat de visuele drukte' wat afneemt.

Gevoel

Verantwoordelijk wethouder Martina Huijsmans (D66, ruimtelijke ordening, mobiliteit) wil liever niet spreken van 'gevaarlijk', zij noemt de rotonde liever 'druk'. De wethouder: 'Het is vooral een gevoel van onveiligheid. Er zijn verschillende gedachten over.'
Volgens haar is het ook niet eenvoudig om alle oplossingen van het adviesbureau direct over te nemen. Zo is het idee om de fietspaden aan te pakken nogal ingewikkeld omdat daarvoor dan ook weer de wegen om het plein heen moeten worden aangepast. Voordat dat gebeurt is, zegt zij, weer aanvullend onderzoek nodig.

Nadenken

Wel kijkt de gemeente of bijvoorbeeld het groen snel kan worden aangepakt. 'Maar over de grote vraagstukken, zoals het eenrichtingsverkeer en de belijning, moeten we nog nadenken.' De gemeenteraad - is nu het idee - gaat daarover na de zomer met experts over praten. Dan moet er ook een beslissing worden genomen.
Het Delflandplein in de Delftse wijk Voorhof. | Foto Omroep West
Het Delflandplein in de Delftse wijk Voorhof. | Foto Omroep West
De SP en andere oppositiepartijen Stadsbelangen, CDA en ChristenUnie willen ook na de zomer met buurtbewoners en betrokkenen overleggen over wat er aan het plein kan gebeuren. Volgens Kok kan het heel goed zijn dat zij prima ideeën hebben over wat aan de rotonde kan worden gedaan om hem veiliger te maken.

Ontevredenheid

Het SP-raadslid: 'Het is heel fijn dat er een rapport is gemaakt door experts, maar we willen ook gebruikers laten meepraten. De laatste tijd proeven wij veel ontevredenheid bij burgers. Zij hebben het gevoel dat er van alles doorheen wordt geduwd. Op het moment dat we als gemeente hier iets neerplanten en het weer niet werkt, zeggen mensen: 'Zie je wel'. De stad is van de bewoners. We moeten het met z'n allen doen.'