Meer ruimte voor de fietser op het Valkenbosplein in Den Haag

© Pxhere
DEN HAAG - Het Valkenbosplein in Den Haag gaat op de schop om daar meer ruimte te creëren voor fietsers. Op het kruispunt van de Valkenboslaan met de Laan van Meerdervoort ontstaan nu vaak in de spitsuren zogenaamde 'fietsfiles'. Dit omdat er weinig ruimte is voor fietsers. De gemeente wil snel maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de doorstroming verbetert. Ook komt er meer ruimte voor de fiets bij verkeerslichten. Dat zou de verkeersveiligheid moeten vergroten.
De gemeente Den Haag is van plan om diverse plekken op het plein opnieuw in te richten. Zo wordt de gecombineerde strook voor fietsers die rechtdoor en rechtsaf willen op de Valkenboslaan exclusief voor verkeer dat naar rechts wil. Hierdoor kunnen fietsers richting Beeklaan en Groot Hertoginnelaan tegelijk groen krijgen met het autoverkeer dat rechtdoor gaat.
Daarnaast komt aan de overzijde van de kruising meer opstelruimte voor de fietser op de Laan van Meerdervoort vanuit de richting van de Regentesselaan. Aan de zuidelijke tak van het kruispunt wordt de zeer korte en niet effectieve strook voor verkeer dat naar links wil richting Laan van Meerdervoort opgeheven. De vrijgekomen ruimte komt ten goede van de opstelruimte voor fietsers.

Veiliger

Om het comfort te verbeteren worden op drie van de vier takken de fietsoversteken verbreed van twee naar drieënhalve meter. Bij de Beeklaan wordt die zelfs 4,25 meter. Verder wordt de noordelijke en zuidelijke tak van de fietsoversteek in rood asfalt uitgevoerd. Dat is veiliger en comfortabeler voor fietsers, aldus de gemeente.
De eerste aanpassingen zijn al deze zomer. De resterende werkzaamheden worden tegelijk met de vervanging van de verkeerslichten uitgevoerd. Dat is in september en oktober van dit jaar. De omgeving wordt per brief geïnformeerd.

Gevaarlijk

Wethouder Robert van Asten (D66, Mobiliteit) stelt in een verklaring dat het belangrijk is dat er iets aan de drukke kruising gebeurt. Nu is er onvoldoende plek voor de fiets en ontstaan daardoor gevaarlijk situaties. 'Met de groei van het fietsverkeer in Den Haag wordt het steeds belangrijker om bij kruispunten voldoende ruimte te bieden voor een soepele doorstroming van het fietsverkeer. Dat bepaalt in grote mate of fietsers comfortabel, veilig en ongehinderd kunnen doorfietsen door de stad.'
Bovendien wordt het plein door de maatregelen ook voor andere gebruikers veiliger, aldus Van Asten.