Poortjes station Hollands Spoor toch niet deze week al dicht

De perrons van Hollands Spoor zijn straks alleen nog bereikbaar via de hal
De perrons van Hollands Spoor zijn straks alleen nog bereikbaar via de hal © ANP
DEN HAAG - De toegangen vanuit de fietstunnel naar de perrons van station Hollands Spoor gaan deze week toch nog niet dicht. Ook worden de ov-poortjes in de hal van het station nog niet in werking gesteld. Dit gebeurt pas als de doorgang van de voetgangerstunnel richting Laak wordt geopend. De planning is dat dit na de zomer gebeurt, aldus een woordvoerder van de NS.
De Haagse wethouder Boudewijn Revis (VVD) verklaarde vorige week in een debat met de gemeenteraad dat de poortjes al deze week zouden dichtgaan. Mede daarom zou hij een breed gesteunde motie van de raad om de toegangen naar de perrons vanuit de fietstunnel open te houden niet kunnen uitvoeren.
Waarom er licht zit tussen de mededeling van de wethouder en de praktijk, kan een woordvoerder van de NS niet zeggen. Er zou sprake zijn van een 'misverstand'. De woordvoerder van de wethouder heeft er ook geen verklaring voor. De Fietsersbond, die al lang strijdt voor het openhouden van de toegangen vanuit de fietstunnel, noemt de gang van zaken 'storend'.

Worstelen

De gemeenteraad en het stadsbestuur worstelen al lang met elkaar over het afsluiten van de trappen vanuit de fietstunnel naar de perrons. De raad wil dat ze openblijven. Ook de buurt en partijen als de Fietsersbond en studenten van de Haagse Hogeschool en het Mondriaan College vinden het onbegrijpelijk dat de toegangen worden afgesloten. Mensen die vanuit Laak en de Schilderswijk naar de treinen willen, moeten straks omlopen. Bovendien is er dan nog maar een rechtstreekse route naar de perrons.
Vandaar dat een meerderheid in de raad vorige week een motie aannam die zegt dat de opgangen vanuit de fietstunnel moeten openblijven. Maar Revis zei direct die niet te zullen uitvoeren.

Moeilijke positie

De opstelling van de wethouder vorige week in het debat zorgt ervoor dat de gemeenteraad in een moeilijke positie is terechtgekomen. Want eigenlijk heeft de raad nu nog maar één wapen over om het besluit af te dwingen. Dat is een motie van wantrouwen tegen Revis. Maar dit gaat veel partijen te ver. Zeker omdat Revis recent bekendmaakte dat hij stopt als wethouder en die motie dan waarschijnlijk zou moeten worden ingediend tijdens de raadsvergadering waarin hij afscheid neemt.
'Dat zou wel heel sneu zijn', zegt D66-raadslid Marieke van Doorn dan ook. Geen motie, dus. Zeker ook omdat zij vermoedt dat Revis in de vergadering niet doelde op de feitelijke afsluiting van de tunnel, maar op het publiceren van de officiële aankondiging dat het gaat gebeuren.

Oplossing

Wel wijst zij erop dat de wethouder nog had beloofd om informatie naar de raad te sturen. Daarin zouden, aldus Van Doorn, mogelijk 'ingrediënten' voor een oplossing kunnen zitten. Revis zou namelijk onder meer duidelijk maken hoeveel het ophouden van de doorgangen zou kosten, wie dat dan zou moeten betalen en wat de gevolgen zijn van de anderhalvemetersamenleving. 'Dat is echt interessante informatie.'
Want ook voor D66 geldt dat die partij het liefst ziet dat de toegangen vanuit de fietstunnel openblijven. 'Wij begrijpen dat de wethouder er belang bij heeft om zoveel mogelijk mensen naar die andere tunnel te leiden omdat daar winkels zitten. Maar vanuit reizigersperspectief is het vreemd om die opgangen te sluiten.'

Geforceerd en onsamenhangend geheel

Overigens was binnen de gemeente bekend dat het afsluiten dan de opgangen deze week praktisch ook vrijwel onmogelijk was. De welstandscommissie keurde op 13 mei van dit jaar nog de ontwerpen voor de hekken in de tunnel af. De vrees bestond toen dat 'een geforceerd en onsamenhangend geheel van elementen, van perioden en van stijlen' zou ontstaan. 'De onrust van het geheel verstoort het monumentale ensemble van de perrons drie en vier', aldus de commissie. Pas in de vergadering van 8 juli – dus twee weken geleden – werd een aangepast ontwerp goedgekeurd.
In het debat van vorige week verklaarde de wethouder ook dat de gemeenteraad al lang geleden had besloten om de toegangen naar de fietstunnel af te sluiten. Frank Poppe van de Haagse afdeling van de Fietsersbond en oud-raadslid dook daarom nog eens in de archieven.

Verleden

Hij stelt op basis van het bestuderen van stukken uit het verleden dat heel wat valt af te dingen op de stellingen van de wethouder. Zo ging de raad in 2014 niet akkoord, maar is het voorstel ooit in een commissie ter kennisgeving aangenomen. Het werd daarna niet meer in een raadsdebat besproken.
Ook in latere jaren, is zijn conclusie, is er door de politiek nooit formeel besloten dat de opgangen zouden worden afgesloten. Hij noemt het feit dat de wethouder nu zegt dat dit wel zo is 'een minachting van de raad en van de reizigers'.