Bestuurders en medewerkers Haags werklozenproject betaalden zichzelf te veel

De Energie Academie geeft praktijlessen
De Energie Academie geeft praktijlessen © PXhere
DEN HAAG - Bij de Haagse Energie Academie, die in het leven is geroepen om bijstandsgerechtigden en kwetsbare jongeren aan het werk te helpen, blijkt van alles mis te zijn. Bestuursleden en medewerkers schoven zichzelf te hoge vergoedingen en salarissen toe en binnen de organisatie heerste een sfeer van wantrouwen. Wethouder Bert van Alphen (GroenLinks): 'Dit is niet de manier waarop wij met gemeenschapsgeld om willen gaan.'
De Energie Academie is een initiatief van de gemeente Den Haag, het Haagse bedrijfsleven en verschillende opleidingsinstituten en opende op 5 februari van dit jaar de deuren. Het is een opleidingscentrum waar bijstandsgerechtigden en jongeren een vak leren en daardoor makkelijker een baan kunnen krijgen.
Het is de bedoeling dat in twee jaar tijd 560 werkzoekenden 'klaargestoomd' worden voor een baan of een vervolgopleiding in de bouw en techniek. De Energie Academie krijgt tot en met 31 december 2021 in totaal 1,2 miljoen euro subsidie van de gemeente.

Zaken niet op orde

In een brief aan de gemeenteraad schrijft wethouder Bert van Alphen dat de gemeente vlak voor de opening signalen binnen heeft gekregen over de bedrijfsvoering bij de Energie Academie. 'Er zouden mogelijk zaken niet op orde zijn', schrijft Van Alphen.
Vervolgens heeft de gemeente gesprekken gevoerd met bestuursleden en heeft Van Alphen de Raad van Toezicht van de Energie Academie gevraagd om 'kritisch te kijken naar deze signalen en daarop ook te acteren'.

Vergoedingen te ruim

De Raad van Toezicht ontdekte een aantal zaken. 'Vergoedingen aan bestuursleden zouden te ruim zijn geweest en niet volgens afspraak', schrijft Van Alphen. 'Salarissen van medewerkers en kwartiermakers zouden niet marktconform zijn geweest en afspraken met leerwerktrajecten niet altijd transparant en in lijn met gangbare afspraken bij vergelijkbare trajecten.'
Daarnaast is er wat mis met de sfeer in de organisatie. 'Er heerste binnen de organisatie een sfeer van wantrouwen en betrokkenen beriepen zich op mondelinge afspraken en toezeggingen', staat in de brief. 'Ook constateert de Raad van Toezicht dat er sprake is van een informele cultuur die zakelijkheid in de weg heeft gestaan.'

Reorganisatieplan

Na deze conclusies heeft de gemeente Den Haag ingegrepen in de organisatie en is er een reorganisatieplan opgesteld. 'Hierin zijn onder andere duidelijke afspraken gemaakt over vergoedingen, over een transparante werkwijze en het vastleggen van afspraken en toezeggingen. Ook is er in het reorganisatieplan aandacht voor een zakelijke bedrijfscultuur als voorwaarde voor een goede werkwijze van de Energie Academie.'
Daarnaast is er een nieuwe directeurbestuurder aangesteld die de veranderingen moet doorvoeren. 'De nieuwe directeurbestuurder heeft de opdracht gekregen om te onderzoeken of er aanvullende maatregelen nodig zijn.' De voormalige bestuursleden zijn weggestuurd.

Gemeenschapsgeld

Van Alphen is niet blij met de situatie bij de Energie Academie. 'De constateringen van de Raad van Toezicht stroken niet met de manier waarop we als gemeente Den Haag om willen gaan met gemeenschapsgeld en bovendien dragen ze niet bij aan het doel waarmee de Energie Academie tot stand is gekomen: namelijk het aan het werk helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.'