Discussie Den Haag en Westland: 'Wij zeuren toch ook niet over de Hagenezen die hier komen wonen?'

WESTLAND - Nadat er onlangs opnieuw een dikke streep ging door het laatste huisvestingsplan voor arbeidsmigranten in Westland, kwam er stevige kritiek van fractievoorzitter Pieter Grinwis van CU/SGP Den Haag. Westland zou als het gaat om arbeidsmigranten wél de lusten hebben, maar niet de lasten. En meer Haagse fracties denken er zo over. Raadslid Janice Roopram Hart voor Den Haag / Groep de Mos: 'De balans is zoek. We willen dat het college hierover met de gemeente Westland in gesprek gaat'.
Maar volgens LPF Westland is dat klinkklare onzin. 'Ik vind het wel heel makkelijk klagen,' zegt een verontwaardigde Dave van Koppen, fractievoorzitter van LPF Westland. 'Wij zeuren toch ook niet over al die Hagenezen die hier komen wonen? Onze slogan was ooit: 'Westland voor de Westlanders', nou dat gebeurt nu ook niet.' Eerder deze week deed hij ook al z'n beklag op Twitter. Volgens Van Koppen heeft de gemeente haar handen al vol aan het huisvesten van 'hun eigen mensen'. 'Bijvoorbeeld onze ouderen en onze jongeren, dat is al een hele opgave want het hele Westland slibt dicht. Daarom gaan we nu alles opnieuw onderzoeken.'
Maar die onderzoeksfase duurt inmiddels al ruim acht jaar. Want hoe zat het ook alweer? De gemeente Westland wil de komende jaren 5.000 arbeidsmigranten huisvesten binnen de gemeentegrenzen en daarom zijn er zo snel mogelijk 2.000 extra slaapplaatsen nodig. In 2012 besloot Westland in te zetten op een aantal grote Polenhotels, maar - inmiddels acht jaar verder - zijn nul van deze plannen - door verzet van omwonenden - gerealiseerd.

Haagse kritiek

Vanuit meerdere Haagse fracties klinken ontevreden geluiden over het opvangen van de Westlandse arbeidsmigranten. Van de 50.000 migranten die in Den Haag wonen, werkt namelijk een groot deel in Westland. Omdat het daar aan goede huisvesting ontbreekt. 'We zien dat de problemen in Den Haag zich opstapelen', laat Marieke van Doorn, raadslid D66 Den Haag weten.
'Een derde van de arbeidsmigranten die hier komt wonen, vertrekt, maar een derde vestigt zich uiteindelijk. Hun kinderen gaan hier - met een taalachterstand naar Haagse scholen - en ze doen een beroep op de Haagse jeugdzorg. We zien ook dat arbeidsmigranten die hun baan verliezen, op straat komen te staan omdat wonen en werken aan elkaar gekoppeld is. In de Haagse daklozenzorg is dit een steeds groter wordend probleem.'

'Veel te druk in Den Haag'

CDA Den Haag vindt dat er in kaart gebracht moet worden waar de arbeidsmigranten die in Den Haag wonen vandaan komen. 'Van het deel dat uit het Westland komt, moet vanuit het Westland een oplossing komen', zegt fractievoorzitter Kavish Partiman. 'En komt die er niet, dan mag het Westland wel eens met geld over de brug komen voor de migranten die wij huisvesten.'
Bij Hart voor Den Haag / Groep de Mos is de maat ook vol. Raadslid Janice Roopram: 'Er kunnen niet nog meer arbeidsmigranten vanuit het Westland bij. Het is al veel te druk in onze stad. We maken ons grote zorgen over de leefbaarheid in de wijken en er is woningnood. We kunnen niet dweilen met de kraan open. Daarnaast zitten er nog duizenden Hagenaars zonder baan en in Den Haag wonen al veel Oost-Europese arbeidsmigranten die in het Westland werken. De balans is dus zoek. We willen dat het college hierover met de gemeente Westland in gesprek gaat.'

De oplossing

Volgens de VVD hoeft de oplossing niet per se vanuit Westland te komen. 'Ik vind dat wij als Den Haag ook onze verantwoordelijkheid moeten nemen om dit probleem op te lossen', zegt Frans de Graaf. 'Door bijvoorbeeld betere regelgeving en handhaving. Onlangs is - op initiatief vanuit de VVD - het verbod op verkamering aangenomen.' Dat houdt in dat er geen nieuwe vergunningen meer worden verleend voor verhuur van meer dan drie kamers in stadsdeel Escamp, Transvaal en Schilderswijk. 'Als er minder Westlandse migranten in één woning in Den Haag kunnen wonen, dan zal de gemeente Westland gedwongen worden om zelf in actie te komen.'
Volgens Westland Verstandig, GemeenteBelang Westland en LPF Westland is - naast campussen bouwen op de twee grote industrieterreinen in Westland - wonen bij de tuinder de enige manier om iets te doen aan het oplopende tekort aan bedden voor arbeidsmigranten in het Westland. Daarom wordt er sinds vorig jaar gesproken over het huisvesten van arbeidsmigranten op tijdelijke locaties.

Samenwerking

Maar dat is niet zo eenvoudig, want arbeidsmigranten bij tuinders laten wonen is sinds 2012 verboden. Men is bang dat dit voor een dubbele afhankelijkheid leidt tussen arbeidsmigrant en tuinder. Wel loopt er op dit moment een pilot om deze mogelijkheid te onderzoeken. Volgens Marieke van Doorn van D66 zit hier absoluut dé oplossing. 'Die dubbele pet is er nu namelijk ook, maar dan met de uitzendbureaus, die zowel als huisbaas als werkgever fungeren. Huisvesten bij de tuinder in Westland, kan denk ik een groot deel van de problematiek in Den Haag wegnemen.'
De Haagse wethouder wonen Martijn Balster gaf eerder dit jaar in een brief over de arbeidsproblematiek aan dat hij bij de aanpak van het probleem graag meer samenwerking ziet met de gemeente Westland. 'Het onderwerp arbeidsmigranten heeft een sterke relatie met gemeente Westland. Bij de samenwerking kunnen we elkaar aanspreken op ieders verantwoordelijkheden.' De Westlandse wethouder was niet bereikbaar voor commentaar, maar liet eerder weten de huisvesting in Westland opnieuw integraal te willen bekijken.