Aantal bedelaars in Haagse binnenstad neemt weer toe

Foto ter illustratie
Foto ter illustratie © ANP
DEN HAAG - Het aantal bedelaars in het centrum van Den Haag neemt weer toe. Begin dit jaar waren er vijf bekende, Oost-Europese, bedelaars in beeld bij de gemeente. De laatste maanden zijn het er veel meer. De gemeente gaat mede daarom samen met politie en Openbaar Ministerie onderzoeken of er een organisatie achter schuil gaat. 'Als dat beeld duidelijk is, zullen wij passende maatregelen nemen om de overlast te beperken', aldus burgemeester Jan van Zanen.
De PVV, VVD en Hart voor Den Haag in de gemeenteraad vroegen Van Zanen de afgelopen tijd om opheldering omdat die partijen van onder meer bewoners en ondernemers hoorden dat er weer meer bedelaars werden gesignaleerd, terwijl in grote delen van de stad een verbod van kracht is. Die klachten kwamen, meldt Van Zanen nu, ook binnen bij gemeente en politie. Al tijdens de drukke dagen voor Kerst vorig jaar is daarom intensiever gesurveilleerd. 'De bedelaars zijn op hun gedrag aangesproken. Ook is repressief opgetreden bij overtreding op heterdaad. In deze periode zijn twee gebiedsverboden opgelegd', aldus de burgemeester nu in antwoorden op schriftelijke vragen van Hart voor Den Haag en de VVD.
Maar het aantal is daarna opgelopen. De afgelopen tijd hebben in totaal dertien bedelaars een gebiedsverbod opgelegd gekregen omdat ze 'aanhoudend en herhaald overlast' veroorzaakten. De duur van zo'n verbod is afhankelijk van de ernst van de ordeverstoring en varieert van zes tot maximaal twaalf weken.

Andere gemeenten

De problemen beperken zich niet alleen tot Den Haag. Ook in andere gemeenten zou meer overlast zijn door bedelaars, aldus de burgemeester. Daarom is met meerdere steden contact over het onderwerp.
In Den Haag zijn in grote lijnen twee groepen bedelaars: Oost-Europeanen en daklozen. Voor de laatste groep wordt zoveel mogelijk hulp gezocht. Pas in tweede instantie wordt een gebiedsverbod opgelegd. Voor de Oost-Europeanen ligt dat anders. Zij hebben meestal geen recht op sociale voorzieningen, zodat het bieden van hulp moeilijker is, stelt de burgemeester. Als zij toch gaan bedelen worden ze door de politie bekeurd, gearresteerd en krijgen ze een gebiedsverbod opgelegd.

Zakkenrollen

Het lijkt erop dat de bedelaars zich niet schuldig maken aan zakkenrollen, zoals ook wel wordt gesuggereerd. Maar mochten er zakkenrollers actief zijn in Den Haag, dan gaat de politie er achteraan, belooft Van Zanen. 'Maar thans is er geen groot probleem.'
In het centrum van Den Haag geldt sinds 2013 een bedelverbod. Na de invoering daarvan nam de overlast aanvankelijk af. Zo zei in 2012 nog dertig procent van de ondernemers in de binnenstad bedelaars als een groot probleem te zien en was dat in 2014 slechts twee procent. De laatste tijd neemt het aantal meldingen dus weer toe.