Zo zien de colleges er na de vakantie uit op universiteit en hogeschool

Volle collegezalen zullen er bij de start van het nieuwe studiejaar niet te zien zijn.
Volle collegezalen zullen er bij de start van het nieuwe studiejaar niet te zien zijn. © ANP
REGIO - Het nieuwe studiejaar begint op 31 augustus. Hogescholen en universiteiten leggen de laatste hand aan de roosters voor alle studenten. Het is dit jaar een nog ingewikkeldere puzzel dan normaal, met alle coronamaatregelen die genomen moeten worden. 'We proberen leerlingen zoveel mogelijk in Leiden colleges te laten volgen, maar we verwachten dat dit maar een kwart van de lessen gaat gelden', vertelt een woordvoerder van de Universiteit Leiden.
De hogescholen en universiteiten stopten in maart na de uitbraak van het coronavirus met het geven van fysiek onderwijs. In het nieuwe studiejaar willen de instellingen weer normaal onderwijs geven. 'De coronamaatregelen zijn een enorme beperking voor ons', zo vertelt de woordvoerder. 'In collegezalen waar normaal tweehonderd studenten in kunnen hebben we straks nog maar zestig plekken. We gaan daarom ook 's avonds colleges geven en zelfs de zaterdag wordt meegeroosterd. We proberen de ruimte die we hebben zo optimaal mogelijk te gebruiken.'
Toch verwacht de Universiteit Leiden dat studenten maar een kwart van hun studietijd fysiek onderwijs zullen krijgen. 'We streven er naar om alle studenten minimaal een dagdeel in Leiden te krijgen. We geven hierbij voorrang aan de eerstejaars studenten. Voor hen is het allemaal nieuw en een goede landing is daarom cruciaal. We werken met een mentor- en tutorprogramma, bestaande uit een docent en een student. Op die manier wordt de groepsvorming gestimuleerd en hopen we dat de nieuwe studenten goed voorbereid worden op het online studeren.'

Haagse Hogeschool

De Haagse Hogeschool heeft een vergelijkbaar rooster opgesteld. 'Er zitten grote verschillen tussen de verschillende jaren en opleidingen', vertelt een woordvoerder. 'Sommige opleidingen kunnen bijna niet online. Voor verpleegkunde en technische opleidingen zijn de practica noodzakelijk. Dit kan wel online, maar dat is ontzettend ingewikkeld. Hierdoor zullen er grote verschillen zijn tussen studenten hoe vaak ze in Den Haag zullen zijn. Maar in principe zal de capaciteit ongeveer dertig procent zijn van wat we normaal hebben.'
Net als de Universiteit Leiden geeft de Haagse Hogeschool voorrang aan eerstejaars studenten. 'De overstap van de middelbare school is groot. We weten dat een goede binding met de school de studievoortgang helpt. Studenten in latere jaren hebben die binding al en voor hen zal online studeren gemakkelijker zijn. Dus vandaar dat we waar nodig de prioriteit bij de eerstejaars hebben gelegd.'

TU Delft

De TU Delft kon geen gedetailleerde informatie geven over de concrete invulling van het studieprogramma in het nieuwe collegejaar. Net als de Universiteit Leiden gaat de TU college geven van 8.00 uur 's ochtends tot 20.00 uur 's avonds. Alleen zal er in Delft geen onderwijs worden gegeven op zaterdag. 'We zullen nog veel onderwijs online plaats moeten laten vinden, maar we zien ook de beperkingen daarvan', zo laat de universiteit weten.
De TU Delft streeft er daarom naar om studenten weer in Delft les te kunnen geven. 'Het streven is om iedere student een vorm van on campus onderwijs aan te bieden.' Ook in Delft krijgen de eerstejaars studenten in het nieuwe collegejaar extra aandacht. 'We bereiden een aangepaste, maar warme introductietijd voor. Het is belangrijk dat zij hun weg snel kunnen vinden.'

Verplichte looproutes

De universiteiten en de Haagse Hogeschool zijn er van overtuigd dat het onderwijs op deze manier goed kan verlopen. 'We hebben voor de zomervakantie al ervaring opgedaan toen we weer fysiek konden toetsen', zo vertelt de woordvoerder van de Haagse Hogeschool. 'De inrichting van de lokalen zijn er al, net als de verplichte looproutes.'
In Leiden hebben ze tijdens de introductieweek El Cid al gemerkt dat studenten goed met de richtlijnen omgaan. 'We hebben alle vierduizend studenten die zich hebben aangemeld al een dagje naar Leiden laten komen. In kleine groepjes, aangevuld met een driedaags online programma. Dit ging goed en wij verwachten dat dit ook tijdens het collegejaar zo zal gaan. Het uitgangspunt is dat we zoveel mogelijk fysiek onderwijs aan gaan bieden als we kunnen en dat de rest van de colleges online plaats zullen vinden.'