Gemeente wil één strandorganisatie om nieuwe chaos op Scheveningen te voorkomen

Drukte op de weg richting Scheveningen
Drukte op de weg richting Scheveningen © Regio15
DEN HAAG - Om chaotische toestanden op en rond het strand van Scheveningen - zoals op de tropische dagen van 8 en 9 augustus - in de toekomst te voorkomen, onderzoekt het college van burgemeester en wethouders van Den Haag de mogelijkheid om één strandorganisatie in te stellen. In die nieuwe strandorganisatie zouden verschillende specialismen gebundeld moeten worden. Zo zouden meer mogelijkheden ontstaan om beter en sneller maatwerk te bieden.
Tijdens het subtropische weekend trokken volgens de gemeente twee keer zoveel bezoekers naar de kust als gebruikelijk op 'topdrukte-dagen'. Die drukte leidde tot chaotische taferelen op de weg. Verkeersregelaars die de boel in goede banen probeerden te leiden, werden agressief benaderd. Een werd zelfs geslagen met een ploertendoder.
Verder was er ook op en rond het strand veel overlast, moesten wildkampeerders aangepakt worden en diverse zwemmers uit zee gered worden. Voor twee twee zwemmers kwam de hulp te laat. Als klap op de vuurpijl waren honderden strandgangers maandagavond getuige van een fatale steekpartij op de Pier. Daarnaast klagen bewoners en ondernemers op Scheveningen al langer over groepen jongeren die daar straatracen, lachgas gebruiken en mensen intimideren.
Het college zegt zich te realiseren dat de gebeurtenissen tijdens deze zomer op Scheveningen onbehagen hebben opgeroepen bij inwoners en ondernemers. 'Scheveningen moet als badplaats voor iedereen – jong en oud – een plek zijn waar plezier, leefbaarheid en veiligheid zo goed mogelijk weer in balans zijn.'

'Herhaling van overlast is nooit uit te sluiten'

Het college wijt de problemen die 8 en 9 augustus ontstonden aan de enorme toeloop van toeristen uit binnen- en buitenland en het 'ontoelaatbare gedrag' dat veel bezoekers tentoonspreidden. Zo deden sommige bezoekers hun behoefte op het strand en gingen wildkampeerders strandtenten binnen om daar naar de wc te gaan en uitgebreid te douchen. Er waren zelfs bezoekers bij die meenden in de douches hun behoefte te kunnen doen. Strandtenteigenaren zagen zich daardoor genoodzaakt beveiligers in te zetten.
'De gemeente heeft samen met de politie met diverse maatregelen en versterkte handhaving de overlast proberen te beperken, maar zij zijn gestuit op de grenzen van hun capaciteit en mogelijkheden', legt het college uit.

Leren van andere kustplaatsen

De volgens de gemeente 'uitzonderlijke omstandigheden en ingrijpende gebeurtenissen' waren aanleiding voor burgemeester Jan van Zanen om dinsdag samen met de wethouders economie en mobiliteit een bezoek te brengen aan Scheveningen. Zij spraken daar met ondernemers, bewoners, hulpverleners, handhavers en verkeersregelaars over hun - negatieve - ervaringen van dat weekend.
Volgens het college zijn tijdens deze gesprekken veel goede ideeën geopperd, zoals het instellen van een overlastmeldpunt, verkeersmanagement, het spreiden van bezoekers over de elf kilometer lange kust van Den Haag en het leren van andere Nederlandse en Europese kustplaatsen en hoe die omgaan met boulevard- en strandmanagement. Het college benadrukt dat herhaling van overlast nooit is uit te sluiten, maar gaat na het zomerreces het gesprek met de raad aan over maatregelen die de situatie moeten verbeteren. Ook bewoners en vertegenwoordigers van horeca-ondernemers worden bij de evaluatie van deze zomer betrokken.

Capaciteit uitbreiden

Om de enorme verkeersdrukte op Scheveningen aan te pakken, wordt gekeken naar mogelijkheden om bezoekers ertoe te verleiden hun auto al ruim voor Scheveningen in een garage te parkeren en dan verder te laten rijden met het openbaar vervoer of de deelscooter. Ook wordt nagegaan of bezoekers van buiten de stad of het buitenland beter op de hoogte kunnen worden gebracht van de (on)mogelijkheden om de kustzone te bereiken en wordt bekeken of de capaciteit van fietsenstallingen en P&R-voorzieningen - al dan niet tijdelijk - kan worden uitgebreid.