Spoeddebat over onrust Scheveningen: van bezoekerslimiet tot meer inspraak voor bewoners

Burgemeester Jan van Zanen
Burgemeester Jan van Zanen © ANP
DEN HAAG - De afgelopen weken is het onrustig in verschillende delen van Den Haag, zoals Scheveningen en de Schilderswijk. En dus heeft een commissie van de gemeenteraad en het stadsbestuur haar vakantieplannen opgeschort en is teruggekomen op het stadhuis om te debatteren over de onrust. 'Met een paar stevige ingrepen moet het lukken om het tij te keren', zei burgemeester Jan van Zanen. Ook wil de burgemeester meer inspraak voor inwoners van Scheveningen en komt er een evaluatie van de situatie.
Op Scheveningen was het vanaf juni onrustig. In de badplaats klaagden bewoners over jongeren die met auto's en motoren door de straten raceten, soms onder invloed van lachgas. Door de hittegolf kwamen duizenden mensen naar Scheveningen waardoor de wegen volliepen en verkeersregelaars lastig werden gevallen door wachtende automobilisten. Daarnaast bleven mensen op het strand slapen. De climax van de onrust was de dood van een 19-jarige jongen op de Pier. Hij werd neergestoken.
Reden genoeg dus om de gemeenteraad op te trommelen om te praten over oplossingen en maatregelen. Het stadsbestuur stelt wat betreft Scheveningen voor om één strandorganisatie in te stellen. In die nieuwe strandorganisatie zouden verschillende specialismen gebundeld moeten worden. Zo zouden meer mogelijkheden ontstaan om beter en sneller maatwerk te bieden wanneer er weer tropische dagen zijn.
Verslaggever Pim Markering vroeg mensen op straat in Scheveningen naar de overlast.

Limiet stellen aan bezoekers

Het stadsbestuur zei eerder al, op basis van ideeën van strandtenteigenaren, bereid te zijn om bijvoorbeeld te kijken naar het instellen van een overlastmeldpunt, het spreiden van bezoekers over de elf kilometer lange kust van Den Haag en het leren van andere Nederlandse en Europese kustplaatsen en hoe die omgaan met boulevard- en strandmanagement. Ook het uitbreiden van capaciteit en het verderop laten parkeren van bezoekers zijn maatregelen die onderzocht worden.
Het strand is van iedereen, moeten we dat helemaal afsluiten? - burgemeester Jan van Zanen
'Het is duidelijk dat het ons aan het hart gaat. Er is echt wat aan de hand. Ik vind de woorden no-go warzone te ver gaan, maar het ging wel mis', zei burgemeester Van Zanen aan het begin van zijn betoog. Meerdere partijen in de gemeenteraad vinden dat er werk moet worden gemaakt van een limiet aan bezoekers op Scheveningen. Dat is lastig, stelt de burgemeester. 'Kun je een limiet aan stellen aan het aantal bezoekers op Scheveningen? We kijken daar naar. We gaan een nieuw scenario maken voor dit soort extreme situaties. Hoe we een limiet stellen, is de vraag. Het strand is van iedereen, moeten we dat helemaal afsluiten?'

Harder aanpakken

Sebastian Kruis, fractievoorzitter van de PVV, hekelde de lakse houding van het stadsbestuur. Hij eist hardere aanpak. 'Geen taakstraffen, maar celstraffen, het inzetten van de ME ter ondersteuning van de reguliere handhaving en patsercontroles', zijn enkele voorbeelden. Ook Hart voor Den Haag/Groep de Mos riep op tot hardere aanpak. 'Voor de kwaliteitstoerist de rode loper, voor het tuig de wapenstok', zei Arjen Dubbelaar, raadslid van Hart voor Den Haag/Groep de Mos. 'Het is niet meer zoals we gewend zijn.' De partij wil vaste strandagenten en bij enorme drukte ondersteuning van de marechaussee. 'De gewapende drugscriminaliteit kunnen deze maatregelen rechtvaardigen. Bij boerenprotesten worden zelfs legertrucks ingezet. Op Scheveningen staan de inwoners in de kou.'
Het PVV-actieplan werd niet volledig omarmd door het stadsbestuur. 'Het zijn goede ideeën, maar laten we het inzetten wanneer het kan en moet. Er is nu soms geen mogelijkheid of aanleiding voor', zegt burgemeester Jan van Zanen. 'De politie heeft een team toezicht kust, dat zou je als een soort strandpolitie kunnen zien', aldus Van Zanen. 'Ik zal nog een keer specifiek kijken naar deze vorm van politie.'

Problemen oplossen met bewoners samen

Daarnaast wil de PVV-fractievoorzitter dat er structureel overleg komt tussen gemeente, handhaving en bewoners. 'Ze hebben na al die jaren nog steeds het gevoel dat ze niet gehoord worden. Creëer een overlegorgaan met een prominente rol voor de inwoners.' Ook VVD-fractievoorzitter Frans de Graaf roept op om samen met bewoners en ondernemers te kijken naar oplossingen. 'Zij weten het best welke maatregelen wel of niet werken.'
Zij worden daarin gesteund door raadslid Dennis Groenewold (D66). 'Bewoners moeten nauw betrokken worden', vindt hij. 'Die bereidheid is er bij de bewoners. Een meldpunt is daarbij belangrijk. Als men de politie belt, wordt men van het kastje naar de muur gestuurd. Er moet een centraal meldpunt komen.' Van Zanen staat achter een meldpunt en wil het actieplan graag bespreken met bewoners. 'Ik pak de hand die wordt uitgereikt door bewoners aan.' Daarnaast zag Groenewold met lede ogen aan hoe mensen een 'totaal gebrek aan respect voor de autoriteiten' hebben. 'Het kan niet zo zijn dat als een agent je sommeert iets te doen, dat je lachend het tegenovergestelde doet.' Groenewold maakte dit zelf mee op de boulevard. 'Dit kan absoluut niet', zegt Van Zanen. 'Het is te vreselijk voor woorden, maar laat me nog nadenken over de aanpak hiervoor.'

Preventief fouilleren en vrouwenintimidatie

Rosa Molenaar van Partij voor de Toekomst vroeg zich hardop af of het stadsbestuur wel genoeg heeft gedaan om de ongeregeldheden te voorkomen. 'Had preventief fouilleren een moord kunnen voorkomen?', vroeg zij aan het stadsbestuur. Ook de VVD, de PVV en Hart voor Den Haag/Groep de Mos riep op tot preventief fouilleren. 'Het kan wel, maar we kiezen er ook nu nog niet voor', reageerde burgemeester Jan van Zanen. 'Ik zal niet aarzelen om het in te zetten, maar op dit moment is het antwoord: nee. De steekpartij had daarmee ook hoogstwaarschijnlijk niet voorkomen kunnen worden.'
Ook benadrukte ze dat vrouwen zich niet veilig voelen. 'Het is onvoorstelbaar dat die gasten denken te bepalen wat vrouwen wel of niet mogen. Gaat de burgemeester topprioriteit maken van het beschermen van vrouwen en meisjes?' Molenaar wil dat de burgemeester een integraal actieplan tegen vrouwenintimidatie opstelt. 'We komen hierover binnenkort met een actieplan', zei Van Zanen toe. Dat is volgens Molenaar niet genoeg. 'We zitten hier in een spoeddebat met oplossingen voor nu.' Volgens de burgemeester kan hij geen extra toezeggingen doen. 'Maar ik heb de boodschap goed begrepen. Het lastigvallen van personen staat al als verbod in de wet, daar wordt op gehandhaafd.'
Begin juli protesteerden vrouwen op Scheveningen tegen intimidatie

Afkomst relschoppers

Frans de Graaf, fractievoorzitter VVD, zegt dat de rellen in Scheveningen gedaan zijn door mensen uit de Schilderswijk en dat diezelfde groep ook zelf de rellen in de Schilderswijk heeft veroorzaakt. 'De overlast komt vooral door allochtonen', zegt De Graaf tot verontwaardiging van een deel van de partijen. De Graaf baseerde zich op gesprekken met mensen in de Schilderswijk, andere raadsleden herkenden dat beeld niet uit gesprekken die zij zelf voerden.
Marielle Vavier, raadslid van GroenLinks zei 'nadrukkelijk afstand te nemen van het feit dat het probleem een allochtonenprobleem genoemd wordt'. 'Zeer kwalijk en contra-productief. Dit draagt ook op geen enkele manier bij aan een oplossing', stelt Joris Wijsmuller, fractievoorzitter van de Haagse Stadspartij. 'Het is niet geconstateerd door de politie', zei burgemeester Van Zanen.

Meer inzetten op verkeer en parkeren

Ook wilden partijen meer maatregelen in het verkeer. 'Je moet bezoekers tegenhouden als de garages vol zijn, bijvoorbeeld bij het Malieveld of bij het ADO Den Haag-stadion, desnoods in Zoetermeer', opperde De Graaf. 'Zorg dat die grote intocht in de stad wordt gestopt.' Ook CDA-fractievoorzitter Kavish Partiman stipte het verkeersprobleem aan. Volgens hem zou bijvoorbeeld de strand-express vanaf de stations weer zo snel mogelijk in ere moeten worden hersteld. Volgens fractievoorzitter van de ChristenUnie/SGP, Pieter Grinwis, worden toegangswegen te lang opengehouden.
Lesley Arp, fractievoorzitter SP, vindt dat de gemeente moet inzetten op het gebruik van de Park en Ride en het openbaar vervoer. 'Willen we verkeersopstoppingen voorkomen, dan moeten we onderzoeken wat mensen beweegt om helemaal naar de kust te rijden', zegt Arp. 'Dit moeten we koste wat het kost voorkomen. Op de drukke dagen moeten de toegangswegen beter te vroeg dan te laat afgesloten worden. Het komende jaar moeten we uitgebreider stilstaan bij oplossingen voor het verkeersprobleem. We moeten geen Benidorm aan de Noordzee creëren, dat moeten we voorkomen. We moeten kiezen voor een plek waar ook gewoond en gewerkt wordt.' Volgens de burgemeester komt de verkeersproblematiek later aan de orde in een andere vergadering.

Drukte door toerismecampagne

'Scheveningen was het epicentrum van wetteloosheid', mopperde Robert Barker, fractievoorzitter van Partij voor de Dieren. Volgens hem heeft het stadsbestuur de situatie zwaar onderschat. Hij stelt, samen met andere partijen, dat de oproep aan toeristen, bijvoorbeeld uit Duitsland, niet handig was. 'Er moet een maximum gelden voor het aantal bezoekers wat Scheveningen aan kan. We hebben de grenzen bereikt van wat ons verkeerssysteem en handhavingsapparaat aan kan.'
Volgens het stadsbestuur is de toerismecampagne al gestopt. Daarnaast is het volgens de burgemeester maar de vraag of er een directe link is tussen de drukte en de overlast aan de ene kant en de campagne aan de andere kant. 'Daar kijken experts naar. Onze indruk is dat het een combinatie is van de hitte, de vakantie en de aantrekkelijkheid van Scheveningen.'

Steekpartij na drillrap-ruzie

Partijen vroegen ook wat er gedaan kan worden aan de drillrap-praktijken. Een ruzie tussen twee rapgroepen leidde tot de dodelijke steekpartij op de Pier. 'Een vreselijke steekpartij', aldus Van Zanen. 'De politie, het OM en de gemeente moeten eerst de feiten afwachten. Naar het eruit ziet is dit incident niet specifiek aan Scheveningen toe te schrijven.' Volgens de burgemeester probeert de politie dit soort afspraken tussen bendes te voorkomen. 'Dit is alleen ingewikkeld wanneer er gesloten kanalen worden gebruikt.' Zodoende kon de burgemeester geen keiharde toezegging doen dat dit te voorkomen is. 'Dan verkoop ik knollen voor citroenen.'