Tekort van duizenden bedden voor arbeidsmigranten in de Bollenstreek

NOORDWIJK - Net als het Westland kampt ook de Duin- en Bollenstreek met een schreeuwend tekort aan woningen voor arbeidsmigranten. In het gebied is een acuut probleem van vijfduizend bedden. Dat zegt de Taskforce Huisvesting Arbeidsmigranten waarin uitzendbureaus en huisvesters zijn vertegenwoordigd. De Taskforce wil dat het kabinet de regie neemt en gemeenten gaat verplichten om te zorgen voor een minimaal aantal woningen voor arbeidsmigranten.
De Duin- en Bollenstreek bestaat uit de gemeenten Hillegom, Lisse , Teylingen, Noordwijk en Katwijk. Daar werken ongeveer 25 duizend arbeidsmigranten, voornamelijk in de agrarisch sector, bij productiebedrijven, in de hotellerie en de serviceverlening.
'Zij zijn essentieel voor de Nederlandse economie', zegt Nico Geerlings van uitzendbureau Flexible Human Services in Noordwijkerhout. Zijn uitzendbureau levert arbeidskrachten uit vooral Oost-Europa aan bedrijven in onder andere de bollenstreek. 'Wij zijn afhankelijk van deze arbeidskrachten. Er komt geen Nederlander meer te pas aan vrijwel elk stukje groente dat wij eten.'

Geen geschikte woning

Maar voor zeker vijfduizend van de arbeidsmigranten in de Bollenstreek is geen geschikte huisvesting beschikbaar. 'Zij wonen op plekken waar je ze niet wilt hebben', zegt Geerlings. 'Zij wonen in huizen die eigenlijk bedoelt zijn voor gezinnen of ze zijn buiten de regio gehuisvest waardoor er veel transport nodig is om ze van hun huis naar het werk te krijgen.'
In de praktijk blijkt het ingewikkeld om locaties te vinden waar goede huisvesting neergezet kan worden. En als zo'n locatie eenmaal gevonden is, dan gooit de vrees van omwonenden voor overlast vaak roet in het eten. Daar kan Bert Verheij van Homeflex over mee te praten. Zijn bedrijf levert flexibele woningen waar arbeidsmigranten kunnen wonen.

Overlast

'Heel plat gezegd zijn bewoners vaak bang voor vechten, drank en vrouwen', zegt Verheij. 'Maar als het complex er eenmaal staat, blijkt er helemaal geen sprake te zijn van overlast. Dat zie je bijvoorbeeld in Katwijk. Daar staat sinds drie jaar een wooncomplex waar ruimte is voor 64 arbeidsmigranten. De buurt was aanvankelijk fel tegen maar nu blijken er totaal geen problemen te zijn.'
Wooncomplex voor 64 arbeidsmigranten in Katwijk
Wooncomplex voor 64 arbeidsmigranten in Katwijk © Omroep West
Verheij ziet dat de weerstand vanuit de buurt van invloed is op de besluitvorming in de gemeente. 'Het beïnvloedt het standpunt van de verantwoordelijk wethouder. Wij hebben bestuurders nodig die hun rug recht houden en een omgevingsvergunning durven af te geven.'

Kabinet

Bovendien zou het kabinet meer regie moeten nemen, zegt Dennis van de Voort, voorzitter van de Taskforce Huisvesting Arbeidsmigranten. 'Het kabinet moet het voortouw nemen en gemeenten verplichten om een minimaal aantal plekken voor arbeidsmigranten te realiseren', zegt hij. 'Net als het kabinet met opvanglocaties voor asielzoekers heeft gedaan. Ook voor de plaatsing van asielzoekerscentra komt vaak verzet, maar uiteindelijk valt de overlast mee.'
Van der Voort begrijpt dat er ook voor andere groepen woningen nodig zijn, zoals starters en jongeren. 'Daarom is het belangrijk dat er uniform landelijk beleid komt en dat het kabinet gemeenten en provincies een taakstellende opgave in aantallen te realiseren woningen oplegt. Daarmee is er een handvat om eindelijk echt aan de slag te gaan.'

Onderzoek

Op dit moment loopt er een onderzoek van de provincie Zuid-Holland en de gemeente Westland naar het huisvestingsprobleem in de hele provincie. De gemeenten in de Duin- en Bollenstreek wachten de uitkomsten van dit onderzoek af, alvorens met nieuw beleid te komen.