Van de hoofdredactie: Ontroerende verhalen, dankzij de lokale omroep

Hoofdredacteur Henk Ruijl
Hoofdredacteur Henk Ruijl © Omroep West
DEN HAAG - De Bollenstreek. Hoe vaak kwamen we daar nu als Omroep West? Een eerlijk antwoord op die vraag gaf een paar jaar geleden geen florissant beeld. Totdat we de samenwerking met de lokale omroep Bo vonden. In een klap konden we ons publiek samen veel beter bedienen. Hoofdredacteur Henk Ruijl licht toe wat er hierin deze week gebeurde en wat dit voor de journalistiek betekent.
Het was wel een beetje een act voor vier heren op leeftijd. Peter Vente, bestuurslid van Bo – de omroep van de Bollenstreek, hoofdredacteur Ard Zandbergen van Bo, directeur Gerard Milo van Omroep West en ondergetekende zochten elkaar afgelopen week 'coronaproof' op in de studio van Bo in Noordwijk. De reden: het ondertekenen van een nieuwe overeenkomst waarin beide omroepen de samenwerking bekrachtigen. Dat we 'het met elkaar doen' was niet nieuw, wel: de intensiteit daarvan. Dankzij extra financiële steun van het ministerie van OCW kunnen Omroep West en Bo nog meer uren aan verslaggeving in de Bollenstreek steken.
Dat is goed nieuws voor de journalistiek. Want diezelfde journalistiek heeft het zwaar. Je wordt niet voor niets vrijwel dagelijks om de oren geslagen met sombere verhalen over de verschraling van de journalistiek. Ook wij worden geacht op meer podia aanwezig te zijn met steeds minder beschikbaar geld voor alle activiteiten. Daardoor staat de lokale, regionale en landelijke journalistiek al lang onder grote druk. Daarom is het verheugend ook eens een tegengeluid te kunnen laten horen. Ard Zandbergen zei het zo: 'Het voelt uitstekend, we zijn er ontzettend blij mee als omroep. Omroep West levert vijf dagen in de week een professionele verslaggever en wij hebben de kennis van de streek; die samenwerking werpt gewoon zijn vruchten af.'
Tot voor kort was de samenwerking beperkt tot twee dagen in de week. De verslaggever werkt voor beide omroepen, de verhalen zijn op alle platforms van die omroepen te zien. Ook levert Omroep West ondersteuning aan Bo in de vorm van onder meer apparatuur en workshops. De samenwerking heeft een open karakter en is gestoeld op wederzijds vertrouwen en het open uitwisselen van informatie. Daarmee is verdere verschraling niet van tafel, wel biedt het enig perspectief.

Samenwerking lokale omroepen

De omroep van de Bollenstreek is niet de enige lokale partner van Omroep West. We namen als regionale omroep in 2015 het initiatief te gaan samenwerken met ook andere lokale omroepen. Daartoe werd het Regionaal Nieuws Netwerk (RNN) opgericht. Met maar één doel: de lokale en regionale journalistiek beter maken. Dat klinkt even simpel als ambitieus – en zo is het. Binnen RNN werken regionale omroep en lokale omroepen intensief samen. Het gaat, op hoofdlijnen, om het plaatsen van verslaggevers van Omroep West bij die lokale omroepen en de uitwisseling van verhalen en informatie. Ook is professionalisering van de lokale omroep, onder meer door scholing vanuit Omroep West, een belangrijk onderdeel.
Zo ontstonden samenwerkingen tussen Omroep West en WOS Media (Westland), Studio Alphen, Sleutelstad (Leiden), Den Haag FM en, sinds kort, Midvliet FM (voor Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg, Wassenaar, Stompwijk). De gedachte hierachter was even simpel als effectief: samen kun je het beter. Je helpt elkaar als partners verder en de impact voor het publiek is groot: beter dan ooit tevoren kun je de lokale en regionale verhalen die het verdienen te worden verteld voor het voetlicht brengen. Ook deze lokale omroepen zien sinds afgelopen zomer de samenwerking geïntensiveerd.

Interesse voor je eigen buurt

Het 'samen doen' loont. Terwijl voor iedereen de wereld binnen handbereik is gekomen dankzij de computer, blijkt uit onderzoeken telkens weer dat de interesse voor wat er in je eigen buurt gebeurt enorm is. Bij de lokale omroep weten ze als geen ander wat er speelt en brengen ze, zeker ook dankzij de inzet van vrijwilligers die de eigen omgeving op hun duimpje kennen, veel lokale verhalen die informeren en ontroeren. Dat netwerk en die verhalen krijgen met hulp van de regionale omroep een groter podium. Via de landelijke samenwerking tussen Omroep West en de NOS krijgen de lokale verhalen soms zelfs landelijke aandacht.
Andersom levert die regionale omroep dus mensen, kennis en kunde waarmee de lokale omroep vooruitkomt. Als inwoner van dorp, stad en Zuid-Holland word je daar echt wijzer van. En zakelijk gezien: het is een uiterst verantwoorde besteding van overheidsgeld, dat immers de basis is voor het voortbestaan van die lokale en regionale omroepen.
Hoofdredacteur Henk Ruijl bespreekt in deze rubriek actuele onderwerpen uit het nieuws van Omroep West. Uitleggen, toelichten, aangeven waar het beter had gemoeten en hoe zorgvuldig afwegingen zijn gemaakt. Een geregelde poging tot kritische zelfreflectie en transparant zijn.
Heb je vragen naar aanleiding van de berichtgeving van Omroep West? Een vraag, kritiek of een compliment? Neem dan contact op via henk.ruijl@omroepwest.nl