Haagse politiek blijkt tot op het bot verdeeld over problemen Duindorp

DEN HAAG - De Haagse gemeenteraad blijkt tot op het bot verdeeld over de aard van de problemen in Duindorp. Is racisme van de bewoners daar de eigenlijke kern van de problemen of speelt er veel meer? De partijen zijn het niet eens en lijken het ook niet eens te gaan worden. Wel is duidelijk dat er in grote lijnen steun is voor een fors pakket aan maatregelen dat het stadsbestuur wil nemen. Al vinden veel partijen die maatregelen nog wel vaag. Zij pleiten dan ook voor sneller ingrijpen.

Dat bleek woensdagmiddag tijdens een debat over de voorstellen van het college, die ervoor moeten zorgen dat de sociale en maatschappelijke spanningen in de Haagse wijk verminderen. Want hoewel Duindorp door jarenlange inspanningen niet meer officieel kan worden betiteld als achterstandswijk, zijn er nog wel degelijk problemen, bleek onder meer uit een studie van de Haagse Hogeschool.

Dat wordt onderschreven door burgemeester en wethouders. 'Op het eerste gezicht lijkt het best goed te gaan in de wijk. Maar dat positieve beeld is bedrieglijk. Door de goede scores van de nieuwe bewoners wordt minder zichtbaar dat er in de wijk ook een harde kern van gezinnen met meerdere problemen is, op wie het bestaande beleid nauwelijks vat heeft weten te krijgen', staat in de voorstellen.

Flink gas

Daarom moet er iets gebeuren. 'Als we blijven doen wat we al deden zonder flink gas bij te geven houden we wat we nu hebben: een wijk waar het met de meeste mensen goed gaat, maar waar een relatief kleine groep hardnekkige achterstanden heeft die onder meer tot uitdrukking komen in problematisch gedrag', stelt het college.

In het voorstel staat dat vertrouwen tussen overheid en bewoners moet worden hersteld, het onderwijs en welzijn in de wijk wordt verbeterd, bewoners met veel problemen meer steun krijgen en er veel steviger wordt gehandhaafd door de politie.

Jaarwisseling

De politiek had al enige tijd om een plan voor Duindorp gevraagd. Dat mede na de onrust rond de jaarwisseling en ook racistische incidenten.

Uit de studie van de Haagse Hogeschool wordt duidelijk gemaakt dat sprake is van racisme in de wijk. 'Mensen met een migratieachtergrond worden automatisch geschaard onder de nieuwkomers', schrijven ze daar onder meer over. Maar volgens de onderzoekers gaat het om een kleine groep die zich daaraan schuldig maakt . Tijdens het debat maakten echter vooral PvdA, GroenLinks, de Haagse Stadspartij en NIDA duidelijk dat ze in de voorstellen van het stadsbestuur toch te weinig aandacht zien voor de aanpak daarvan.

Misschien wel omdat Serpil Ates van GroenLinks als eerste het woord kreeg en vertelde over een incident, afgelopen zomer, waarbij een vrouw in aanwezigheid van haar kind van zeven racistisch werd bejegend. Dat kind, zei het raadslid, kreeg toegebeten dat het 'niet een van ons' is. Het zou daardoor voor het leven getekend zijn. Een gevoel hebben gekregen dat het niet thuis hoort in de wijk.

Niet tekenend

Sebastian Kruis van de PVV wees erop dat dit soort incidenten niet tekenend is voor heel Duindorp. Dat beaamde Ates. 'Dit zien we zeker niet als Duindorpers-actie, maar we zien het als actie van een groep die Duindorp terroriseert.'

Maar het zette wel de toon. Want de discussie ging vervolgens nauwelijks nog over andere onderwerpen in het onderzoek van de Haagse Hogeschool en de enorme reeks voorstellen en ideeën van het college, maar vooral over de vraag of racisme en discriminatie de ergste problemen zijn in Duindorp - en wellicht in de hele huidige maatschappij.

Milder

Daar kwam ook bij dat twee weken geleden nog een debat was over de problemen in de Schilderswijk, waar het nachtenlang onrustig was. De partijen die de ongeregeldheden toen het scherpst veroordeelden - Hart voor Den Haag, de VVD, de PVV - waren nu juist weer milder over Duindorp.

Sterker: Arjen Dubbelaar van Hart voor Den Haag verweet de linkse partijen juist Duindorpers 'te stigmatiseren'. Kruis voegde daaraan toe dat die partijen 'Nederlanders op de tweede plaats zetten'. Ze zouden mensen die voor 'onze cultuur en tradities opkomen als racisten wegzetten'.

Brug

D66-fractieleider Hanneke van der Werf probeerde uiteindelijk een brug te slaan tussen beide stromingen, of in ieder geval niet te diep in een van de kampen te worden gedreven. 'Ik wil wegblijven uit de racismediscussie. De over-en-weer-verwijten', zei zij. Al was het alleen maar, verklaarde ze, omdat die discussie ervoor zorgt dat een incident tot algemeenheid wordt vergroot óf tot een te klein probleem wordt gemaakt.

Maar zelfs dat stelde de partijen die de richting opgaan van identiteitspolitiek niet gerust. 'Ziet u racisme nu als bijzaak?', probeerde Ates van GroenLinks haar collega tot een ander standpunt te bewegen. Maar Van der Werf hapte niet. 'Ik heb het woord bijzaak niet in de mond genomen.'

Vechten

De onderlinge discussie zorgde er ook voor dat er nauwelijks directe vragen richting het stadsbestuur gingen. Burgemeester Jan van Zanen maakte wel duidelijk ontroerd te zijn door het verhaal van Ates. 'We moeten vechten voor deze mensen wie worden geconfronteerd met dingen die je niet wil in deze stad.' Zijn advies is dan ook om altijd aangifte te doen van dit soort dingen bij de politie.

Ook verklaarde de burgemeester dat midden november een 'stadsbrede' aanpak van discriminatie wordt gepresenteerd. Daarin staan dan wel weer 'specifieke punten' voor Duindorp.

Meer over dit onderwerp:
DUINDORP DEN HAAG GEMEENTE
Deel dit artikel: