Verboden bestrijdingsmiddel in wateren Westland: 'Heel erg slecht voor waterdieren'

WESTLAND - In de Westlandse wateren komen te hoge concentraties van het giftige bestrijdingsmiddel imidacloprid voor. Het is al een aantal jaar verboden om imidacloprid in het oppervlaktewater te lozen, want het is onder andere heel slecht voor bijen, waterdieren en de natuur. Hoe komt het dat dit middel toch nog in het water rondom de kassen zit?
Bijen, waterdieren en andere insecten raken zwaar gedesoriënteerd door imidacloprid, en gaan dood. Sinds 2018 mag het middel alleen binnen de kas in een gesloten systeem worden gebruikt. Het mag absoluut niet in het oppervlaktewater terecht komen. Maar dat gebeurt dus wel.
In de regio Delfland meten 9 van 54 meetpunten een te hoge concentratie imidacloprid. Anne van Hagen van de Algemene Waterschapspartij maakt zich zorgen. 'Hoe komt het dat dit bestrijdingsmiddel nog in het oppervlaktewater zit? Het is niet voor niets verboden. Het is heel slecht voor waterdieren. Je ziet gewoon verschil in de hoeveelheid dieren in het oppervlaktewater waar geen imidacloprid in zit, en waar het wel in zit.'

Expres lozen

'Het voelt natuurlijk niet goed. Daar hebben wij ook zorgen over', zegt Marcel Belt van het Hoogheemraadrad van Delfland. 'Er zijn verschillende mogelijke oorzaken. Zo kan het zijn dat het nog in het water zit van voor het verbod, maar het meest voor de hand liggend is dat het door lekkage of door lozingen uit de kassen komt.'
Volgens het Hoogheemraadschap zijn er het afgelopen jaar wel boetes uitgedeeld aan telers die de regels omtrent het lozen van imidacloprid aan hun laars lappen, maar het komt wel veel minder vaak voor dan voorheen. Ook de NVWA controleert steekproefsgewijs op het gebruik van middelen als imidacloprid, maar kan niet zeggen hoeveel bedrijven in het Westland de regels hebben overtreden.

Certificaat

Jacco Vooijs, voorzitter van Glastuinbouw Westland, denkt niet dat telers het bestrijdingsmiddel expres in het oppervlaktewater lozen. 'Een bedrijf moet zich eerst certificeren en aantonen dat hij voor 99,5% zijn water zuivert, voordat hij het in het riool loost. Dat certificaat krijg je niet zomaar. Alleen met dat certificaat kan je het middel imidacloprid krijgen.'
Volgens Vooijs is het middel zo langzaam afbreekbaar, dat er nog resten van jaren geleden in het water kunnen zitten. Ook komt het weleens voor dat een teler per ongeluk een lek heeft.

Boetes uitschrijven

Zowel de branchevereniging als het Hoogheemraadschap zitten met telers rond de tafel zodra de metingen niet goed zijn. 'Het is heel moeilijk na te gaan welke bedrijven precies verantwoordelijk zijn', zegt Belt. 'We meten in de polders en als we de stof aantreffen, geven we dat aan bij alle ondernemers in die polder. Dan voeren we het gesprek. Als we de plek vinden waar de overschrijding heeft plaatsgevonden, dan handhaven we en schrijven we ook boetes uit.'