Kijk hier welke woningbouwprojecten subsidie krijgen

DEN HAAG - Ruim 51.000 nieuwbouwwoningen kunnen versneld worden gebouwd dankzij een financiële bijdrage van de rijksoverheid. In samenwerking met de gemeenten trekt het kabinet 621 miljoen euro uit voor de projecten. Onder andere de nieuwbouwprojecten In de Bogaard in Rijswijk en project Waelpolder in Westland krijgen een subsidie.
Door de investering kunnen 27 bouwprojecten eerder en sneller worden uitgevoerd. In veel gevallen gaat de eerste spade al volgend jaar de grond in. Er komen bovendien meer en betaalbaardere huizen dan oorspronkelijk gepland.
'Om starters en mensen met lagere inkomens meer kansen op de woningmarkt te geven moeten er sneller en meer betaalbare woningen gebouwd worden', zegt minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren. 'Ruim 51.000 woningen erbij is een stevige bijdrage om het woningtekort in te lopen.' In totaal moeten de komende tien jaar 845.000 nieuwe woningen worden gebouwd.

Sociale huur, middenhuur en goedkopere koopwoningen

Twee derde van de te bouwen woningen valt in de categorie betaalbaar. Het gaat dan om sociale huur, middenhuur (tussen de 700 en 1.000 euro) en goedkopere koopwoningen. De uitgekozen projecten zijn verspreid over het land. De toewijzing was in handen van een onafhankelijke commissie. In oktober start een tweede ronde waarin gemeenten projecten kunnen aandragen.
Impressie Pr Beatrixlaan In de Bogaard Rijswijk
Impressie Pr Beatrixlaan In de Bogaard Rijswijk © Gemeente Rijswijk
De meeste woningbouwprojecten die subsidie krijgen, zijn in Den Haag. In Leiden krijgen twee projecten subsidie. Kijk hieronder welke projecten in onze regio subsidie krijgen: