Forse stijging afvalstoffenheffing dreigt voor Westlanders

WESTLAND - Inwoners van Westland zijn volgend jaar mogelijk veel meer geld kwijt aan afvalstoffenheffing. Dat blijkt uit een brief die het college van B en W vrijdagochtend naar de gemeenteraad heeft gestuurd. Voor een meerpersoonshuishouden zou het gaan om een stijging van zo'n dertig procent van 280 naar 364 euro. Voor de gemeente wordt de verwerking van afval hierdoor kostendekkend. Woensdag informeert het college de gemeenteraad over welke mogelijkheden er zijn om het tarief nog te beïnvloeden.
Voor de sterk toegenomen kosten voor afvalverwerking zijn volgens het college vijf belangrijke oorzaken aan te wijzen, schrijft mediapartner WOS. De eerste is het nieuwe contract voor het inzamelen van huishoudelijk afval dat vorig jaar is gesloten met Renewi. Dit bedrijf was de enige inschrijver tijdens de aanbesteding. 'Na langdurig onderhandelen is begin 2019 het nieuwe contract getekend en hebben wij de sterk gestegen prijzen moeten accepteren', schrijven B en W.
De tweede oorzaak zit in het nieuwe contract met HVC voor het ophalen van oud papier. Eind 2019 verbrak Peute Papierrecycling de voor de gemeente gunstige overeenkomst. Peute maakte gebruik van vrijwilligers. 'Die mogelijkheid wilden wij doorzetten bij het nieuw af te sluiten contract met HVC. HVC liet echter op een laat tijdstip weten niet te kunnen of willen werken met vrijwilligers. Aangezien er geen beter alternatief was, konden wij niet anders dan de overeenkomst met HVC sluiten.'

Meer bezoekers bij de milieustraten

De derde oorzaak is gekoppeld aan de verkoop van de gemeentewerf in 's-Gravenzande enkele jaren terug. Door de sluiting hiervan zijn de openingstijden van de andere twee werven verruimd. Hierdoor kon de bezetting niet meer met eigen personeel worden opgevangen en is een contract met Patijnenburg gesloten. Dit resulteerde in een toename van de exploitatiekosten, zo wordt gesteld.
Verder heeft het Rijk in januari 2019 de verbrandingsbelasting op restafval flink verhoogd, van 13,21 naar 32,12 euro per ton. Dit werkt door in de tarieven voor verwerking van huishoudelijk afval. 'De coronacrisis heeft er daarnaast toe geleid dat de afgelopen maanden meer bezoekers bij de milieustraten afval kwamen brengen. Het betrof meer afval dan in dezelfde periode vorig jaar', verklaart het college.
Komende woensdag wil het college in een extra commissievergadering meer informatie geven over de kostenontwikkeling. 'Ook zullen wij aangeven welke mogelijkheden er zijn om de kosten en het afvalstoffentarief nog te beïnvloeden', kondigt het college aan.