Instellingen

Kandidaat-wethouder Anne Mulder (VVD) mag naar Den Haag

Beoogd wethouder Anne Mulder
Beoogd wethouder Anne Mulder © ANP
DEN HAAG - VVD'er Anne Mulder mag wethouder in Den Haag worden. Hij is door de integriteitsscreening gekomen die elke wethouder sinds kort moet doorlopen. Wel is de Commissie Integriteit, die het onderzoek naar Mulder uitvoerde, teleurgesteld omdat zijn naam al bekend was gemaakt voor de afronding van het integriteitsonderzoek.
Tweede Kamerlid Anne Mulder is de opvolger van Boudewijn Revis. Die vertrekt volgende week, omdat hij een baan bij Staatsbosbeheer heeft gekregen. Sinds de corruptiezaak tegen de ex-wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui van Hart voor Den Haag/Groep de Mos heeft het stadhuis de teugels aangehaald wat betreft het integriteitsbeleid. Een van de maatregelen die is ingevoerd is het instellen van een integriteitsscreening van alle wethouders.
Ook Mulder werd langs de integriteitslat gelegd. Hij moest onder meer een vragenlijst invullen over nevenfuncties, financiële belangen, risicovolle activiteiten en zijn relaties met de gemeente. Ook moest hij een uittreksel overleggen van Bureau Krediet Registratie en een Verklaring Omtrent Gedrag, er is een diepte-interview met hem gehouden, internet is geraadpleegd en hij heeft een gesprek met de Commissie Integriteit gevoerd waarin burgemeester Jan van Zanen, oud-officier van justitie Kitty Nooy en voormalig commissaris van de Koningin van Zuid-Holland Joan Leemhuis-Stout zitten. Daarnaast heeft Bureau Berenschot een feitenonderzoek uitgevoerd.

Geen beletsel

'De commissie heeft op basis van de rapportage van het externe bureau en het gevoerde gesprek met de kandidaat-wethouder geen feiten en omstandigheden, op het gebied van integriteit, aangetroffen die een beletsel vormen voor de benoeming van de kandidaat als wethouder van de gemeente Den Haag', schrijft de burgemeester aan de gemeenteraad.
Er zijn volgens de burgemeester geen bijzonderheden ontdekt die een risico vormen voor een 'integere ambtsinvulling'. Wel vindt de commissie het vervelend dat de VVD-fractie de naam van Anne Mulder al een paar weken geleden bekendmaakte. De afspraak was namelijk dat de naam pas openbaar zou worden als de commissie klaar zou zijn met het integriteitsonderzoek.

Teleurstelling

'De commissie constateert met teleurstelling dat deze procedure bij de kandidaat niet gevolgd is, omdat zijn naam reeds enige tijd geleden openbaar is geworden', schrijft Van Zanen.
Woensdagavond neemt de Haagse gemeenteraad afscheid van Boudewijn Revis en wordt Anne Mulder geïnstalleerd als wethouder.