Seinen op groen voor vreugdevuren Scheveningen en Duindorp

Het vreugdevuur op het strand van Scheveningen
Het vreugdevuur op het strand van Scheveningen © ANP
DEN HAAG - De organisatie van het vreugdevuur op Scheveningen gaat zich voorbereiden op een jaarwisseling met een vuurstapel van 10 bij 10 bij 10 meter. De gemeente Den Haag is tevreden over de vergunningsaanvragen voor de vreugdevuren op Scheveningen en Duindorp. Ook de hulpdiensten hebben een positief advies uitgebracht. Toch kan het coronavirus nog steeds de grote spelbreker worden.
In de jaarwisseling van 2018 op 2019 liep het vreugdevuur op Scheveningen uit op een drama. Er ontstond een vonkenregen, die fikse schade veroorzaakte in de omgeving. Bij de gemeente werden zo'n 250 schades gemeld, samen goed voor een schadebedrag van ongeveer een miljoen euro. Wonder boven wonder vielen er geen gewonden.
De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) deed onderzoek naar de vonkenregen en kwam in 2019 met een vernietigend rapport. De bouwers van de vreugdevuren schonden afspraken en namen te weinig verantwoordelijkheid en de autoriteiten traden niet op waardoor de vuurstapels veel hoger en groter werden dan was afgesproken. De OvV adviseerde om voortaan een vergunningsplicht in te voeren voor de vreugdevuren.

'Substantieel beter'

Maar na het verschijnen van het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, in oktober vorig jaar, was er te weinig tijd om een deugdelijke vergunningsaanvraag te doen. Daardoor zag de gemeente geen mogelijkheid om de vreugdevuren veilig te laten doorgaan.
Dit jaar ziet het er voor de komende jaarwisseling volgens de gemeente 'substantieel beter uit in vergelijking met voorgaande jaren', schrijft Jan van Zanen in een brief aan de gemeenteraad. De afgelopen maanden zijn diverse gesprekken gevoerd met de organisatoren van de vreugdevuren. 'De plannen laten zien dat de organisatoren van Scheveningen en Duindorp hard gewerkt hebben aan het completeren van de vergunningaanvraag', aldus Van Zanen. De aanvragen komen binnenkort ter inzage te liggen, bewoners kunnen eventueel nog bezwaar maken.

Coronavirus

Wel waarschuwt Van Zanen dat het coronavirus nog roet in het eten kan gooien. 'In bovenstaande informatie is vooralsnog niet uitgegaan van verdergaande landelijk en lokaal beperkende maatregelen in het kader gaan van het tegengaan van het coronavirus. Uiteraard wordt het landelijke beleid nauwlettend gevolgd en worden het beleid en de daaruit voortvloeiende maatregelen en activiteiten daarop aangepast.'
Desondanks ziet de organisatie van Vreugdevuur Scheveningen de positieve houding van de gemeente als aanleiding om te beginnen met de voorbereidingen voor komende editie. Die laat op Facebook weten: 'Na een jaar van afwezigheid kunnen we nu dus eindelijk weer beginnen met onze voorbereidingen van aankomende editie en kunnen we deze mooie traditie met een lange geschiedenis voortzetten.'

Met de hand stapelen

Omdat de vuurstapels niet te hoog mogen worden, zal de organisatie een andere bouwtechniek gebruiken. 'Dit jaar zal er vanwege de maximale afmetingen van 10 x 10 x 10 gekozen worden voor het traditioneel stapelen met de hand. Zonder hulp van bouwmachines krijgt de jeugd aankomend jaar weer de kans om van het begin tot het einde mee te helpen met het bouwen van het vreugdevuur. '
Eigenlijk wilde de gemeente in april Hagenaars om advies vragen over de vreugdevuren. De onderzoeksresultaten van deze 'stadsbrede raadpleging' zouden worden gebruikt bij de invulling van komende jaarwisseling. Maar vanwege corona is deze raadpleging uitgesteld naar januari volgend jaar. 'Met de raadpleging begin 2021 kunnen we een scherper beeld krijgen hoe de bewoners denken over de jaarwisseling, vreugdevuren en het vuurwerk.'