Zorgen om toename besmettingen in studentenhuizen Leiden

LEIDEN - De burgemeester van Leiden maakt zich zorgen om de snelle toename van het aantal coronabesmettingen onder bewoners van studentenhuizen in zijn stad. Tientallen studenten zitten inmiddels in hun studentenhuizen in quarantaine, omdat één of meerdere bewoners besmet zijn met het coronavirus.
'Dit virus is echt gevaarlijk. Dat het nu opnieuw oplaait onder studenten, onder jongeren maakt mij zorgen. Zij kunnen weer ouderen besmetten, dat heb je gezien in Gouda. Dat kan heel snel gaan', zegt burgemeester Henri Lenferink van de gemeente Leiden.
Tientallen studentenhuizen zitten inmiddels op slot. 'We weten dat veel studentenhuizen in quarantaine zitten, zij kunnen echt niks, geen normaal bezoek, gewoon helemaal niemand ontvangen. Dat is niet niks', vult de burgemeester aan.

Achter de voordeur

De meeste besmettingen (meer dan 50 procent) vinden plaats in privésfeer achter de voordeur. 'Als burgemeester mag en kan ik niet bepalen wat er achter de voordeur gebeurt. Ik kan alleen vragen, een beroep doen op het gezond verstand en vragen of studenten zich aan de regels willen houden', aldus Lenferink. Hij is dan ook gefrustreerd dat hij niks kan doen aan de vele huisfeestjes en bijeenkomsten die toch nog steeds plaatsvinden. 'Alle officiële bijeenkomsten gaan netjes volgens de regels, ook in de horeca gaat het goed. Slechts 5 procent van de besmettingen vindt daar plaats, maar wat achter de voordeur gebeurt, is in Nederland beschermd', zegt Lenferink.
Studenten die Omroep West donderdag sprak in Leiden ontkennen zelf bij de feestjes aanwezig te zijn, maar kunnen wel goed beschrijven hoe het eraan toegaat. 'Ja iedereen crasht bij elkaar, één groot feest en mensen zijn dronken. Tja, ik vind het heel dom'. Een andere student vult aan: 'het is gewoon heel moeilijk om afstand van elkaar te bewaren, op school werk je ook met elkaar samen en ben je ook dicht bij elkaar'.