Verhuizing ANWB leidt tot verbazing in Haagse politiek

De ANWB wil naar een nieuw kantoor in Den Haag verhuizen. Dat moet in 2024 in gebruik worden genomen. | Afbeelding: Provast en MVRDV
De ANWB wil naar een nieuw kantoor in Den Haag verhuizen. Dat moet in 2024 in gebruik worden genomen. | Afbeelding: Provast en MVRDV
DEN HAAG - De verhuizing van de ANWB naar de plek waar nu nog het Koninklijk Conservatorium is gevestigd in Den Haag, leidt tot vragen in de Haagse gemeenteraad. 'We zijn compleet verrast en hadden geen idee dat dit speelde', zegt raadslid Peter Bos van de Haagse Stadspartij. 'Dit is een heel gewilde plek. Wij snappen niet hoe dit plan uit de koker is gekomen', zegt Robert Barker van de Partij voor de Dieren.
Beide partijen hebben samen 28 vragen ingediend over de verhuizing van de bond bij het stadsbestuur. Een van de belangrijke punten is of het stuk grond op deze markante plek in Den Haag, net naast de Utrechtsebaan, niet op een veel betere manier kan worden gebruikt. De ANWB heeft maar 25.000 vierkante meter nodig. Dit terwijl uit eerdere berekeningen van de gemeente bleek dat op de plek van het conservatorium ruimte is voor 100.000 meter aan nieuwe ontwikkelingen.
Vorige week werd duidelijk dat de ANWB na zestig jaar het hoofdkantoor aan de Wassenaarseweg gaat verlaten. Aanvankelijk wilde de bond daar blijven, ondanks dat het complex te groot was geworden voor de huidige organisatie. Het was de bedoeling om een deel van de inmiddels lege kantoren op het terrein te slopen om plek te maken voor nieuwbouw. Zo zou ruimte ontstaan voor 200 tot 250 woningen. De bouwhoogte zou ongeveer 35 meter worden, met een uitschieter naar 47 meter.

Verzet

Vooral vanwege die hoogte leidden de plannen tot verzet in de omgeving. En in de Haagse politiek, hoewel het gebouw in de gemeente Wassenaar ligt. 'Dat past daar totaal niet', verklaarde het Haagse VVD-raadslid Remco de Vos twee jaar geleden. Ook vreesden de liberalen parkeeroverlast in het Benoordenhout.
Het adres van het huidige ANWB-hoofdkantoor en de wegen eromheen horen bij Den Haag. Het gebouw zelf staat op Wassenaarse grond.
De ANWB is nu op dat plan teruggekomen. 'Na een intensief traject, waarin we alle voor- en nadelen hebben afgewogen, hebben we als ANWB-directie besloten om toch de Wassenaarseweg te gaan verlaten', schrijft hoofddirecteur Frits van Bruggen in een brief aan omwonenden. 'De afwegingen die hebben geleid tot deze beslissing, zijn gebaseerd op criteria als duurzaamheid, bereikbaarheid en flexibiliteit en op financiële uitgangspunten.'

Politieke centrum

Vandaar de verhuizing naar de Juliana van Stolberglaan. 'Een plek dicht bij stedelijk Den Haag en het politieke centrum en uitstekend bereikbaar met openbaar vervoer', stelt de directeur. 'Ons nieuwe gebouw wordt een herkenbare gastvrije kantooromgeving, die verbinding, samenwerking en innovatie stimuleert.' De bedoeling is dat het nieuwe gebouw in 2024 in gebruik wordt genomen.
De oppositiepartijen in de Haagse raad hebben echter bedenkingen. Zij betwijfelen of de gemeente Den Haag wel het maximale bereikt. Daarbij speelt ook op de achtergrond de financiering van het nieuwe cultuurpaleis Amare in het centrum van de stad een rol mee.

Amare

Het Koninklijk Conservatorium is eigenaar van het huidige gebouw en dus ook van de grond. Maar bij het maken van de plannen voor Amare kwamen de gemeente en de opleiding overeen dat Den Haag het pand na de verhuizing naar het centrum mocht kopen voor 5,4 miljoen euro. Daar stond dan wel tegenover dat het conservatorium relatief weinig huur zou betalen voor de nieuwe ruimten in Amare. De gemeente dacht in ieder geval een deel van die lagere huursom terug te kunnen verdienen door de grond van het conservatorium voor een mooie prijs te verkopen.
De HSP en Partij voor de Dieren hebben hierover nu hun twijfels. Dit onder meer omdat het gebouw van de ANWB lang niet zo groot wordt als mogelijk is. 'De vraag is dus of we hier het beste uithalen voor de stad', zegt Barker.

'Doodsaai glazen kantoor'

De partijen zijn ook verbaasd over het feit dat de gemeenteraad tot dusver helemaal niet is ingelicht over de plannen. 'Geen nota, geen briefje. We hebben niets gezien over het plan', constateert Barker. Dit terwijl volgens hem de raad betrokken had moeten worden bij de ontwikkelingen op zo'n belangrijke plek in de stad. Bos voegt daaraan toe dat hij ook nog wel graag iets over het ontwerp had willen zeggen. 'Er dreigt nu een doodsaai glazen kantoor te komen. Alle architectonische ambitie is de deur uit.'
Een andere vraag van de partijen is waarom slechts één ontwikkelaar, Provast, in beeld is voor het project. Bos en Barker wijzen erop dat de afspraak is dat er minder vaak projecten 'onderhands' worden gegund. Dus was het wat hen betreft logischer geweest als meerdere ontwikkelaars plannen voor het stuk grond hadden kunnen maken. 'Hoe kan dit? Waar komt dit zo plots vandaan?', vragen de raadsleden zich af.
De Haagse Stadspartij en de Partij voor de Dieren willen nu dat de gemeente even stopt met de verdere voorbereidingen voor de nieuwbouw van de ANWB en dat die extra tijd wordt gebruikt om 'alternatieve en betere plannen' te maken.