Toch extra geld voor Haagse culturele instellingen die dreigen te sneuvelen

Optreden van de band Dezoriental tijdens Crossing Border
Optreden van de band Dezoriental tijdens Crossing Border © ANP
DEN HAAG - De Haagse wethouder Robert van Asten (D66, cultuur) heeft toch nog extra geld gevonden om culturele instellingen, waarvan de subsidie zou worden geschrapt, te redden. Hij is bereid daarvoor een noodpotje in zijn begroting aan te spreken. Hieruit kan vier ton per jaar worden gehaald. 'Daarmee hoop ik de raad een mooie opening te bieden', zegt de wethouder. Tegelijkertijd werkte de gemeenteraad aan een eigen voorstel om de instellingen die dreigen te sneuvelen aan geld te helpen.
Donderdagmiddag praat de politiek opnieuw over de verdeling van het geld over de culturele instellingen in de stad. In de Den Haag wordt iedere vier jaar bepaald welke culturele instellingen geld krijgen en hoe veel. Tijdens het eerste deel van het debat, vorige week, bleek dat een aantal partijen zorgen heeft over de 'verschraling' van het cultuuraanbod omdat een aantal gerenommeerde instellingen zou verdwijnen. Ze vroegen de wethouder ook om op zoek te gaan naar extra geld.
Van Asten zegt nu goed te hebben geluisterd. Daarom is hij in zijn begroting gaan kijken of er nog ergens extra budgetten beschikbaar zijn. Volgens hem is het mogelijk om uit een noodpotje de komende vier jaar vier ton te halen. Dat potje is eigenlijk bestemd voor instellingen en organisaties die direct in de problemen komen als ze niet door de gemeente worden gesteund. Zo is er een keer een nieuwe projector voor het Filmhuis uit betaald.

Verantwoord

Van Asten zegt dat hij een goede risicoanalyse heeft laten maken en dat het verantwoord is hier toch iets uit te halen. 'En dan blijft er ook nog iets over.'
De wethouder wil de beslissing waar dat geld naartoe gaat in principe aan de raad laten. Maar zijn suggestie zou zijn om het te besteden aan projecten van instellingen op het snijvlak van cultuur, maatschappij en welzijn.

Verdeling

De verdeling van het geld over de culturele instellingen gebeurt in Den Haag aan de hand van een advies van een speciale commissie. De gemeente stelt een aantal criteria op. Die onafhankelijke adviescommissie bepaalt dan of die organisaties daaraan voldoen.
De commissie mocht een bedrag van bijna 56 miljoen euro over de aanvragers verdelen. In totaal werden 103 aanvragen voor subsidie ingediend. Er kwam een positief advies over 57 van die plannen. Een aantal bekende instellingen zou echter geen geld meer moeten krijgen. Daarbij gaat het onder meer onder meer om het literaire muziekfestival Crossing Border, het kunstfestival TodaysArt, Muzee in Scheveningen, Museum Bredius, het Zuiderparktheater, Cultuuranker DiamantTheater en de dansgezelschappen De Dutch Don't Dance Division (DDDDD) en Lonneke van Leth Dans. De commissie vindt de kwaliteit of de organisatie van die instellingen te zwak.

Twijfels

Maar de Haagse politiek had twijfels over het advies, bleek vorige week tijdens het eerste deel van een debat. Achter de schermen is afgelopen dagen overleg geweest tussen de fracties. Ze willen nu in principe geld vrijmaken voor dans (De Dutch Don't Dance Division (DDDDD) en Lonneke van Leth Dans) klassieke muziek (de ensembles die dreigen te sneuvelen) en literatuur (Crossing Border en Branoul).
De partijen willen voor deze organisaties bijna een miljoen euro uittrekken. Dat geld moet voor een deel uit de algemene pot voor cultuur komen en voor een deel uit de budgetten voor de grote culturele instellingen. 'Niet een ideale oplossing, maar het zijn moeilijke tijden', zegt PvdA-raadslid Bülent Aydin, die samen met VVD-raadslid Det Regts het initiatief nam voor het overleg.
Donderdagmiddag tijdens het vervolg van het debat in de commissie moet blijken of de partijen hun eigen plan overeind houden of dat van de wethouder volgen.