Haagse raad wil nog meer geld voor culturele instellingen in de stad

DEN HAAG - De Haagse gemeenteraad en wethouder Robert van Asten blijven van mening verschillen over hoeveel geld de culturele organisaties in de stad moeten krijgen. De raad wil eigenlijk nog meer geld voor het redden van een aantal instellingen dan de vier ton die de wethouder donderdag extra beschikbaar stelde.

Dat bleek tijdens een commissievergadering over de verdeling van het budget over de instellingen voor de komende vier jaar. Van Asten verraste de raad daarbij ook met de mededeling dat hij juridisch had laten onderzoeken of de raad nog kan sleutelen aan de budgetten die een speciale adviescommissie voorstelde. Volgens hem is dat erg moeilijk. De instelling zouden op basis van dat advies een 'gerechtvaardigd vertrouwen' kunnen hebben dat ze geld krijgen. Bovendien is het geven van zo'n subsidie in feite een beslissing van het college van burgemeester en wethouders.

Als de raad dan toch geld anders zou willen verdelen, zou dat tot problemen kunnen leiden. Volgens Van Asten zou dan geld twee keer worden uitgegeven. Met andere woorden: de raad zou eigenlijk niet veel aan de budgetten kunnen veranderen. Dat leidde tot veel vragen en zorgen in de raad. GroenLinks-raadslid Mariëlle Vavier noemde het zelfs een 'schoffering'. Van Asten beloofde daarop het hele juridische advies aan de raad te sturen.

Eisen

De Haagse politiek praat iedere vier jaar over de budgetten voor de culturele instellingen in de stad. Daarvoor worden eerst eisen op papier gezet waaraan ze moeten voldoen. Daarna kijkt een speciale onafhankelijke commissie of de organisaties die geld willen hebben of dat inderdaad het geval is. Ook kijkt die commissie of de instellingen de boel intern op orde hebben.

In totaal is er de komende jaren 56 miljoen euro beschikbaar. Er werden 103 aanvragen voor subsidie ingediend. De commissie gaf een positief advies over 57 van die plannen. Een aantal bekende instellingen zou echter geen geld meer moeten krijgen. Daarbij gaat het onder meer onder meer om het literaire muziekfestival Crossing Border, het kunstfestival TodaysArt, Muzee in Scheveningen, Museum Bredius, het Zuiderparktheater, Cultuuranker DiamantTheater en de dansgezelschappen De Dutch Don't Dance Division (DDDDD) en Lonneke van Leth Dans. De commissie vindt de kwaliteit of de organisatie van die instellingen te zwak.

Verdwijnen

De gemeenteraad wil echter niet dat al die instellingen verdwijnen. Ze spelen een te belangrijke rol in het culturele leven in de stad, is het idee. De wethouder had die boodschap tijdens het eerste debat een week geleden duidelijk gehoord en bood daarom vlak voor de vergadering aan jaarlijks vier ton uit een noodpotje voor cultuur te halen en dat extra ter beschikking te stellen.

Veel partijen in de raad vinden dat echter niet genoeg. Zij willen meer geld. 'Bij andere projecten in Den Haag vliegen de miljoenen je om de oren. Bij cultuur zou dat niet kunnen? Het is een schande', aldus Peter Bos van de Haagse Stadspartij.

Voorstel

PvdA-raadslid Bülent Aydin presenteerde ook een concreet voorstel over waar dat geld vandaan moet komen, zodat de stad een 'divers, pluriform en levendig' aanbod houdt. De tien grootste instellingen in Den Haag zouden samen voor ongeveer vier ton per jaar moeten worden gekort. Dat opgeteld bij het bedrag van de wethouder zou voldoende moeten zijn om meer instellingen overeind te houden.

Volgens Aydin is dat ook een verantwoorde methode die nog steeds recht doet aan een systeem waarbij een commissie adviseert, maar de politiek wel een eigen verantwoordelijkheid houdt. 'Van de 56 miljoen die beschikbaar is, gaan we bijna één miljoen verbouwen. Waar hebben we het over? We nemen 98 procent van het advies over.'

Ook volgens VVD-raadslid Det Regts is dat een eerlijke manier van werken. Zij beschreef het als een 'solidariteitsbijdrage' van de grote instellingen.

Aarzelingen

Maar CDA en D66 blijven grote aarzelingen houden. De eerste partij vindt het eigenlijk niet goed om te tornen aan het systeem dat is bedacht voor de verdeling van de subsidies, aldus fractieleider Kavish Partiman. Hij sprak over 'willekeur'. Raadslid Birgül Özmen van D66 noemde de voorstellen 'vaag'.

De wethouder noemde het zelf ook jammer dat als gevolg van het advies een aantal organisaties gaat verdwijnen. Maar hij verzette zich tegen het plan om bij de grote instellingen geld weg te halen. Hij vindt het 'zorgelijk' dat de partijen denken dat het daar makkelijk kan worden gevonden. Het betekent in de praktijk dat zij dan projecten moeten gaan schrappen, zei hij.

Toch houden PvdA en VVD vooralsnog vast aan hun voorstel. Zij rekenen erop dat een meerderheid in de raad dat gaat steunen. Maandagavond beslist de gemeenteraad definitief over de budgetten voor volgend jaar.

Meer over dit onderwerp:
CULTUUR ROBERT VAN ASTEN SUBSIDIE
Deel dit artikel: