Juridisch advies: Haagse raad kan niet meer tornen aan geld voor cultuur

DEN HAAG - Het is voor de Haagse gemeenteraad niet mogelijk om de subsidies van een deel van de grotere culturele instellingen weg te halen om die aan de kleinere te geven. 'Dat is in strijd met de rechtszekerheid. Het college kan de spelregels van dit proces niet aan het eind veranderen', staat in een juridisch advies dat wethouder Robert van Asten (D66, cultuur) aan de gemeenteraad heeft gestuurd.

De Haagse raad praat maandagavond over de verdeling van geld voor de komende vier jaar over de culturele instellingen. Afgelopen weken bleek al dat een groot deel van de politiek vindt dat de kleinere en middelgrote instellingen er wat bekaaid afkomen. Daarom is er een plan van onder meer PvdA en VVD om de tien grootste instellingen in de stad iets te korten, zodat er geld wordt vrijgemaakt. Dat zou dan naar instellingen moeten gaan die straks volgens die partijen te weinig steun van de gemeente krijgen.

Wethouder Van Asten verklaarde vorige week al dat hij een juridisch advies had ontvangen waaruit zou blijken dat dit niet mag. Dat leidde tot verbazing in de raad, omdat de partijen vinden dat ze zo buitenspel worden gezet. GroenLinks-raadslid Mariëlle Vavier noemde het daarom een 'schoffering'.

Beperkt

De wethouder beloofde afgelopen donderdag het advies aan de raad te sturen. Dat heeft hij nu gedaan. In het stuk staat dat de rol van de gemeenteraad op dit moment beperkt is. Al aan het begin van het proces om de subsidies te verdelen, zijn daarover afspraken gemaakt. De gemeenteraad heeft criteria opgesteld aan de hand waarvan de instellingen worden beoordeeld door een speciale commissie. Die commissie heeft nu een oordeel geveld. Daarvan nu nog afwijken betekent het 'veranderen van de verdeelwijze' zoals die is vastgelegd. 'Dit komt neer op het instellen van een extra deelplafond, waarvoor dan ook een eigen doelgroep en eigen criteria moeten worden gedefinieerd,' aldus het stuk.

Verder is het zo dat als de regels nu nog worden aangepast door de raad, de instellingen die minder gaan krijgen dan de commissie voorstelt, hiertegen bezwaar- en beroep kunnen indienen.

Verhogen

Wat de gemeente wel kan doen is de totale subsidie verhogen. Maar dan moet het geld alsnog evenredig worden verdeeld over de instellingen volgens de door de commissie voorgestelde verhoudingen. In de praktijk betekent dat dus niet dat het extra geld alleen naar de kleine en middelgrote instellingen kan gaan.

Volgens het advies zijn er nog wel een paar andere mogelijkheden om de kleinere en middelgrote instellingen meer geld te geven. Maar die zijn ingewikkeld en er moet dan buiten de bestaande regeling geld voor worden gevonden. Van Asten zei tijdens de debatten tot nu toe steeds dat dat er niet is.

Deel dit artikel: