Instellingen

Ook de komende vijf jaar strandhuisjes in Kijkduin

Opbouw strandhuisjes Kijkduin met extreem grote vrachtwagen.
Opbouw strandhuisjes Kijkduin met extreem grote vrachtwagen. © Omroep West

DEN HAAG - Ook de komende vijf jaar komen er strandhuisjes te staan op het Haagse Zuiderstrand. Een proef met de huisjes is de afgelopen vijf jaar succesvol geweest. De verwachtingen zijn waargemaakt, want er wordt meer dan gedacht gebruik van gemaakt. Daardoor zijn ze 'een waardevolle aanvulling op het toeristisch programma van het strand en de badplaats Kijkduin', aldus de Haagse wethouder Hilbert Bredemeijer. De huisjes leveren volgens hem 'direct en indirect een bijdrage aan de lokale economie'.

Eind 2012 besloot de Haagse gemeenteraad na soms pittige discussies het mogelijk te maken dat er onder strenge voorwaarden huisjes zouden komen op het strand bij Kijkduin. In eerste instantie ging het om een proef voor een periode van vijf jaar met veertig huisjes. Nu mogen de huisjes wederom vijf jaar blijven staan. Daarna moet opnieuw een nieuw besluit worden genomen.

Nu is het tijd, aldus de wethouder, om te kijken of de proef is geslaagd. Bredemeijer schetst in die evaluatie dat de komst van de huisjes niet makkelijk was. De exploitanten moesten tal van vergunningen aanvragen en er werden rechtszaken aangespannen die uiteindelijk tot en met de Raad van State liepen. Maar in 2016 kwamen ze er toch.

Betrouwbare ondernemers

De afgelopen jaren heeft de gemeente intensief contact gehad met de ondernemers. 'De exploitanten van de strandhuisjes hebben zich gemanifesteerd als betrouwbare ondernemers', stelt de wethouder. 'Zij hebben in de afgelopen jaren een gedegen en zorgvuldig beheer en exploitatie gevoerd, waarbij zij ook blijk hebben gegeven van zorg voor de directe omgeving.'

'Het strand ter hoogte van de strandhuisjes is openbaar toegankelijk en is in geen geval in de afgelopen jaren exclusief voorbehouden geweest voor de huurders van de strandhuisjes', vervolgt Bredemeijer. Daarnaast hielden ze zich aan de afspraken. 'Ze voldoen hiermee ruim aan de gestelde eisen van de gemeente op het gebied van duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit, beheer en exploitatie.'

In trek

Uit de brief blijkt dat de huisjes in trek waren. Ze waren bijna het gehele exploitatieseizoen – van 1 maart tot 1 oktober – bezet. De huurders kwamen niet alleen uit Nederland, maar ook uit Duitsland, Engeland, Denemarken, België en verder. 'Doordat de strandhuisjes juist in trek zijn bij gezinnen en ouderen met kleinkinderen, passen de strandhuisjes goed bij het strand van Kijkduin. Dit stuk van onze kust kenmerkt zich door de kindvriendelijke sfeer en het imago als familiebadplaats. Door de aantrekkingskracht van de strandhuisjes op de verblijfstoeristen leveren de strandhuisjes een impuls op voor de lokale economie', aldus de wethouder.

De gemeente heeft ook twintig andere partijen gevraagd wat zij van de huisjes vinden, variërend van overheidsinstanties- zoals de provincie Zuid-Holland en het Hoogheemraadschap van Delfland - tot bewonersorganisaties uit de directe omgeving en de natuurorganisatie AVN. Daaruit komt een wisselend beeld naar voren. Aan de ene kant is er ook bij die organisaties tevredenheid over hoe het is gelopen; aan de andere kant zijn er zorgen over het toegenomen toerisme aan de kust en de gevolgen voor de natuur. Om die laatste reden wil Bredemeijer het aantal huisjes daarom niet uitbreiden naar tachtig. Volgens hem is daarvoor 'geen draagvlak'.