Hoe verzakt is je huis? Funderingslabel moet eigenaar inzicht geven

REGIO - Alle woningen in Nederland krijgen een label waarmee de staat van de fundering wordt aangegeven. Het nieuwe label moet vanaf juli 2021 worden opgenomen in taxatierapporten van huizen, net zoals het energielabel. Dat heeft het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) bekendgemaakt. Wat betekent dat voor jouw huis? We belden met Don Zandbergen van het KCAF.

Na een energielabel nu ook een funderingslabel. Wat is dat nou weer?
Een funderingslabel moet kopers en verkopers bewuster maken van het gevaar en de staat van het pand, legt Don Zandbergen van het KCAF uit. Het gaat er om dat er duidelijkheid komt.

Door de inklinking van veengronden daalt vijfenzeventig procent van de bodem in Zuid-Holland. In sommige gebieden daalt de grond met centimeters per jaar. Hierdoor verzakken straten en huizen en worden landbouwgronden onbruikbaar. Maar ook door een dalend grondwaterpeil komen funderingspalen bloot te staan. Dat kan desastreuzer gevolgen hebben en tot paalrot leiden.

Hoe wordt die informatie verzameld?
Het KCAF ontwikkelde een database met openbare gegevens waarmee per huis kan worden vastgesteld wat de risico's op problemen met de fundering zijn. Dat gebeurt aan de hand van dertien factoren, zoals hoogte-, grondwater- en funderingsgegevens. Toetsingen worden onder andere uitgevoerd voor schimmelaantasting, voor droogstand van houten palen (paalrot) en bacteriële aantasting (palenpest). Die gegevens worden verwerkt tot de verschillende labels.

'Het gaat ons er vooral om dat er transparantie komt', vertelt Zandbergen. 'We krijgen te vaak klachten van mensen die zeggen: had ik dit maar tien jaar geleden geweten, dan had ik aan preventie kunnen doen of kunnen sparen voor een oplossing'.

Wat houden die labels in?
De labels gaan van A t/m D, net als bij het energielabel, legt Zandbergen uit. 'Als je A hebt loop je geen risico.' Zandbergen vervolgt: 'Een D of E-label betekent niet meteen dat een huis op instorten staat, maar het moet een koper of eigenaar wel aansporen om onderzoek te doen. Het geeft aan dat er urgentie is. En dat geldt voor 250.000 huizen.'

  • Label A: Geen verhoogd risico
  • Label B: Geen verhoogd risico. In de toekomst is er mogelijk een licht verhoogd risico doordat bepaalde onderdelen in de ondergrond of van de funderingsconstructie gevoelig zijn voor het ontstaan van funderingsproblematiek. Denk daarbij aan de hoogte van het grondwater, het ouder worden van de fundering of andere invloeden vanuit de omgeving zoals gaswinning.
  • Risicolabel C: Licht verhoogd risico. Bepaalde onderdelen in de bodem of van de funderingsconstructie zijn gevoelig voor funderingsproblematiek.
  • Risicolabel D: Verhoogd risico. Meerdere toetsingscriteria worden overschreden. Daarmee is een hoge kans dat funderingsproblematiek zich nu ontwikkelt.
  • Risicolabel E: Sterk verhoogd risico (urgent). Er zijn tekenen van schade gesignaleerd of het zakkingsgedrag van het pand wijkt af van vergelijkbare panden in de directe omgeving.

Kan iedereen het funderingslabel van haar of zijn huis bekijken?
Op dit moment zit de database nog in de testfase. Daarom is hij toegankelijk voor iedereen. Daar komt nog verandering in. De informatie is vanaf januari alleen toegankelijk voor professionals zoals makelaars en taxateurs. Als je het nu niet eens bent met het toegekende label dan kan je er een melding van maken. Dit kan later ook nog, eventueel door de professional.

Als mijn huis in categorie D valt, wat moet ik dan doen?
Eerst overwegen of onderzoek noodzakelijk is. Indien herstel noodzakelijk blijkt te zijn is het beste om het herstel samen met de buren aan te pakken, legt Zandbergen uit. Als je alleen bij je eigen woning de fundering laat herstellen, dan kan dit een zogenoemd scharnier-effect hebben. De fundering van jouw huis wordt hersteld en verhoogd, de anderen panden gaan dan nog meer zakken.

Is het label bindend?
Nee. Het funderingslabel is een indicatie en dient als informatief beschouwd te worden. Het heeft geen formele status.

Wat betekent het funderingslabel voor de koop of verkoop van mijn huis?
Het label wordt opgenomen in de modeltaxatie en verkoopovereenkomst van makelaars. Daarmee creëer je duidelijkheid voor kopers en voorkom je een van de 'verborgen gebreken'.

LEES OOK: Gemeente Gouda wil waterpeil verlagen tegen bodemdaling

Meer over dit onderwerp:
FUNDERINGSLABEL VERZAKKING
Deel dit artikel: