Woningcorporatie Vestia gaat weer schade claimen bij een Franse bank

DEN HAAG - Vestia stelt ook de Franse bank Société Générale aansprakelijk in het 'derivatendebacle' dat de woningcorporatie jaren terug bijna de kop kostte. Het gaat mogelijk om een claim van meer dan 100 miljoen euro.

In september begon de Haagse en Rotterdamse corporatie al een zelfde procedure tegen BNP Paribas. De zaken tegen beide Fransen banken zijn er vooral op gebaseerd dat zij verantwoordelijkheid zouden hebben voor de omkoping van de voormalige kasbeheerder van Vestia, die omstreden derivatencontracten had gesloten.

Vestia kwam in 2012 in financieel zwaar weer door grote tegenvallers op derivaten: complexe financiële producten die waren bedoeld om renterisico's af te dekken. Andere woningcorporaties moesten bijspringen om de grootste corporatie van Nederland overeind te houden. Volgens de woningcorporatie had het Franse concern een belangrijk aandeel in de affaire die Vestia en de corporatiesector in totaal meer dan 2,5 miljard euro schade heeft opgeleverd.

De derivatenportefeuille werd opgebouwd door Marcel de V., die kasbeheerder was bij Vestia. Jarenlang regelde Arjan G. als tussenpersoon honderden derivaten bij banken. Die betaalden hem voor deze contracten circa 20 miljoen euro aan commissie. G. sluisde daarvan de helft heimelijk door naar De V. Die meldde niets over deze praktijken aan zijn werkgever Vestia.

High Court of Justice in Londen

Er is tegen Société Générale nu een vordering ingesteld bij het High Court of Justice in Londen. De schade door Société Générale wordt vooralsnog geschat op ruim 130 miljoen euro. De omvang van de claim is nog niet bekend. 'In de loop van de procedure zal meer duidelijkheid komen over de berekening van de vordering', laat Vestia weten.

Vestia mocht als woningcorporatie op grond van de wet uitsluitend actief zijn op het gebied van de volkshuisvesting. Bijna alle derivatentransacties vielen buiten dit doel omdat zij speculatief waren, aldus Vestia.

Schade derivatendebacle verhalen

Vestia onthoudt zich momenteel van verdere mededelingen. De corporatie spant zich al jaren in om de schade van het derivatendebacle te verhalen op diegenen die de schade direct of indirect veroorzaakt zouden hebben. Eerder zijn bijvoorbeeld al schikkingen getroffen met oud-commissarissen van de corporatie en met ABN AMRO en Deutsche Bank.

LEES OOK: Celstraffen voor hoofdverdachten in Vestia-schandaal

Meer over dit onderwerp:
VESTIA DERIVATEN
Deel dit artikel: