NCTV helpt Den Haag bij het aanpakken van intimidatie van Kamerleden

De politie heeft de groep omsingeld
De politie heeft de groep omsingeld © Regio15
DEN HAAG - Burgemeester Jan van Zanen heeft de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) in de arm genomen om een manier te vinden waarop de intimidatie van Kamerleden, zorgpersoneel en journalisten door demonstranten aangepakt kan worden. Demonstraties op het Plein vaker verplaatsen zoals Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib wil, is geen optie voor Van Zanen.
Voor Kamervoorzitter Arib was een paar weken geleden de maat vol. De aanhoudende protesten van actiegroepen zoals Viruswaarheid voor de Tweede Kamer zijn voor parlementsmedewerkers en Kamerleden zeer intimiderend stelde ze. Onder andere CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt kreeg te maken met forse bedreigingen. In een brief aan burgemeester Van Zanen drong ze erop aan om 'met het oog op de veiligheid' de protesten meer over de stad te verspreiden.
Maar daar wil Van Zanen niet aan, omdat demonstreren een grondrecht is in Nederland. 'Ik kan niet regelen dat demonstraties zomaar even verplaatst worden', zei hij woensdagochtend in een commissievergadering van de Haagse gemeenteraad. 'Dat kan alleen als er bijvoorbeeld vrees is voor wanordelijkheden. Demonstraties op het Plein mogen dus gewoon doorgaan, mits ze vooraf zijn aangemeld. Wij hebben wel besloten om spontane protesten op het Plein niet meer te faciliteren.'

Onacceptabel

De NCTV werkt samen met de vier grote steden Den Haag, Amsterdam, Rotterdam en Utrecht, de politie en het Openbaar Ministerie (OM) aan een landelijke handreiking om het probleem van demonstranten die politici, maar ook zorgpersoneel en journalisten bedreigen het hoofd te bieden.
Van Zanen: 'Aan deze handreiking wordt op mijn initiatief gewerkt. Het probleem is namelijk dat er mensen zijn die in het kader van een demonstratie zich als een onverlaat richting personen gedragen. Daar willen we tegen optreden maar het moet juridisch wel juist zijn. Want als iemand onderdeel is van een demonstratie kan optreden ingewikkeld zijn. Daarom gaan we met de NCTV en het OM zaken uit elkaar halen. Deze vormen van intimidatie zijn onacceptabel.'

Niet te moeilijk maken

Dat onderschrijft D66. 'Ook ik walg van deze intimidatie', zei D66-fractievoorzitter Hanneke van der Werf. 'Tegelijkertijd moeten we het voor demonstranten niet te moeilijk maken om op het Plein te protesteren. De goede demonstranten mogen niet onder de kwade lijden.'
Leonie Gerritsen van de Partij voor de Dieren wijst op het belang dat demonstranten hechten aan het Plein als demonstratie-locatie. 'Daar staan demonstranten juist omdat er Kamerleden langs komen. De meeste demonstranten gedragen zich prima. Laat mensen die misbruik maken van onze vrijheid het niet voor anderen verpesten', stelt ze.

Individuele gek

Dat wil Van Zanen dus ook voorkomen. 'Demonstraties op het Plein kunnen gewoon plaatsvinden en mijn opzet is om ervoor te zorgen dat de goede niet onder de kwade zullen lijden. Bovendien: ook zonder demonstraties kan er sprake zijn van intimidatie door een individuele gek. Dit moeten we dus uit elkaar halen. Want intimidatie moet stoppen en daar gaan we ons best voor doen.'