Actieplan voor overlast op Scheveningen: 'De maat is vol'

DEN HAAG - Een overvol Scheveningen zoals afgelopen zomer en de overlast die dat met zich meebracht moet koste wat kost in de toekomst voorkomen worden. Zeven partijen in de Haagse gemeenteraad hebben daarom een actieplan opgesteld voor burgemeester Jan van Zanen. 'De maat is voor veel Scheveningers vol', zeggen de partijen.
Collegepartijen D66, VVD en CDA en oppositiepartijen Partij voor de Dieren, ChristenUnie/SGP, PVV, en de SP hebben de handen ineen geslagen en een gezamenlijk actieplan opgesteld. Daarin doen ze voorstellen om de drukte en overlast voortaan te voorkomen. Het weekend van 8 en 9 augustus 2020 was volgens de partijen een dieptepunt.
'Er waren twee keer zo veel mensen als op de drukke dagen van een normale zomer', zegt D66-raadslid Dennis Groenewold. 'Er werd gekampeerd op het strand, de wegen stonden vol en er vielen dat weekend meerdere doden: twee mensen verdronken in de zee en drillrapgroepen uit Amsterdam en Rotterdam vochten op de Pier een vete uit waarbij een van hen kwam te overlijden. Ik woon al mijn hele leven op Scheveningen en heb jaren op het strand gewerkt maar dit heb ik nog nooit meegemaakt.'

Lastig vallen

Volgens de partijen is Scheveningen wel wat gewend. 'Scheveningen is dé badplaats van Nederland', schrijven ze in hun actieplan. 'Dat betekent dat het op mooie zomerse dagen druk kan zijn op de wegen naar Den Haag en in de stad zelf. De inwoners van Scheveningen weten dit en zijn enige vorm van overlast gewend. De laatste jaren lijkt de overlast echter langzaam toe te nemen. Van herrie makend verkeer tot het lastigvallen van vrouwen en meisjes op de boulevard.'
De maat is voor veel Scheveningers inmiddels vol en dus willen de partijen dat de gemeente maatregelen neemt 'om te voorkomen dat Scheveningen afglijdt. Hetgeen een ramp zou betekenen voor de vele ondernemers die hun geld verdienen in de toeristische sector'.
Dit stellen de partijen voor:
  • Zorg voor flexibele inzet van de politie.
  • Aanpassing van de APV: geen tenten op het strand.
  • Duidelijk meldpunt dat over alles gaat en bij alle Scheveningers bekend is.
  • In de periode dat de strandtenten er staan (in ieder geval op de piekmomenten), alleen nog bewonersparkeren (en bezoek bewoners) op Scheveningen mogelijk maken. Zorg voor voldoende plekken voor mensen met een beperking. Vang overige bezoekers op met P+R.
  • Sluit tijdig routes af naar Scheveningen, wanneer de garages (bijna) vol zijn. En communiceer hier uitvoerig over.
  • Onderzoek de mogelijkheid om parkeren aan de boulevard aan reserveringen voor strandtenten te koppelen.
  • Vanuit de garages gratis pendelbusjes naar musea, strandtenten, haven.
  • Aanpak geluidsoverlast verkeer