Haagse Markt blij met coronasteun: 'Gelukkig zijn we niet vergeten'

DEN HAAG - De ondernemers van de Haagse Markt zijn blij met de steunmaatregelen die de gemeente Den Haag neemt om de klappen die de stad oploopt door de coronacrisis te verzachten. Zo hoeven kooplieden van de Haagse Markt tweeënhalve maand geen pacht te betalen. De maatregel is onderdeel van een omvangrijk actieplan waar miljoenen voor is uitgetrokken. De politiek is gematigd positief over de plannen.
Het actieplan moet ervoor zorgen dat Den Haag sterker uit de coronacrisis komt, zo zei de Haagse wethouder Anne Mulder (VVD, financiën) donderdagochtend bij de presentatie van het sociaaleconomisch herstelplan. Voor de 55 aanvullende maatregelen die daarin staan, is veertig miljoen euro beschikbaar. Daarmee komt het totaalbedrag dat Den Haag uittrekt om de coronacrisis te bestrijden op 133 miljoen.
Een van de maatregelen is dus dat marktondernemers van de Haagse Markt en strandpaviljoenhouders geen pacht aan de gemeente hoeven te betalen. Ook andere huurders van gemeentelijk vastgoed zoals bijvoorbeeld zwembaden en sportverenigingen krijgen kortingen.

Superblij

'Wij zijn hier superblij mee', reageert Geoffrey Fransen van de Centrale Vereniging Ambulante Handel van de Haagse Markt. 'Gelukkig zijn ze de kooplui niet vergeten. Daar hebben we met heel veel partijen aan getrokken.'
Hij weet niet of de maatregel genoeg is voor de marktondernemers. 'Dat moet de toekomst uitwijzen', zegt hij. 'De markt is twaalf weken dicht geweest en dat heeft zijn sporen nagelaten. Veel ondernemers hebben het erg zwaar op het moment.'

Water aan de lippen

VVD-raadslid Judith Oudshoorn ziet dit ook. 'Veel ondernemers staat het water aan de lippen. Actie is dus nu nodig om hen te helpen. Gelukkig komt er nog steeds veel financiële steun vanuit het Rijk, maar er zijn ook dingen die we als gemeente kunnen doen zoals het kwijtschelden van de huur voor de strandpaviljoens en de kramen op de Haagse Markt. Ik ben blij dat dit nu opgepakt wordt door het college.'
De ChristenUnie/SGP noemt het herstelplan een 'goede eerste stap'. 'Ik maak me grote zorgen over de groeiende ongelijkheid in onze stad', zegt Pieter Grinwis van de ChristenUnie/SGP. 'Tussen ziek en gezond, tussen arm en rijk, tussen werkloos en werkend. Het herstelplan is een goede eerste stap om die kloof te verkleinen, maar het college doet nog wel te weinig. Waarom kiest de wethouder er bijvoorbeeld voor om wel de huur, maar niet de marktgelden voor de ondernemers op de Haagse markt kwijt te schelden? Zo is het wel een heel klein doekje voor het bloeden.'

Schijntje

Richard de Mos van Hart voor Den Haag vindt het goed dat er meer geld is vrijgemaakt voor een coronabuffer, maar het is onvoldoende. De Mos: 'Eindelijk is de vrijstelling van de pacht voor strandtenten en marktkooplui, mede door onze niet aflatende druk hierop, geregeld. Maar het bedrag blijft een schijntje in vergelijking met bijvoorbeeld Rotterdam. Die stad stopt 230 miljoen in een herstelfonds. Ook blijft het college volharden in keiharde bezuinigingen op de economie, waardoor het een vestzak-broekzak verhaal wordt. Willen we werkgelegenheid echt behouden en aanjagen, dan moeten de structurele bezuinigingen van tafel.'
'We zijn blij dat met dit fonds de zware klappen van de pandemie enigszins verlicht worden in de stad', reageert CDA-fractievoorzitter Kavish Partiman. 'De ondernemers op de markt en het strand krijgen de verlichting die ze echt nodig hebben maar ook de sportverenigingen en het onderwijs hebben het zwaar en krijgen terecht hulp. Maar het is nog koffiedik kijken hoe de toekomst eruit zal zien. De vraag is dan ook of we nog in staat zullen zijn om weer hulp te geven. Het Rijk zal dan, net zoals nu, bij moeten springen.'

Eerlijke manier

Volgens de PvdA worden met een buffer van 133 miljoen euro en een omvangrijk herstelplan, de juiste stappen gezet om Den Haag sterk door de crisis te krijgen. 'Met dit herstelplan gaan we op een eerlijke en sociale manier uit de coronacrisis komen', zegt PvdA-fractievoorzitter Mikal Tseggai. 'Juist door nu flink te investeren, de economie draaiende te houden en kwetsbare bewoners te beschermen, komen we deze moeilijke tijden samen en solidair door.'