Instellingen

Proef met coronaproof vergaderen: per partij is één raadslid welkom in Haagse raadzaal

Een raadsvergadering in het atrium van het Haagse stadhuis
Een raadsvergadering in het atrium van het Haagse stadhuis © ANP
DEN HAAG - Na een paar maanden in het Atrium te hebben gezeten, vergadert de Haagse gemeenteraad deze week weer gewoon in de raadzaal. Maar gewoon is het allerminst. Door de coronamaatregelen is het aanpassen geblazen en mag slechts één raadslid per partij de Haagse raadzaal in. De begrotingsbehandeling zal woensdag hoe dan ook anders dan anders zijn, maar traditiegetrouw zullen er weer veel moties ingediend worden.
Voor de Haagse gemeenteraad blijft het zoeken naar de beste manier om in deze coronatijd te vergaderen. De afgelopen tijd werden raadsvergaderingen in het Atrium gehouden zodat raadsleden op anderhalve meter van elkaar konden zitten. Maar dat betekent dat er een hoop opgebouwd en technisch geregeld moet worden.
Daarom is het tijd voor een nieuw experiment in deze coronaperiode. Er is bedacht om de vergadering weer in de raadzaal te houden, maar met een beperkt aantal raadsleden. Daarbij is het wel noodzakelijk dat bij aanvang van de vergadering een quorum aanwezig is om de vergadering rechtsgeldig te maken. Dat betekent dat Den Haag een raadsvergadering pas kan openen als er 23 raadsleden aanwezig zijn: de helft plus één.

Digitaal stemmen

De vergadering wordt dus geopend met 23 raadsleden en acht van hen vertrekken daarna weer. Zij volgen, net als de rest van de raad, de vergadering digitaal. Alleen de woordvoerders van de vijftien Haagse partijen blijven in de raadzaal achter en zij voeren het debat. Het stemmen gaat ook anders en gebeurt volledig digitaal. Elk raadslid stemt dus vanuit huis over alle moties, amendementen en voorstellen. Volgende week wordt deze wijze van vergaderen geëvalueerd.
De begrotingsbehandeling van vandaag gaat door deze manier van vergaderen sowieso bijzonder worden. Eén ding weten we zeker: er zullen weer veel moties worden ingediend. Hierbij alvast een greep uit de ideeën van de partijen.

Haagse Stadspartij wil een taskforce 'extra' bomen

Volgens Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij wordt er in Den Haag veel gesproken over extra bomen, maar is de oogst van alle papieren ambities erg schamel.
'In de programmarekening van 2019 stond bijvoorbeeld dat er dat jaar 150 bomen zijn bijgekomen, terwijl er jaarlijks een veelvoud, ongeveer vierduizend, aan kapvergunningen worden afgegeven om uiteenlopende redenen', zegt Wijsmuller. 'Wij hebben slechts beperkt inzicht in de ontwikkeling van het aantal straatbomen en het is niet te overzien hoe het aantal nieuwe bomen zich verhoudt tegenover het aantal gekapte bomen.'
Daarom pleit de Haagse Stadspartij voor een 'taskforce extra bomen' die tot taak heeft om de stad af te speuren en op zoek te gaan naar kansen voor de realisatie van extra bomen.

VVD wil werk, werk, werk

Door de coronacrisis loopt de werkloosheid op en daar maakt de VVD zich zorgen over. 'We zien een toename in het aantal mensen zonder baan én een afname in de vraag naar personeel', zegt VVD-raadslid Judith Oudshoorn. 'Toch zijn er nog altijd beroepen waar veel werk in te vinden is, denk hierbij aan de bouw, de zorg en de ict.'
De VVD ziet kansen in het omscholen van mensen. 'Zorg er nou voor dat die ontslagen barman direct wordt omgeschoold tot bijvoorbeeld verwarmingsmonteur. Het rijk heeft allerlei potjes beschikbaar om deze omscholing mogelijk te maken.'
Daarnaast doet Oudshoorn de suggestie om een makelaar in te stellen die vraag en aanbod van werk in de regio Den Haag bij elkaar brengt. 'Een werkgever die zijn mensen moet loslaten heeft vaak geen idee dat een andere werkgever personeel nodig heeft.'

D66 wil de Haagse reddingsbrigade in het zonnetje zetten

Afgelopen zomer heeft de Haagse reddingsbrigade het regelmatig vreselijk druk gehad. De stranden puilden uit door het mooie weer en de coronacrisis. Toch werden sommige leden van de reddingsbrigade volgens D66 soms gehinderd in het uitvoeren van hun werk.
'Het is onacceptabel om de reddingsbrigade te hinderen als ze aan het werk zijn', zegt D66-raadslid Dennis Groenewold. 'De mensen van de reddingsbrigade zijn helden en zij verdienen het om in het zonnetje gezet te worden.'
Daarom pleit de partij ervoor om tijdens het volgende strandseizoen een campagne te starten. Groenewold: 'Hierin moeten de leden van de reddingsbrigade als helden worden afgebeeld en wordt iedereen opgeroepen hen te respecteren tijdens hun werkzaamheden.'

PvdA wil alle kinderen de kans geven op schoolreisje te gaan

Vanaf 2021 mogen scholen een ouderbijdrage niet meer verplicht stellen. In Den Haag heeft het college daarom besloten de bijdrage aan de ouderbijdrage voor kinderen met een ooievaarspas stop te zetten. Dat zijn kinderen van wie de ouders een laag inkomen hebben.
'Deze maatregel kan leiden tot een tekort aan financiële middelen bij scholen om buitenschoolse activiteiten zoals een schoolreisje te organiseren', zegt PvdA-fractievoorzitter Mikal Tseggai. 'Het is onwenselijk dat scholen met relatief veel kinderen uit minimagezinnen geen schoolreisjes meer kunnen organiseren, omdat ouders de ouderbijdrage niet kunnen betalen en de gemeente die niet meer compenseert.'

GroenLinks wil een groene golf ambtenaar

Bewoners betrekken bij het gemeentelijk beleid is speerpunt voor GroenLinks. Maar de partij ziet en hoort nog te vaak dat bewoners juist niet betrokken worden. Dat moet anders vindt GroenLinks en wil dat er een 'groene golf ambtenaar' komt.
'De gemeente Kaag en Braassem heeft zo'n groene golf ambtenaar ingesteld', zegt GroenLinks-fractievoorzitter Arjen Kapteijns. 'Die coördineert bewonersinitiatieven en heeft een oplossingsgerichte insteek. De ambtenaar zoekt naar mogelijkheden in plaats van beperkingen.'
Het college zou volgens Kapteijns moeten onderzoeken of Den Haag ook een groene golf ambtenaar kan instellen. 'Die moet over voldoende middelen kunnen beschikken en een mandaat hebben zodat de ambtenaar een gemeentelijk aanspreekpunt kan zijn.'