Instellingen

Nieuwe tegenslag bij aanleg Rotterdamsebaan: nieuwe weg weken later open

De Rotterdamsebaan. Foto gemeente Den Haag/Frank Jansen
De Rotterdamsebaan. Foto gemeente Den Haag/Frank Jansen
De Rotterdamsebaan. Foto gemeente Den Haag/Frank Jansen
De Rotterdamsebaan. Foto gemeente Den Haag/Frank Jansen
DEN HAAG - Een nieuwe tegenslag bij de aanleg van de Rotterdamsebaan. De nieuwe grote ontsluitingsweg van Den Haag gaat later open dan gepland. Door de vertraging nemen de kosten toe, maar omdat die voor het overgrote deel worden betaald door de bouwer blijft de aanleg wel binnen de begroting van de gemeente. Dat schrijft de Haagse wethouder Anne Mulder (VVD) aan de gemeenteraad.
De bedoeling was dat de weg op 18 december van dit jaar in gebruik zou worden genomen. Maar door 'tegenvallende resultaten van een aantal testen van de verkeers- en tunneltechnische installaties' is er nu toch vertraging ontstaan. Ook speelt corona een rol. Daardoor kan minder personeel worden ingezet voor de testen. Dat valt niet meer in te lopen. Mulder denkt nu dat de eerste auto's vier tot zes weken later gebruik kunnen gaan maken van de weg.
De vertraging heeft ook financiële gevolgen. Omdat personeel langer moet blijven werken, en de bouwplaats ook langer in gebruik blijft, lopen de kosten met één miljoen euro op. Dat bedrag komt helemaal voor rekening van de bouwer. Voor de gemeente is er een tegenvaller van ruim een ton, omdat er ook ambtenaren langer aan het project moeten blijven werken. Dit bedrag blijft wel binnen de begroting van het project.

Juli

De bedoeling was oorspronkelijk dat de Rotterdamsebaan al in juli van dit jaar open zou gaan. Maar in december vorig jaar moest toenmalig wethouder Boudewijn Revis al melden dat dit niet ging lukken. Hij dacht toen dat het monteren en testen van de verkeers- en tunneltechnische installaties een half jaar langer zou duren. Nu komen daar dus nog vier tot zes weken bij. Revis maakte vorig jaar ook duidelijk dat de vertraging van destijds ook al leidde tot hogere kosten. Anderhalf miljoen euro per maand, ook voor rekening van de Combinatie Rotterdamsebaan, de aannemerscombinatie die de weg aanlegt.
Voordat de weg opengaat, moet eerst nog een zogenaamde openstellingsvergunning worden aangevraagd bij de Veiligheidsregio Haaglanden. De verwachting is dat dit midden december gaat gebeuren. Het duurt minimaal zes weken voordat die vergunning is beoordeeld, aldus Mulder. Zodra die binnen is, gaat de weg open. Een precieze datum geeft de wethouder nog niet.

Ontlasting Utrechtsebaan

De Rotterdamsebaan is de nieuwe grote weg die het centrum van Den Haag verbindt met de snelwegen daar omheen. De weg loopt van knooppunt Ypenburg naar de Binckhorst. Het is de bedoeling dar hierdoor onder meer de Utrechtsebaan wordt ontlast. Een belangrijk onderdeel van de Rotterdamsebaan is de Victory Boogie Woogietunnel, een 1,6 kilometer lange tunnel die onder de Vliet loopt.