Noordwijkse percelen van 'krottenkoning' Ronnie van de Putte gaan onder de hamer

Het 'Gat van Palace' is een van de percelen die geveild zullen worden
Het 'Gat van Palace' is een van de percelen die geveild zullen worden © Google Maps
NOORDWIJK - Drie percelen in Noordwijk van vastgoedbedrijf Bever Holding staan op de nominatie om geveild te worden. De gedwongen verkoop kondigt het bedrijf van 'krottenkoning' Ronnie van de Putte zelf aan in een persbericht. Een financier van projecten waarmee Van de Putte in zee is gegaan, wil zijn geld terug en heeft gezegd op 7 december de boel te gaan verkopen.
Drie percelen in Noordwijk staan op de nominatie voor de executieveiling. Het gaat daarbij onder meer om het bekende Gat van Palace, een plein in Noordwijk waar tot 1978 het Palace Hotel stond. Van de Putte is al ruim veertig jaar eigenaar van het perceel. Plannen om van het perceel een appartementencomplex of een nieuw hotel te maken liepen op niets uit. Sinds 1983 is het perceel een opvallende lege plek in de badplaats.
Ook het perceel naast het Gat van Palace, Parallel Boulevard 7, staat op de rol. Als laatste wordt het stuk grond aan de Zeereep 2, waarop ooit het in 1997 gesloopte Zinger Hotel stond, verkocht. Belangstellenden kunnen tot 22 november bieden op de percelen. Op 7 december zal de veiling plaatsvinden.

Executieverkoop

In 2016 begon Bever Holding een samenwerking met VolkersWessels BV om ontwikkelingen in Noordwijk rond te krijgen. Er werd toen ook voor gekozen om geld te lenen bij het bedrijf Archand S.a.r.l. dat in ruil voor de financiering mee zou delen in de winst. De deal gold tot het vierde kwartaal van 2019. Tot op heden is er niets ontwikkeld. Dat is reden voor de financier om zijn geld te eisen, met als gevolg de dreigende veiling van de grond.
In het persbericht van Bever Holding staat komende week contact opgenomen gaat worden met Archand S.a.r.l. en dat ook gekeken wordt naar manieren om die lening wel terug te kunnen betalen. Gedacht wordt onder anderen aan (vrijwillige) verkoop van een deel van de vastgoedportefeuille van Ronnie van de Putte. Die heeft allerlei 'projecten' lopen in Nederland

Krottenkoning

Dat Van de Putte als 'krottenkoning' te boek staat is niet uit de lucht komen vallen. Al jaren ligt de vastgoedondernemer met meerdere gemeenten in de clinch. De gemeente Wassenaar probeert al jaren om Huize Ivicke, in het bezit van Bever Holding, niet verder te laten verkrotten. Van de Putte zou zelf geen of nauwelijks actie hebben ondernomen om krakers uit het monumentale pand te weren. De gemeente is daar inmiddels zelf begonnen met herstelwerkzaamheden op kosten van Bever Holding.
Van de Putte bezit nog meerdere percelen in Noordwijk, waaronder een oude manege en een drukkerij waarmee tot op de dag van vandaag behalve sloopwerkzaamheden weinig is gebeurd. Plannen om de percelen te ontwikkelen lijken maar niet van de grond te komen, en dat is een doorn in het oog van de gemeente Noordwijk. Ondanks de vele problemen zouden de twee partijen in augustus een poging hebben gedaan om tot een toekomstplan te komen.

Problemen

De executieverkoop van de percelen van Bever Holding lijkt het resultaat van al langer bestaande financiële problemen waar het bedrijf mee kampt. Uit jaarcijfers van 2019 bleek dat het bedrijf ruim 2 miljoen euro verlies leed in dat jaar. Ook zou het een totale schuld van ongeveer 35 miljoen euro hebben.
In het persbericht van 6 november geeft het vastgoedbedrijf aan zich te beraden over de te ondernemen stappen. 'Enerzijds zal volgende week formeel contact worden gezocht met Archand S.a.r.l. anderzijds zullen alternatieve scenario’s worden onderzocht zoals herfinanciering, verkoop van een deel van de portefeuille of alternatieve samenwerkingen.'