Gemeente Den Haag gaat drones inzetten om riolering te inspecteren

DEN HAAG - De gemeente Den Haag gaat drones inzetten om riolen te inspecteren. Dat schrijft wethouder Hilbert Bredemeijer dinsdag aan de gemeenteraad. Om de kwaliteit van het rioolstelsel in de gaten te houden, wordt jaarlijks tien procent gecontroleerd en gereinigd. Bij grote of lastig te bereiken riolen wordt daarvoor nu deze nieuwe techniek ingezet. 'Drones worden via een put naar beneden gelaten en dan kunnen we op afstand kijken', aldus Marcel Tirion, hoofd riolering en wegen van de gemeente Den Haag.
Den Haag wil de komende vijf jaar tachtig kilometer aan riool gaan vervangen, staat in een nieuw rioleringsplan van de wethouder. Volgens Bredemeijer kunnen die nieuwe delen daarna weer bijna honderd jaar mee. Dat is langer dan het landelijke gemiddelde. Bovendien is het de bedoeling dat bij de vervanging ook de openbare ruimte boven de grond wordt aangepakt: bestrating wordt vernieuwd of er komt extra groen bij.
'Veel delen van de riolering zijn in de vorige eeuw aangelegd', vertelt de wethouder. 'Stukken daarvan zijn inmiddels aan het eind van hun levensduur en moeten dus worden vervangen. Dat is belangrijk voor onze veiligheid en volksgezondheid. Daarbij proberen we werkzaamheden zo slim en handig mogelijk te combineren met andere projecten, zodat de schep maar één keer de grond in hoeft.'

Enorm belangrijk

Onder de Haagse straten ligt een uitgebreid rioolstelsel met meer dan 1700 kilometer aan buizen en met zo'n 300 gemalen. Hiermee wordt iedere dag al het afvalwater en regenwater opgevangen en afgevoerd. 'Omdat we het riool meestal niet zien of horen, staan we er niet altijd bij stil, maar het is enorm belangrijk dat dit stelsel goed werkt. Het houdt onze stad schoon en droog', zegt Bredemeijer.
Op grond van de wet zijn gemeenten verplicht een rioleringsplan te hebben. Omdat het vorige tot dit jaar liep, is het tijd voor een nieuwe. Daarin is ook veel aandacht voor de gevolgen van klimaatverandering en de gevolgen van de groei van Den Haag.

Gescheiden

In de plannen staat verder dat de gemeente de komende vijf jaar veertig hectare grond wil 'afkoppelen'. Dit betekent dat regen- en afvalwater van elkaar worden gescheiden zodat het niet in hetzelfde riool terecht komt. Regen wordt zo apart afgevoerd naar de bodem of loopt naar een kanaal of vijver. In de bodem ontstaat zo een waterbuffer voor droge perioden. Daarnaast overstroomt het riool minder snel en wordt de waterzuivering effectiever. 'We moeten zuinig omspringen met ons schone regenwater. De gemeente vangt regen daarom zoveel mogelijk apart op. Bijvoorbeeld met infiltratievoorzieningen, waterbergende greppels, bermen en wadi's – dat zijn poeltjes waar water in wordt vastgehouden', stelt de wethouder.
Omdat meer dan de helft van de grond in Den Haag niet van de gemeente is, roept Bredemeijer ook particulieren op mee te doen. Bijvoorbeeld door water in een regenton op te vangen, in plaats van het via de regenpijp in het riool te laten lopen. 'Zo heb je gelijk een mooi buffertje voor droge periodes.' Zo'n regenton is niet het enige wat mensen zelf kunnen doen. Ze kunnen ook groene daken installeren of de tegels in hun tuin vervangen door planten.
De eerste riolen werden in Den Haag rond 1860 aangelegd, vanwege de volksgezondheid. Door de sterke bevolkingsgroei in de stad in de negentiende eeuw werd er steeds meer afvalwater geloosd op de stadsgrachten. Die waren dus tot dan toe eigenlijk een soort open riool. Dat zorgde niet alleen voor gezondheidsrisico's, maar ook voor een enorme stank. Mede daarom werd rond 1880 ook een aantal grachten als Veerkade, Spui, Prinsegracht gedempt, nadat hier eerst riolen waren aangelegd. Het centrale deel van het rioolstelsel is in de eerste helft van de twintigste eeuw aangelegd. De kwaliteit van het oppervlaktewater verbeterde sterk vanaf 1967 toen de eerste afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) werd geopend, die in Houtrust. Sinds die tijd wordt het afvalwater vanuit Den Haag eerst gezuiverd voordat het wordt geloosd in de Noordzee. Sinds 2007 wordt het grootste deel van het afvalwater naar de AWZI Harnaschpolder gepompt en daar gezuiverd.