Gezamenlijk warmtenet voor nieuwbouw Haagse wijk Laakhavens

Koken op inductie
Koken op inductie © ANP
DEN HAAG - De gemeente Den Haag wil alle nieuwbouwpanden in de wijk Laakhavens aansluiten op een gezamenlijk warmtenet met lage temperatuur. De warmte uit de ondergrond en het oppervlaktewater wordt dan straks via een lokaal net ingezet voor de verwarming en vloerkoeling van woningen, kantoren en andere panden. De gemeente vraagt marktpartijen om met een voorstel te komen voor een betaalbare en duurzame warmtelevering voor de nieuwbouw in Laakhavens.
'We gaan marktpartijen vragen wie met het beste voorstel voor betaalbare duurzame warmte uit onze eigen bodem kan komen', legt wethouder Liesbeth van Tongeren (Duurzaamheid en Energietransitie) uit. 'Een losse aanpak per gebouw kost meer, gebruikt meer energie en geeft teveel drukte in de bodem. Dit moeten we nu in een keer voor het hele gebied regelen, vóórdat de bouw begint.' Warmte- en koudeopslag in de bodem wordt al veel toegepast in Den Haag. In Laakhavens is er ook de mogelijkheid om aquathermie toe te passen. Hierbij energie wordt gewonnen uit oppervlaktewater.
In de bodem bij Laakhavens is niet voldoende ruimte om voor ieder gebouw een individueel warmtesysteem te realiseren, laat de gemeente weten. Door de systemen te combineren, past het volgens de gemeente wel. Uit overleg met de betrokkenen is gebleken dat er voldoende belangstelling is voor zo'n gezamenlijk systeem. Maar zo’n systeem komt er niet vanzelf. Daarom heeft de gemeente als eerste stap een bodemenergieplan opgesteld. Daarin staat waar warmte gewonnen kan worden en welke delen van de ondergrond gereserveerd zijn voor koude.

Aansluiten op systeem

Den Haag groeit fors, jaarlijks met vijfduizend inwoners. Laakhavens is een van de drie gebieden die door de gemeente is aangewezen voor de grootschalige nieuwbouw. De komende jaren wordt hier ruim 700.000 vierkante meter aan woningen, 250.000 vierkante meter aan kantoren, 70.000 vierkante meter aan industrie en 300.000 vierkante meter aan voorzieningen gerealiseerd.
Gebouwen die hier al staan, krijgen de mogelijkheid om op dit nieuwe systeem aan te sluiten. Door dit nieuwe systeem op een lage temperatuur aan te leggen, blijven bronnen met een hogere temperatuur beschikbaar voor gebouwen in de stad die nog niet over kunnen schakelen naar verwarming met een lage temperatuur. Zowel met hoge- als lagetemperatuurverwarming zijn woningen, mits ze voldoende geïsoleerd zijn, comfortabel te verwarmen.