Techniek werkt nog niet: historische brommers mogen nog tot 1 maart door Den Haag rijden

DEN HAAG - Brom- en snorfietsen van dertig jaar of ouder, de zogenaamde oldtimers, kunnen tot 1 maart volgend jaar gewoon nog overal in Den Haag blijven rondrijden. Dit komt omdat er problemen zijn met het systeem om ontheffing voor deze voertuigen verlenen. Dat blijkt te complex, laat wethouder Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) in een brief aan de gemeenteraad weten.

Per 1 december wordt in Den Haag een milieuzone voor vervuilende brom- en snorfietsen op benzine van kracht. Dan mogen bromfietsen en snorfietsen uit 2010 en daarvoor niet meer de stad in. Deze maatregel moet bijdragen aan een betere luchtkwaliteit in Den Haag.

Voor de oldtimers geldt een uitzondering. De eigenaren van deze historische brom- en snorfietsen kunnen straks veertig keer per jaar een ontheffing aanvragen voor de duur van twaalf uur per keer. Hiermee wil de wethouder tegemoet komen aan de bezwaren van bijvoorbeeld de Loosduinse Puchclub en ook de rijtoer van historische brommers, Kâhwe Klâhwe, mogelijk maken. 'Door de ontheffing voor oldtimers op deze manier vorm te geven, heeft de gemeente enerzijds aandacht voor het cultureel rollend erfgoed en anderzijds voor de gezondheid van de inwoners van Den Haag', aldus de wethouder.

Niet mogelijk

Maar zij moet nu in een brief aan de raad melden dat het 'helaas' op dit moment technisch nog niet mogelijk voor de bezitters van die oldtimers om ontheffingen aan te vragen. Het digitale systeem dat hiervoor moet worden opgetuigd, is 'complexer dan vooraf ingeschat'. Daarom kom er nu tot 1 maart 2021 een 'tijdelijke algehele ontheffing' voor deze voertuigen. Die kan per direct worden aangevraagd. De verwachting is dat pas na 15 december het definitieve systeem gaat werken.

Volgens Van Tongeren lopen de verdere voorbereidingen voor het brom- en scooterverbod prima. Overal in de stad zouden al borden hangen die op 1 december zichtbaar worden gemaakt. Verder zijn camera's geplaatst, waarmee kentekens van voorbij rijdende brommers en scooters worden gescand zodat de eigenaren bij overtreding van de regels een boete krijgen. In totaal zijn er zeven van die camera's. Die worden, vertelt een woordvoerder van de wethouder, eens in de zoveel tijd verplaatst.

Gewenningsperiode

Om te voorkomen dat in de eerste tijd na het verbod 'onnodig veel' van die boetes moeten worden uitgeschreven, komt er ook voor de niet-oldtimers een 'gewenningsperiode' van drie maanden. In die periode krijgen de overtreders nog geen bon, maar een waarschuwingsbrief van de gemeente.

Ook kan deze tijd worden gebruikt om de nieuwe digitale systemen waarmee wordt gehandhaafd te testen en eventuele kinderziektes eruit te halen. Vanaf 1 maart krijgen mensen die de regels overtreden daadwerkelijk een boete.

Uitzonderingen

Naast de oldtimers zijn er nog enkele uitzonderingen gemaakt op de regels. De wat schonere viertakt voertuigen van voor 1 januari 2011 mogen nog wel de stad in. Verder mogen mensen die een brom- en snorfiets nodig hebben vanwege medische redenen er gebruik van blijven maken. Bovendien mogen brom- en snorfietsen van vóór 2011 die elektrisch zijn aangedreven Den Haag gewoon nog binnenrijden.

De gemeente had mede vanwege de maatregelen ook een sloopregeling in het leven geroepen. Eigenaren konden subsidie aanvragen als zij hun bromfiets, snorfiets of dieselauto zouden laten slopen. Dat geld moet dan wel worden gebruikt voor de aanschaf van een (elektrische) fiets, een elektrische bromfiets, snorfiets of bakfiets of een ov-tegoed. Die regeling is ‘succesvol’, aldus de wethouder. Dit jaar zijn ruim 1500 subsidies aangevraagd, waarvan ruim 1350 voor de sloop van een brom- of snorfiets en 150 voor de sloop van een dieselauto. De huidige regeling loopt nog tot 31 december 2020. Waarschijnlijk wordt dit volgend jaar voortgezet.

In Den Haag zijn 36.000 brom- en snorfietsen geregistreerd . Ongeveer de helft daarvan dateert van voor 2011. Het is niet bekend hoeveel van deze voertuigen twee- of viertakt zijn, want dat wordt niet geregistreerd. Wel is bekend dat er ongeveer 1500 oldtimers zijn. Die worden niet zo intensief bereden als die andere voertuigen, vermoedt de gemeente. Uit onderzoek blijkt dat een milieuzone voor brom- en snorfietsen een flink effect kan hebben op de luchtkwaliteit. Zo’n zone dringt de uitstoot van roet met drie procent terug en die van fijnstof met vier procent. Dat is vooral goed voor fietsers. Die dragen zelf niet bij aan de luchtverontreiniging, maar hebben er juist wel heel veel last van omdat ze relatief diep in- en uitademen, blijkt uit een ander onderzoek van de GGD.

Deel dit artikel: