Burgemeester Van Zanen: oud en nieuw wordt een grote uitdaging

DEN HAAG - De Haagse burgemeester Jan van Zanen voorziet een drukke oudejaarsnacht voor de hulpdiensten. Door de coronamaatregelen voelen vooral jongeren zich beperkt in wat ze mogen en door de maatregelen zijn er ook nog eens vrijwel geen activiteiten mogelijk rondom oud en nieuw. Daarom staat de stad voor 'grote uitdagingen', denkt Van Zanen. Deze combinatie van factoren kan leiden tot 'gedrag dat we niet willen, zoals baldadigheid of ergere vormen van overlast in de openbare ruimte'.

In andere jaren is er rond de jaarwisseling veel te doen. Er zijn bijvoorbeeld vuurwerkshows, de horeca is vaak open en er zijn buurtfeesten. Daarbij worden ook nog veel vrijwilligers ingezet om alles in goede banen te leiden.

Dit jaar is dat mede vanwege de coronapandemie anders. Veel grote evenementen – als de vreugdevuren en vuurwerkshows – kunnen niet doorgaan. Tegelijk is er veel onzekerheid over wat dan wél mag. Met hoeveel mensen kan je op bezoek bij familie? Kan de horeca open? Is het toegestaan een klein buurtfeest te organiseren? De burgemeester hoopt dat het kabinet hierover snel duidelijkheid biedt. 'Want de tijd voor de regionale en lokale voorbereidingen begint te dringen.'

Regels handhaven

Neemt niet weg dat áls er iets mag – bijvoorbeeld heel kleine feestjes met weinig publiek – er toch mensen zullen zijn die de regels overtreden. In dat geval moet worden gehandhaafd. Daar komt nog bij dat de politie het in deze periode druk zal hebben met de handhaving van het vuurwerkverbod. Maar omdat de capaciteit ook niet 'eindeloos' is, moet de politie toch straks keuzes gaan maken, schrijft de burgemeester in een brief aan de gemeenteraad.

Allemaal elementen die ervoor zorgen dat Van Zanen nu al kan voorspellen dat het een 'drukke' oud en nieuw wordt. De burgemeester: 'Al met al zorgen deze ontwikkelingen ervoor dat we aan de vooravond staan van een complexe jaarwisseling.'

Voorlichting geven op scholen

De voorbereidingen om het toch zo rustig mogelijk te laten verlopen, zijn inmiddels in volle gang. Bureau Halt gaat bijvoorbeeld voorlichting geven op scholen over de redenen voor het vuurwerkverbod. Dat gebeurt op 36 scholen door heel de stad. Daarvoor zijn in totaal 123 bijeenkomsten.

Verder komt er nog iets nieuws. Een wat Van Zanen een 'integraal en innovatief jongerenactiviteitenplan voor onze stad' noemt. 'Hiermee hopen we onze (lastig te bereiken) jongeren tussen de 16-27 jaar oud de komende periode op een gepaste manier te ondersteunen, waardoor we onder andere eenzaamheid en isolement, baldadigheid of ergere vormen van (psychische) problematiek en overlast kunnen voorkomen.' Wat het precies inhoudt, is nog niet bekend, daarover komt later meer duidelijkheid.

Aanpak 'lastige' jeugd

Voor jongeren die al bekend staan als lastig - omdat ze geregeld overlast veroorzaken en vernielingen aanrichten - komt er ook een aparte aanpak. Daarvoor werken onder meer politie, Openbaar Ministerie, de jeugdbescherming, reclassering en gemeente samen. Hen wacht gesprekken (bij minderjarigen met ouders), bestuurlijke waarschuwingen en als het kan gebiedsverboden.

Daarnaast zijn er nog maatregelen die al eerder waren aangekondigd, variërend van het plaatsen van extra camera’s tot het weghalen van afvalbakken en van het verwijderen van autowrakken tot het snel ophalen van grofvuil.

Zo veilig mogelijk maken

Toch verwacht Van Zanen een 'complexe jaarwisseling'. 'Alle (hulp)diensten staan klaar om op de verschillende scenario’s te anticiperen om de inwoners van Den Haag een zo veilig en feestelijk mogelijke jaarwisseling te bezorgen', verzekert de burgemeester.

Neemt niet weg dat hij ook een beroep doet op het 'gezond verstand' van de inwoners van de stad. 'Vier de laatste weken van het jaar feestelijk, gezond en veilig.'

LEES OOK: Den Haag gaat carbidschieten verbieden

KIJK TERUG: Uitzending Vreugedevuren uit 2018

Meer over dit onderwerp:
DEN HAAG JAN VAN ZANEN OUD EN NIEUW
Deel dit artikel: