Hart voor Den Haag: onderhoud en gebruik binnentuinen veel beter

Een binnentuin in de buurt van de Genemuidenstraat in Den Haag Zuidwest. | Foto Omroep West
Een binnentuin in de buurt van de Genemuidenstraat in Den Haag Zuidwest. | Foto Omroep West
DEN HAAG - De gemeente Den Haag moet met de woningbouwcorporaties harde afspraken gaan maken over het beter benutten en onderhouden van de binnentuinen van hun complexen. Die veelal grote tuinen in bijvoorbeeld Den Haag Zuidwest en Den Haag Mariahoeve worden nu niet altijd even goed gebruikt, vindt de grootste partij in de gemeenteraad Hart voor Den Haag.
Raadslid William de Blok gaat daarom een initiatiefvoorstel indienen om ervoor te zorgen dat de binnentuinen meer aandacht krijgen. 'Nu hebben ze vaak nog geen grote aantrekkingskracht voor mensen om hier samen te komen. Terwijl ze wel een grote potentie hebben om de sociale cohesie in kwetsbare buurten te verhogen', zegt hij.
De binnentuinen waarover de partij het heeft, zijn veldjes of groenstroken tussen etagewoningen. Ze zijn meestal niet toegankelijk vanaf de straat. Daar staat tegenover dat ze volgens Hart voor Den Haag wel een grote rol kunnen spelen in 'het woongenot' van mensen. Dit omdat ze erop uitkijken of omdat ze er als bewoner van een naastgelegen complex wel gebruik van kunnen maken.

Keurig

Tijdens een wandeling door een van die tuinen, in Den Haag Zuidwest, laat De Blok zien wat hij bedoelt. Op zich ziet het er hier keurig uit. Het gras is gemaaid, de heggen geknipt, de bomen in prachtige herfstkleuren. Maar het raadslid wijst ook zo wat punten aan die zorgen baren: om de zoveel meter staan vallen voor ongedierte, er ligt glas van flessen waarin sterke drank zat, een bankje is zodanig vernield dat je er niet meer op kan zitten, de struiken liggen vol met troep en etensresten, de tegels van een wandelpad zitten gevaarlijk los.
'Opknappen Haagse binnentuinen moet beter'
Hij zou het graag anders zien. Vandaar zijn pleidooi om in dit soort tuinen bijvoorbeeld meer sportvoorzieningen, wandelpaden, speeltoestellen, tappunten voor drinkwater, picknicktafels, plekken om te barbecueën, mini-bibliotheken en eventueel zelfs volkstuintjes aan te leggen.

Conditie

Om dat allemaal mogelijk te maken, pleit Hart voor Den Haag voor een 'plan van aanpak'. Corporaties moeten in beeld brengen hoe veel binnentuinen er zijn en wat hun staat is. Daarna moet er per tuin een voorstel komen om die in prima conditie te brengen. Het beheer van de tuintjes zou kunnen gebeuren door een conciërge, stelt de partij. Wellicht iemand die in de bijstand zit en dit op vrijwillige basis doet. Eventueel zou daar dan weer een betaalde baan uit kunnen voortvloeien.
Kwestie is wel dat de tuintjes vaak niet van de gemeente zijn, maar van woningbouwcorporaties. Die hebben meestal weinig geld. 'Uitgangspunt moet daarom zijn dat de kosten van de aanleg en het onderhoud van de binnentuinen niet bij de corporaties in rekening worden gebracht', staat in het voorstel. Daarom moet of de gemeente bijdragen. Dat geld kan dan weer komen uit het budget dat Den Haag van het Rijk kreeg voor Zuidwest. Een andere mogelijkheid is dat hoveniersbedrijven de aanleg en het beheer voor hun rekening nemen in ruil voor de mogelijkheid om er reclame te plaatsen.