Wethouder Van Asten: de fiets wordt hét vervoermiddel in Den Haag

DEN HAAG - Hagenaars moeten in de toekomst veel vaker de fiets pakken. Het moet voor steeds meer mensen de 'vanzelfsprekende keuze' worden om zich te verplaatsten in de stad en de regio. Daarom komen er steeds meer en betere fietspaden bij, worden gevaarlijke plekken aangepakt én wordt bekeken om de Gedempte Gracht een alternatief kan worden voor de Grote Marktstraat als fietsroute door het centrum. Dat maakt verkeerswethouder Robert van Asten dinsdag bekend.
Al eerder was uit verkeersplannen van de wethouder duidelijk geworden dat volgens hem het einde van de auto als belangrijkste vervoersmiddel in de stad nabij komt. In een nota met concrete maatregelen voor de komende vijf jaar schrijft hij dat nog een keer. 'In 2040 is de (elektrische) fiets het belangrijkste vervoersmiddel voor verplaatsingen in de stad', aldus Van Asten. Fietsen in de stad en de regio biedt veel voordelen, stelt hij. Het is gezond, er komen geen schadelijke gassen vrij en het draagt bij aan de energietransitie.
Een belangrijk onderdeel van de plannen om meer mensen op de fiets te krijgen is dat er aantrekkelijke en veilige routes moeten zijn. Daarom komen er de komende jaren veel nieuwe kwalitatief goede fietsroutes bij, zowel in de stad als in de regio. De gebieden waar de gemeente de komende jaren veel nieuwe bewoners bij ziet komen (rond de stations en Den Haag Zuidwest) krijgen nieuwe ontsluitingen. Bij kruispunten krijgen fietsers eerder groen en bovendien worden de laatste kilometers betegelde paden vervangen door asfalt.

Grote Marktstraat

Verder hoop de wethouder een knoop door te hakken over de toekomst van de fiets in de Grote Marktstraat. De combinatie van voetgangers en fietsers in deze vaak drukke winkelstraat is al jaren een bron van zorg. 'Voor de Grote Marktstraat wordt onderzocht of De Gedempte Gracht en Gedempte Burgwal een volwaardig alternatief is voor fietsers', aldus Van Asten nu. Voor de herinrichting van beide grachten is in principe tien miljoen euro beschikbaar.
Een andere goede manier om meer mensen op de fiets te krijgen, is ervoor zorgen dat ze deze ook makkelijk kunnen stallen. Daarom komen er de komende jaren op tien belangrijke plekken in de stad extra fietsparkeerplekken bij. Ook wordt onderzocht of er onder het Plein of Buitenhof een stalling kan komen. In woonwijken komen op veertig plekken extra stallingen, evenals bij twintig haltes van Randstadrail en de tram. De stallingen in de binnenstad moeten beter herkenbaar worden.

Fietsongevallen

Van Asten wil, staat in de plannen, eveneens het fietsen veiliger maken. Want na een jarenlange daling, neemt het aantal verkeersslachtoffers sinds 2014 weer toe. 'Het aantal fietsongevallen moet omlaag. Mensen pakken alleen (vaker) de fiets als zij het gevoel hebben dat dit veilig is', stelt hij. Om dat te bereiken, wordt een aantal onveilige plekken aangepakt, komen er cursussen en moeten er minder snorfietsen op het fietspad.
Bovendien wil de wethouder ook dat meer mensen gaan fietsen. Hij wijst erop dat in bepaalde delen het rijwiel nog niet zo populair is als in andere wijken. Daarom komen er – eerst bij wijze van proef - servicepunten in de Stationsbuurt en Schilderswijk. Daar kunnen mensen allerhande informatie krijgen over fietsen. Volgens de wethouder moeten alle Haagse kinderen kunnen beschikken over een fiets. Gezinnen die daar de financiële middelen niet voor hebben, kunnen al geld krijgen voor een fiets van stichting Leergeld. Ook gaat de gemeente samen met wijkteams bijvoorbeeld ongebruikte fietsen inzamelen en opknappen om die te kunnen verspreiden onder de kinderen die dat nodig hebben.

65 miljoen euro

De plannen van de wethouder om meer mensen op de fiets te krijgen, kost in totaal 65 miljoen euro. Dat moet ertoe leiden dat het fietsgebruik 2040 met vijftig procent is gegroeid ten opzichte van 2018.