Een Nationaal Park als achtertuin: 'Hollandse Duinen moet de nieuwe Veluwe worden'

DEN HAAG - Een Nationaal Park als achtertuin. Dat klinkt als een droom, maar eigenlijk is dat voor veel regiogenoten al vier jaar het geval. Het kustlandschap van Hoek van Holland tot en met Hillegom werd vier jaar geleden benoemd tot Nationaal Park. Alleen moet het gebied ook nog officieel erkend worden en daarom werd daarvoor dinsdag een statusaanvraag bij het ministerie ingediend. 'Dan kunnen de vijftig organisaties die hierbij aangesloten zijn nog beter gaan samenwerken en krijgt het gebied nationale bekendheid.'
Op een mountainbike fietsen door de duinen, varen in een fluisterboot of wandelen door de geschiedenis van kasteel Duijvenvoorde. Het zijn allemaal manieren om te genieten van Nationaal Park Hollandse Duinen.
Want wie denkt dat het stuk grond achter het strand van 's-Gravenzande of Kijkduin gewoon duinlandschap of strandwallen zijn, heeft het mis. Vier jaar geleden werd dit gebied verkozen tot één van de drie mooiste natuurgebieden van Nederland. Hoewel er sinds die benoeming vier jaar geleden al veel gebeurd is, heeft de organisatie die bestaat uit vijftig partners nog veel meer plannen met het gebied.

Zelfde look- en feel

'Mensen kijken anders tegen een Nationaal Park aan dan tegen de Kapittelduinen, Solleveld, Meijendel of het Westbroekpark afzonderlijk', is de overtuiging van Wim Drossaer, voorzitter van Dunea, één van de belangrijkste initiatiefnemers van het park. 'Zo'n park wordt letterlijk als iets groots gezien en dat maakt mensen trots. Ik hoor al van bedrijven dat ze het gebruiken om expats aan te trekken en mensen die hun woning te koop zetten, gebruiken het in de omschrijving op Funda'.
Hij verwacht - net als de andere organisaties waaronder Staatsbosbeheer en alle betrokken gemeenten - dat ze door het onder één noemer plaatsen van de duingebieden, groenstroken en landgoederen 'de recreatieve beleving voor inwoners en toeristen nog aantrekkelijker kunnen maken'. 'We kunnen alle locaties beter met elkaar verbinden: er komen nieuwe fiets- en wandelpaden, bezoekerscentra, informatieborden. Alles krijgt dezelfde look- en feel.'

Groen rondje Den Haag

Daarnaast zal tussen de betrokken partijen ook meer worden samengewerkt. 'We gaan excursies en educatieve rondleidingen organiseren waarbij je de verschillende onderdelen van het Nationaal Park kan bezoeken. Maar daarvoor is het wel nodig dat we officieel erkend worden als Nationaal Park', legt de voorzitter uit.
Een van de projecten die al uit de samenwerking is voortgekomen, is het realiseren van het groen 'rondje Den Haag': fietsroutes die de groengebieden rond de stad met elkaar verbinden. 'De landschappelijke routes leveren een bijdrage aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat en zorgt ervoor dat inwoners, bezoekers en toeristen nog meer genieten van Nationaal Park Hollandse Duinen.'

Bescherming

Tot slot is de titel volgens Drossaer nodig als bescherming van het natuurgebied. 'Gezien de gevolgen van bijvoorbeeld klimaatveranderingen, milieuvervuiling, bevolkingsgroei en verstedelijking is dat hard nodig,' aldus de Dunea-voorzitter. 'Wij als waterwin-organisatie hebben er uiteraard belang bij dat er bijvoorbeeld in de duinen, waar onze watervoorraden liggen, niet gebouwd wordt.'
Volgens Drossaer is het wel 'een proces'. Bezoekers zullen na het honoreren van de aanvraag echt niet meteen een groot verschil merken. 'We zijn een Nationaal Park in wording en hebben alles vanaf onderaf opgebouwd. We zijn natuurlijk nog niet te vergelijken met De Wadden of De Veluwe. Maar daar willen we uiteindelijk wel naar toe.'